Plakat zum 28. Esperanto-Weltkongress, Wien 1936, Ansicht des Heldenplatzes

Adresaro de l' kongresanoj. 1a listo  1908
Bericht Herausgegeben vom Sächsischen Esperanto-Institut - Dresden, 1908
Esperantistaj portretoj. Memoraĵo de la Kvara Kongreso de Esperanto, Dresden, 22 de aǔgusto 1908  Paris, 1908
Ifigenio en Taŭrido prezentata en la Reĝa Operdomo sub direktado de sro Emanuelo Reicher  Paris, 1908
Katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto  Sainte-Radegonde, 1908
Kongresa gazeto por la IV. Internacia Esperantista Kongreso  Dresden, 1908
Kongresa kantareto  Dresden, 1908
Kongresa libro  Dresden, 1908
Konversacia kalendaro por superjaro 1908. Dediĉita al la Kongreso de Esperanto en Dresden (1908)  Berlin, 1907
Kvara Universala Kongreso de Esperanto (= Esperantista dokumentaro 12)  Paris, 1909
Kvara Universala Kongreso de Esperanto: aldono: kunvenoj de specialistoj  Paris, 1909
Parolo de Dro Zamenhof ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso  Dresden, 1909
Programo de la katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto  Sainte-Radegonde, 1908
Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj P. Corret kaj ERA - Paris, 1908
Salonblatt. Moderne illustrierte Wochenschrift für Gesellschaft, Theater, Kunst und Sport  Dresden, 1908
Tre ĝojigitaj. Prediko okaze de la Kvara Internacia Esperantista Kongreso De pastro Kühn - 1908
Tri unuaktaj komedioj. Ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, Aǔgusto 1908  Berlin, 1908
Unua listo de l' partoprenontoj al la Kvara Internacia Esperantista Kongreso en Germanujo 1908  Altona, 1908
Vizito al Berlin. post la Dresdena kongreso. 24a - 26a aǔgusto 1908  Berlin, 1908
 

Kongreslibro  Londono, 1938

Antaǔkongresa libro  Londono, 1949
Kongresa libro  Bournemouth, 1949
Poŝta informo  Bournemouth, 1949

Kongresa libro  Paris, 1950
Oficiala bulteno  Parizo, 1950

Kongresa libro  Munkeno, 1951
Taga bulteno  München, 1951