Porträtfoto von Ludwik Zamenhof, Schwarz-Weiß-Abzug, um 1900

1887

Internationale Sprache  Warschau
Język międzynarodowy  Warszawa
Langue internationale  Varsovie
Международный языкъ  Varšava
Международный языкъ. 2. izdanie  Varšava

1888

Aldono al la "Dua libro de l' lingvo internacia"  Warszawa
Di veltŝprache  Warszawa
Вторая книга международнаго языка  Varšava

1889

An International Language  New York
Dictionnaire international-français. Vortaro por francoj  Varsovio
Dr. Esperanto's International Language. Introduction and complete grammar. Por angloj  Warsaw
International-deutsches Wörterbuch. Vortaro por germanoj  Varsovio
Internationelt Språk. Företal och fullständig lärobok. Por svedoj  Warschau
La lingvo internacia  Riga
Прибавленіе ко второй книгѣ международнаго языка  Varšava
Ключъ ко второй книгѣ международнаго языка  Varšava
Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. International-deutscher Theil  Warschau

1890

Mokintuve terptautiszkos kalbos  Tilžeje
Úplná učebnice mezinárodni řeči dra. Esperanta  V Pardubicích

1891

L' espero, hymne dans la langue nouvelle "Esperanto" mis en musique et dédié au Congrès International de la Paix assemblé à Rome 1891  Stockholm
Die Weltsprache "Esperanto". Vollständiges Lehrbuch nebst zwei Wörterbüchern  Nürnberg

1892

Dua libro de l' lingvo internacia  Warszawa
"Эсперанто". Международный языкъ  St. Peterburg

1893

A lingua universal Esperanto. Methodo completo comprehendendo dois voccabularios  Nurembergo
Langue internationale "Esperanto". Introduction et manuel  Épernay
Lärobok med fullständig Esperantsk-svensk ordbok  Upsala
Svensk-esperantisk ordbok  Upsala

1894

Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto"  Varsovio
Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia  Varsovio
Grosses Deutsch-Esperantistisches Wörterbuch  Odeso
Hamleto. Reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj  W. Shakespeare, tradukis L. Zamenhof - Nurnbergo

1895

Международный языкъ "Эсперанто"  Varšava
O języku międzynarodowym "Esperanto"  Warszawa
Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto"  S.-Peterburg

1896

Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto"  Varsovie
Полный словарь эсперантскаго (международнаго) языка. Часть русско-эсперантская. 2. izdanie  Varšava

1897

Choix d'une langue internationale  St. Peterburg
Esperantisk-svensk ordbok. 1a eldono  Upsala
Esperantisk-svensk ordbok. 2a eldono  Upsala
Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 3e édition  Paris
Wahl einer internationalen Sprache  St. Peterburg

1898

A few words on the international language "Esperanto"  Upsala
Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 2a eldono  Varsovio
Краткія свѣдѣнія о международномъ языкѣ "Эсперанто"  Varšava
Международный языкъ "Эсперанто". Полный учебникъ  Varšava

1899

Кратки свѣдѣния за международный языкъ "Есперанто"  Varna
Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 4e édition  Paris
Svensk-esperantisk ordbok. 2. upplagan  Upsala

1900

Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto"  Warszawa
Mezinárodni řeč Esperanto  Bystřice

1901

Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4a eldono  Varsovio
Гиллелизмъ. Проектъ рѣшенія еврейскаго вопроса  St. Peterburg
Manual para aprender la lengua internacional Esperanto  Lima

1902

Het Esperanto  Brugge

1903

Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto  Paris
Key to the "Ekzercaro" (collection of exercises) of the international language "Esperanto"  Kighley

1904

Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". 4a eldono  Varsovio
Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4a eldono  Varsovio
Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 3a eldono W. Shakespeare, tradukis L. Zamenhof - Paris
Wörterbuch Deutsch-Esperanto  Berlin

1905

Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 2a eldono  Paris
Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro  Paris
Polnyj slovar Ėsperantskago (meždunarodnago) jazyka  Varšava

1906

Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto"  Bordighera
Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto"  Paris
Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 3a eldono  Paris
Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 4a eldono  Paris
Fundamenta vortaro Esperanto-pola. Słownik Esperancko-polski  Warszawa
Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 4a eldono  Paris
Parolado ĉe la solena malferma kunsido  Genève
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto  Paris
Wörterbuch Deutsch-Esperanto. 2. Auflage  Berlin

1907

Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 2a eldono  Paris
Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale  Paris
Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 5a eldono  Paris
Fundamento de Esperanto. Eldono greka  Paris
Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. 2a eldono  Paris
Fundamento de Esperanto  Livorno
Język międzynarodowy. Część II. Słownik esperancko-polski i polsko-esperancki  Warszawa
La predikanto. Libro el la Biblio  Tradukis Ludwik Zamenhof - Paris
La revizoro  N. W. Gogol, tradukis L. Zamenhof - Paris
La virineto de maro  Andersen, tradukis L. Zamenhof - Paris
Pri reformoj en Esperanto. Artikoloj publikigitaj en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894  Coulommiers
Pri reformoj en Esperanto. Aldonaĵo  Coulommiers
Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch  Berlin
Základy medzinárodnej reči Esperanto  Turčiansky Sv. Martin

1908

Cirkulera letero al ĉiuj Esperantistoj  Paris
Deveno kaj historio de Esperanto. Letero pri la deveno de Esperanto, paroladoj de Dr. L. L. Zamenhof en malfermaj kunsidoj de unua, dua, tria kaj kvara kongresoj, deklaracio pri esperantismo, pri evolucio de Esperanto, himno esperantista  Praha
Fundamento de Esperanto. Eldono rumana  Bucureşti
Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj  Molière, tradukis L. Zamenhof - Paris
Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj  Goethe, tradukis L. Zamenhof - Paris
Język międzynarodowy Esperanto  Warszawa
La psalmaro el la Biblio  Tradukis L. Zamenhof - Paris
La rabistoj. Dramo en kvin aktoj  Schiller, tradukis L. Zamenhof - Paris
Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 2. Auflage  Berlin
Traduzione italiana dell' "Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto" de L. L. Zamenhof. 3a eldono  Paris

1909

El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. Tradukis L. Zamenhof - Berlin
El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière  Tradukis L. Zamenhof - Berlin
Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 6a eldono  Paris
Fundamento de Esperanto. Eldono bohema  Praha
Fundamento de Esperanto. Eldono hungara  Budapest
Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 5a eldono  W. Shakespeare, tradukis L. Zamenhof - Paris
La sentencoj de Salomono. Libro el la Biblio  Tradukis L. Zamenhof - Paris
Origine dell' Esperanto. Lingua ausiliare internazionale publicata nel 1887 dall' autore L. Zamenhof  Castellammare
Parolo ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso  Dresden
Полный словарь международнаго языка "Эсперанто". Часть эсперантско-русская  Moskva

1910

Al la membroj de la Lingva Komitato
Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 3a eldono  Paris
Esperanto: eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko  Paris
Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Fundamenta gramatiko, ekzercaro  Paris
Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Universala vortaro  Paris
La batalo de l' vivo  Charles Dickens, tradukis L. Zamenhof - London
Letero pri la deveno de Esperanto. Eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko  Hranice
Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo"  Paris
Marta. Rakonto  Eliza Orzeszkowa, tradukis L. Zamenhof - Paris
Международный языкъ "Эсперанто". Новое стереотипное изд  Varšava
Полный словарь эсперантскаго (международнаго) языка. Часть русско-эсперантская. Изд. стереотипное  Varšava
Proverbaro Esperanta  Paris
Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 3. Auflage  Berlin

1911

Auf sicherer Bahn. Freie Übersetzung des Zamenhofschen esperantistischen Trutzliedes "La vojo"  Wien
Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto". 2e édition  Varsovie
Essenza e avvenire dell' idea d' una lingua internazionale  Pavia
Genezo (= La Biblio, 1. libro)  Tradukis L. Zamenhof - Paris
Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aǔgusto en 1910-a  Leipzig
Libro de kantoj. Unua serio.  Heinrich Heine, tradukita de L. Zamenhof  - Leipzig

1912

Eliro (= La Biblio, 2. libro)  Tradukis L. Zamenhof - Paris
Esperanto. A new international language
Gentoj kaj lingvo internacia. Memuaro  Leipzig
Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aŭgusto en 1910-a. 2a eldono  Leipzig
Levidoj (= La Biblio, 3. libro)  Tradukis L. Zamenhof - Paris
Libro de kantoj. Unua serio. 2a eldono  Heinrich Heine, tradukoj de L. Zamenhof - Gr. Tabarz
Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo". 2a eldono  Paris
Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 4. Auflage  Berlin
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. Eldono armena  Paris

1913

Deklaracio pri homaranismo  Madrid
Der Homaranismus  Lausanne
Fundamento de Esperanto. Eldono hispana  Paris
Lingvaj respondoj (nova serio)  Paris

1914

Nombroj (= La Biblio, 4. libro)  Tradukis L. Zamenhof - Paris
Readmono (= La Biblio, 5. libro)  Tradukis L. Zamenhof - Paris
Vortoj de Zamenhof  Praha

1918

Frazeologio-proverbaro Esperanta-portugala. El "Proverbaro" de Dro L. L. Zamenhof  Rio de Janeiro

1919

Di veltŝprache. Por izraelidoj  Warszawa

1920

An international language: the problem and its solution  London
Die Entstehung der Esperanto-Sprache. Aus einem Privatbrief  Berlin
Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto"
О международном языке  Dmitrievsk

1921

Dua ekzercaro de lingvo internacia Esperanto kun itala traduko  S. Vito al Tagliamento
Rakontoj el la Biblio  London

1922

Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda  Paris
Post la granda milito. Alvoko al la diplomatoj  S. Vito al Tagliamento

1923

Ekzercaro eltirita el "Fundamento de Esperanto". 3a eldono  Berlin
Fabeloj. 1. Teil  Andersen, tradukis L. Zamenhof - Paris

1924

Du fabeloj  H. Ch. Andersen, tradukis L. Zamenhof - Tabarz
El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. 2a eldono  Tradukis L. Zamenhof - Berlin
El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière. 2a eldono  Tradukis L. Zamenhof - Berlin
El la Biblio. Elektitaj ĉapitroj de la "Psalmaro", "Sentencoj de Salomono" kaj "Predikanto". 3a eldono  Tradukis L. Zamenhof - Berlin
Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 10a eldono  Paris
Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. 2a eldono  Molière, tradukis L. Zamenhof - Paris
Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 6a eldono  W. Shakespeare, tradukis L. Zamenhof - Paris
La gimnazio  Scholem Alejchem, tradukis L. Zamenhof - Paris
La ombro  Andersen, tradukis L. Zamenhof - Tabarz
La rabeno de Baĥaraĥ  Heinrich Heine, tradukis L. Zamenhof - Paris
Marta. Rakonto. 2a eldono  Eliza Orzeszkowa, tradukis L. Zamenhof  - Paris
Четвърта конгресна реч  София
Реч на д-р Л. Л. Заменхоф при откриването на третия Есперантски конгрес в Кембридж, 12. август, 1907 г.  Sofija

1925

Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 6a eldono  Paris
Lingvaj respondoj (plena kolekto)  Paris
Proverbaro Esperanta. Laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof aranĝis L. L. Zamenhof. 2a eldono  Paris

1926

Esuperanto dokushū. エスペラント独修  Tokyo
Fabeloj. 1. Teil. 2a eldono  Andersen, tradukis L. Zamenhof - Paris
Fabeloj. 2. Teil  Andersen, tradukis L. Zamenhof - Paris
La sankta biblio. Malnova kaj nova testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj  Tradukis L. Zamenhof - London

1927

Esenco de la lingvo internacia Esperanto  Tokio
Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 11a eldono  Paris
Jazykové výklady k mluvnici Esperanta  Praha
Lingvaj respondoj (plena kolekto). Letero pri la deveno de Esperanto. 2a eldono  Paris

1928

Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 7a eldono  Paris
La rabistoj. Dramo en kvin aktoj. 2a eldono  Schiller, tradukis L. Zamenhof - Paris
Marta. Rakonto. 3a eldono  Eliza Orzeszkowa, tradukis L. Zamenhof - Paris

1929

Esperanto-paroladoj faritaj ĉe la malfermo de universalaj kongresoj de Esperanto 1905-1912  Wien
Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 12a eldono  Paris
Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda. 2a eldono  Paris
Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 7a eldono  W. Shakespeare, tradukis L. Zamenhof - Paris
Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. 3a eldono  Goethe, tradukis L. Zamenhof - Paris
La gimnazio. 2a eldono  Scholem Alejchem, tradukis L. Zamenhof - Paris
La Rabeno de Baĥaraĥ. 2a eldono  Henri Heine, tradukis L. Zamenhof - Paris
Poezioj de L. L. Zamenhof skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul  Issy-les-Moulineaux

1930

Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso  Canton
Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. 3a eldono  Molière, tradukis L. Zamenhof - Paris
Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof  Tokio

Achtung
Lesesäle

Wegen Revisionsarbeiten sind die Benützungseinrichtungen und die Lesesäle am Heldenplatz sowie aller Sammlungen von Donnerstag, 25. Juli bis inklusive Montag, 5. August 2024 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Mittwoch, 24. Juli 2024, 16 Uhr bis Freitag, 2. August 2024, 16 Uhr, keine Medienbestellungen angenommen werden. Die erste Buchaushebung findet wieder am Montag, 5. August 2024 statt.

Prunksaal

Aufgrund einer Veranstaltung ist der Prunksaal am 28. August 2024 geschlossen.