Splitternachlass Herbert Furreg (ÖLA 116/98)
Inhaltsübersicht:

 

 • 2. Korrespondenzen

   

  • 2.1 An Herbert Furreg (A-Z) [116/B1 bis B52]
  • 2.2 An Herbert Furreg (nicht identifiziert) [116/B53 bis B65]
  • 2.3 Briefe Dritter an Dritte [116/B66 bis B68]

   

 • 4. Sammelstücke

   

  • 4.1 Photos [116/S1 bis S3]