Gelbliches Buchcover, Zamenhof, L. L.: Internacia lingvo, 1887

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A


Aalst, Jules A. van

The universal language or Volapük  Amoy, 1888

Abd-al-Bahā

Parizaj paroladoj de Abdul Baha  Weinheim, 1932

Abesgus, M.

Kraljeviĉ Marko  Nurnbergo, 1897 

Abonyi, Árpád 

Mallumaĵoj. Rakonto  Paris, 1907

Adams, Alfred John 

Esperanto inter la blindularo  Hastings, 1913

Adamson, Einar

Internationell jämlikhet  Sollefteå, 1920

Ahlberg, Per

Esperanto. Frågan om ett internationelt hjälpspråk och dess lösning  Stockholm, 1903
Esperanto utan lärare  Stockholm, 1906 

Aizière, Jules

Pourquoi les Instituteurs doivent apprendre l'Esperanto  Paris,[1914]

Alessio, Alberto

L'Esperanto nei recenti congressi di Praga, Graz, Trento  Roma, 1921
Missione al XIIo Congresso Universale di Esperanto  Roma, 1920
Perchè nella Marina non si rida di una cosa seria  Roma, 1920
Relazione sul Vo Congresso Nazionale di Esperanto di Bologna  Roma, [1920]

Allgemeiner Weltsprache-Verein 

Statuten der Sektion Nord-Deutschland  Osnabrück, 1885

Altenburger, Adolf 

A nemzetközi nyelv kérdése és az Eszperanto. Mint e kérdés legjobb megoldása  Szeged, 1906

Andersen, Hans Christian

La virineto de maro  Paris, 1907
Magabuk nen mags  Leipzig, 1887

Andreev, Leonid

Ruĝa rido  Paris, 1906

Anonym

A la mémoire du Professeur Docteur Henri Dor : 1835-1912  Lyon, 1913
Antaŭparolo al la "Biblioteko de Societo internacia de esperantistoj"  Södertelge, 1901
Anträge zur 2. Volapük-General-Versammlung  München, 1888
Bericht über die vom Leipziger Volapükklub veranstaltete erste vollständige Ausstellung der Weltsprache-Literatur und Correspondenz, 29. bis 31. October 1888  Leipzig, 1888
Carlo Bourlet  Paris, 1914
Ce que l'on dit du "Neutral"  Bruxelles, 1906
Cindrulino  Tours, 1907
Comment, sans la connaître aucunement, se servir de La Langue Bleue  Paris, 1904
Condé: Esperantista festo kaj kongreso  [Condé-sur-l'Escaut], 1909
Congrès des langues vivantes  Paris, 1901
Conversation English - Français - Deutsch - Italiano - Español - Esperanto - Nippongo  Tokyo, 1938
Corrigé des notions élémentaires et exercices de conversation  Paris, 1905
Die erste Weltspracheversammlung zu Friedrichshafen am Bodensee  Nürnberg, 1884
Dua Universala Kongreso de Esperanto  Paris, 1907
Einladung zu einer Reichsversammlung in Berlin am 21. Mai ff.  Berlin, 1890
English and Volapük. Universal language. 4. Abdrúk  Litzelstetten, 1886
Esperanta frazlibro de l’ turisto  Szegzard, 1903
Esperanta frazlibro de l’ turisto. 2a eldono  Szegzard, 1904
Esperantaj prozaĵoj  Paris, 1904
Esperantaj prozaĵoj. 3e édition  Paris, 1907
Esperantista poŝkalendaro 1908  Berlin, 1907
Esperantista poŝkalendaro 1909  Berlin, 1908
Esperantista societaro: korektita ĝis la 30a de junio 1906  Paris, 1906
Esperantista societaro: la 30an de junio 1906  Paris, 1906
Esperantista societaro: korektita ĝis la 30a de junio 1907  Paris, 1907
Esperanto  Szekszárd, 1903
Esperanto and the exhibition  London, [1905?]
L'Esperanto et l'exposition  London, [1909]
L'Esperanto et les intérêts des éditeurs, bibliographie  [Budapest], [1913]
Esperanto. Ett korrespondens- och turistspråk  Upsala, 1896
Esperanto. Gramática completa y elementos del diccionario  Valencia, 1906
Esperanto: its aims, origin and essence  London, 1906
Esperanto. Langue auxiliaire internationale. Brochure de propagande. 4e édition  Paris, 1904
Esperanto Leitfaden. Praktische Einführung in die Esperantosprache  Berlin, 1908
Esperanto. Lengua internacional auxiliar inventada por el Dr. Zamenhof  [1905?]
Esperanto? Qu’est-ce?  Tours, 1903
Essen, den Besuchern der Stadt gewidmet vom Verkehrsverein für den Stadt- und Landkreis Essen  Essen, 1912
Estonta milito laŭ la instruoj de Johano de Bloch  Paris, 1907
Étude anglo-française sur la Langue Internationale  Paris, 1904
Exposé des principes de l’Association Phonétique Internationale  Bourg-la-Reine, 1900
Fullständig lärokurs i Volapük 1886
Fundamentaj dokumentoj pri la Esperantista Lingva Komitato  Paris, 1909
Fundamento de Esperanto: publicato cum commentario  Cavoretto-Torino, 1914
Germana milito kaj katolikismo  Paris, 1915
Gids voor de internationale jubileums-tentoonstelling ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de wereldtaal "Volapük"  Arnhem, 1899
Glamat nomik u noms stabik volapüka  Paris, [1900?]
Glenoms emik vpa. in lovepolam bevülienik setiras balik kilsekil. Sämtliche Volapük-Háuptrègeln in interlineàrer Übersétzung von 33 éinfachen Sätzen  Konstanz, [1900?]
Gramatik de propagand de Idiom Neutral. Edision nederlandik  Brusel, [1905?]
Gramatik de propagand de Idiom Neutral. Edition française  Brusel, [1905?]
Gramatik de propagand de Idiom Neutral. Edision german  Brusel, [1905?]
Grammatica de Latino Internationale  Ventigmiglia, [1910?]
Guía general de Córdoba   Córdoba, [ca. 1923]
Gvidfolio tra Milano  Milano, 1913
Gvidlibreto tra Vichy  Vichy, [1914]
Hotel-kuponoj kaj benzin-kuponoj por la fremduloj en Italujo  Roma, 1938
Hungara poemaro I  Budapest, 1907
Instruado de Esperanto per bildaro  Paris, 1905
Internationale Weltsprache-Mission. Lesedam bevünetik volapüka  Wien, 1889
Invito al la Printempa Foiro de Leipzig  Leipzig, [1920]
Italio  S. Vito al Tagliamento, 1925
Katalog über die Sonderausstellung der weltsprachlichen Literatur  Leipzig, 1889
Kato kun botoj  Tours, 1907
Katolika preĝaro, en kiu troviĝas ĉiuj dimanĉaj diservoj kaj la plimulto de la festoj de l' jaro. Latine kaj Esperante. 1-a Volumo  Sainte-Radegonde, 1907
La kialo de la vivo  Paris, 1907
Kielioppi sekä esimerkki- ja harjoitussarja. Suomenkielelle muodostaneet  Jyväskylässä, 1904
Korte spraakkunst van de algemeene taal "Volapük"
Kudromaŝinoj de Naumann  Dresden
Kvarvoĉaj kantoj por esperantistoj  Londono, 1906
Labun poeda  1900
Lägivot al statuds volaspodafetanoga balid "Volapük"  Neudamm, [1900?]
La langue internationale auxiliaire  Paris, 1904
Latinoid. An adaptation of Latin for auxiliary international language  Swansea, 1904
Legolibreto  Berlin, 1909
La libervola help-servo en la inunditaj regionoj de Liĥtenstejno kaj Svislando  [1929?]
La libro Ruth  Nürnberg, 1893
La lingvo internacia  Nürnberg, 1889
Los Angeles, Kalifornio  Los Angeles, 1912
Louis Couturat. 1868-1914  1915
Mantova  S. Vito al Tagliamento, 1926
Memlernanto de Japanlingvo  [Japan], [ca. 1920]
La méthode la plus sure pour apprendre une langue vivante ou morte  Nancy, 1897
Meždunarodnijat ezik i rabotniceskata klasa  Sofija, 1911
Meždunarodnyj jazyk Ėsperanto, slovar obydennych kornej  Petrograd, 1920
N. Lenin: elektitaj verkoj  Leipzig, 1932
Nalo kaj Damayanti  Varsovio, 1912
La novjara donaco de ministro  Dijon, 1905
Ons Volapük. Een boekje tot aanwerving leden van de Internationale Wereldtaalmissie  Haarlem, 1890
Paĝoj el la flandra literaturo  Bruĝo, 1904
La parolo de la kruco  [Leicester], 1907
Petit vocabulaire de la langue internationale "Esperantide"  Bern, 1920
Plägasetirs baltum al vödasbuki smalikün sa vöds zesüdikün kiltum
Practical business letters in Esperanto  1907
Pri la lingvo en medicinaj kongresoj internaciaj  Upsala, 1898
Programme du certificat d'études et du certificat de capacité  Vincennes, 1906
Ranratbatalo. Herokomika verko  Paris, 1907
Regularo (Espero Katolika)  Cheillé, [1903?]
Regulativ für Weltsprachelehrer. Behufs einheitlichen Vorganges bei dem Unterrichte in der Weltsprache Volapük  Wien, 1887
Schinken-Kochanweisung  Coburg, [1905?]
Senkompara regiono por turistoj  1907
La ŝlosilo de la lingvo Esperanto  Helsinki, 1907
Tapük ta kadem bevünetik sonemik e ta ployeg väpüka nulik. Protest gegen die sogenannte internationale Volapük-Akademie und gegen deren neues Weltspracheproject  Graz, 1896
Telegraf- kaj kabla kodo d Universala Esperanto-Asocio  [Ĝenevo], [1910?]
Third Annual Catalog of Southland Seminary  St. Petersburg, Florida, 1914-1915
Toskana regiono  S. Vito al Tagliamento, 1927
Tra berna Oberlando. Mallonga ilustrita gvidlibro al memoro de la 2.a internacia kongreso de la Esperantistoj en Genevo, aŭgusto kaj septembro 1906  Thun, 1906
Tutmonda adresaro de katolikaj esperantistoj kaj de honestaj malkaraj hoteloj 1914-1915  S. Vito al Tagliamento, 1913
La unua lumero de Esperanto en Voronejh  Voronejh, [1900?]
Ustav Char'kovskago obščestva ėsperantistov  Char'kov, 1910
Volapük. Международная миссія всемірнаго языка  1891
Volapük und seine Verbreitung in der Welt  Wien, 1889
Vortaro Esperanta-hungara  [1920?]
Was ist Esperanto?  Braunschweig, 1907
Die Welthilfssprache Esperanto, was ist und was will sie?  [Schweiz], [1919]
Weltsprache Kalender des Jahres 1895  Konstanz, 1894
Weltsprache Kalender des Jahres 1896  Konstanz, 1895
Die Weltsprache Volapük und ihre Bedeutung!  Wien, [1890?]
Wichtig für Sammler! Das Sammelwesen und die Weltsprache  1893
Wie das “Panroman” entsteht  Leipzig, 1903
Woordenboek Esperanto-hollandsch  Rotterdam, [1909]

Anton, Reinhold

Esperanta-germana frazlibro de la ĉiutaga vivo  Berlin, 1907

Antverpena Grupo Esperantista

Statuts = Regularo = Standregeln  Antverpeno, [1903]

Aristophanes

Plutos'. Komedio  1906

Arnim, Wilhelm von

Lehrbuch der internationalen Verkehrs-Sprache, genannt "Veltparl"  Leipzig, 1898

Artemjev, Paul A.

Tausch-Code des "Internacia Ligo"  S.-Peterburg, [1913]

Ashley, Archibald John

Handbook of the Church Esperantist League  [Edinburgh], [1920]

Asociación Esperantista Argentina

El idioma internacional Esperanto  [Buenos Aires], 1918

Asociación Esperantista Española

Estatutos de la Asociación Esperantista Española y reglamento para los congresos de la mísma  Madrid, 1933

Asociación Esperantista Militar Española

Reglamento  Madrid, 1910

Ateneo Esperantista de Bahía Blanca

Estatutos del "Ateneo Esperantista" de Bahía Blanca = Statutoj de la "Ateneo Esperantista" en Bahia Blanka  Bahía Blanca, [1915]

 

B


B., A. J.

La intersekvaj vivoj de la animo  Paris, 1899

Bachmaier, Anton 

Dictionnaire pasigraphique précedé de la grammaire  Augsburg, 1868
Pasigraphical dictionary and grammar  Augsburg, 1871
Pasigraphisches Wörterbuch zum Gebrauche für die deutsche Sprache  Augsburg, 1868

Bach-Sisley, Jean

Rakontoj al mia belulino  Paris, 1907

Backman, Gustav Henrik

Lärobok i det internationella hjälpspråket Esperanto. 1:a upplagan, 1 - 5 tusendet  Gefle, 1917
Svensk-Esperantisk ordbok  Stockholm, 1921

Bakalář, Jan Miroslav

Slovníček řeči světové Volapük  Ve Velkém Meziříčí, 1887

Barabas, Abel

Esperanto világnyelv  Kolozsvárt, 1898

Baudouin de Courtenay, Jean

O języku pomocniczym międzynarodowym  Kraków, 1908
Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen  Leipzig, 1908

Bauer, Georg 

Spelin. Eine Allsprache auf allgemeinen Grundlagen der sprachwissenschaftlichen Kombinatorik  Bruxelles, 1888
Spelin-Wörterbuch (Vodobuk Spelinir). Wider die internationalen Wörter und die Möglichkeit eine Weltsprache aus sogenannten internationalen Wörtern zu klauben  Zagreb, 1892
Sprachwissenschaftliche Kombinatorik. Ein Vorschlag Volapük vokalreicher und dennoch etwas kürzer darzustellen  Zagreb, 1886
Volapük und meine sprachwissenschaftliche Kombinatorik. Allgemeines, Kritik und Vorschläge  Zagreb, 1887

Bayol, Georges

Esperanto et Croix-Rouge  Paris, 1906
Esperanto und Rotes Kreuz  Berlin, 1908 

Beaufront, Louis de

A lingua universal "Esperanto" : methodo completo  Gouveia, 1896 
Un bien beau leurre  Paris, 1907
Commentaire sur la grammaire de la Langue Internationale "Esperanto"  Épernay, 1900
Commentaire sur la grammaire Esperanto  Paris, 1903
Commentaire sur la grammaire Esperanto. 5e édition  Paris, 1906
Corrigé de "Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto"  Paris, 1902
Deutsch-internationales Wörterbuch  Stuttgart, 1908
Dictionnaire Esperanto-français  Paris, 1903
Dictionnaire Esperanto-français  Paris, 1904
Dictionnaire français-Ido  Paris, 1915
Dictionnaire français-international  Paris, 1908
Dictionnaire français-international. Supplément  Paris, 1911
Dictionnaire international-français  Paris, 1908
Dictionnaire international-français. Supplément  Paris, 1911
Doktoro Louis Couturat. 1868-1914  Frankfurt am Main, [1920?]
Ekzercoj de aplikado. Leksikologio, sintakso, vortfarado Esperantaj  Paris, 1903
Ekzercoj de aplikado. Leksikologio, sintakso, vortfarado Esperantaj. 2a eldono  Paris, 1906
English-international dictionary  London, 1908
Есперанто. Единственото вѣрно разрѣшение на въпроса за спомагателния международенъ езикъ  Plovdiv, 1903
L'Esperanto. Seule vraie solution de la langue internationale auxiliaire  Épernay, 1901
L'Esperanto. Seule vraie solution de la langue internationale auxiliaire. 4e édition  Épernay, 1904
Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. 7e édition  Paris, 1906
Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. 8e édition  Paris, 1906
Grammatica ed esercizi della lingua internazionale Esperanto  Livorno, 1904
Grammatica elementare ed esercizi (exercaro)  Torino, 1909
Internacia korespondado Esperanta  Paris, [1907?]
International-Deutsches Wörterbuch  Stuttgart, 1908
International-English dictionary  London, 1908
La langue auxiliaire "Ido". 2ème édition  Paris, 1920
La langue internationale peut-elle être le latin?  Paris
Louis Couturat. 1868-1914  Paris, 1914
Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto"  Varsovie, 1895
Potřeba-li jazyka mezinárodniho? Vyňatek z řeči  Brno, [1900?]
Preĝareto por katolikoj  Épernay, 1893
Preĝareto por katolikoj  Paris, 1902
Structure du dictionnaire Espéranto. Réponse a beaucoup d'objections  Paris, 1905
Supplément au Dictionnaire Esperanto-français  Paris, 1902
Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto  Paris, 1901
Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. 3e édition  Paris, 1905
Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. 4e édition  Paris, 1907
Thèmes d’application. Lexicologie, syntaxe, formation des mots de l’Esperanto  Paris, 1903 

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de

Edziĝo de Figaro aŭ freneza tago  Nürnberg, 1898 

Becker, Michael

Cours élémentaire pratique d'Espéranto. D'après la méthode directe combinée  Paris, 1909
Praktisches Esperanto-Lehrbuch. Elementar-Lehrgang und Uebungsbuch  Paris, 1910
Schlüssel zum "Praktischen Esperanto-Lehrbuch"  Paris, 1910

Beermann, Ernst

Die internationale Hilfssprache Novilatin. Ein Vorschlag  Leipzig, 1907
Novilatiin, un esaaje de proformaar il Latiin a un lingue usaabil al internasionaal relasioons de nostre tempor. Ein Versuch, das Latein zu einer für den internationalen Verkehr unserer Zeit brauchbaren Sprache weiterzubilden  Leipzig, 1895
Zur Weltsprache-Frage  Erfurt, 1901

Beets, Nicolaas

Pesevan elsik sembal  Arnhem, 1891

Behrendt, Arnold

Universala leterafranko. Raporto al la IIIa kongreso de Universala Esperanto-Asocio  Dijono, 1912

Bělohlav, Josef

Turnov  Praha, 1910

Bernardin de Saint-Pierre, Henri

Paŭlo kaj Virginio  Paris, 1905

Bernstein, Herman  

La rekta ĝibulo  Montpelier, Vermont, 1915

Berthelot, Paul

Fonetiko litera. Skizo pri kelkaj konsonantoj  Céret, 1906
Fonetiko litera. Skizo pri kelkay konsonantoy  Céret, 1904
Komercaj leteroj  Parizo, 1903
Komercaj leteroj. 2e édition  Parizo, 1905
Komercaj leteroj. 3a eldono  Paris, 1908

Berthet, Élie

Fiedafonad  Reggio-Emilia, 1888

Biaut, Augusto

El Esperanto i su difusion en el mundo  Santiago, 1909

Bilhaud, Paul

Solo de fluto  Paris, 1907

Blachstein, Artur

Die Esperanto-Sprache im deutschen Munde  Wolfenbüttel, 1907
Das Grundgesetz des Esperanto. Für Freunde und Gegner  Wolfenbüttel, 1907

Blaise, Margaret L.

The advantages of Esperanto  Liverpool, 1909

Blok, A.

Het Esperanto in twintig lessen  Rotterdam, 1912

Blondel, André

Sur la question de la langue internationale auxiliaire. Congrès de Grenoble 1904  Paris, 1904

Bobula, János

Pasigrafiai szótár a magyar nyelvhez  Budapest, 1886

Bodenstedt, Friedrich 

Kanids ela Mirza-Jafi  Dresden, 1897

Böbs, Hermann

Esperantista poŝkalendaro 1914  Berlin, 1913

Bölsche, Wilhelm

Unu ĉapitro el la ama vivo en la naturo  Stuttgart, 1906

Boguŝeviĉ, K.

Infera muzikanto  Paris, 1902

Bohin, Benjamin

Syllabaire moderne universel. Moral, industriel et commercial  Laigle, 1898

Boirac, Emile

Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. Antaŭparolo al "Plena vortaro Esperanto-Esperanta"  Paris, 1911
Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. Antaŭparolo al "Plena vortaro Esperanto-Esperanta". 2a eldono  Paris, 1925
Qu'est-ce que l'Esperanto?  Paris, 1909
Perdita kaj retrovita. Originala rakonto  Paris, 1904
Perdita kaj retrovita. Originala rakonto. 2a eldono  Paris, 1905
Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-franca. 1  Dijon, 1909
Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-franca. 2  Dijon, 1910
Pri la homa radiado  Paris, 1906
Le problème de la Langue Internationale  Paris, 1911
Le problème de la Langue Internationale. 2e édition  Paris, 1914
Ŝlosileto kvarlingva  Dijon, 1903
Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. Laŭ "Universala vortaro" kaj unua oficiala aldono  Paris, 1911

Bollack, Léon

Abridged grammar of the Blue Language  Paris, 1900
Bolak. Venem list of Bolak deptoru  Paris, 1901
Grammaire abrégée de la Langue Bleue - Bolak; Lib. 2  Paris, 1900
Kurze Grammatik der Blauen Sprache  Paris, 1900
La Langue Bleue - Bolak. Langue internationale pratique  Paris, 1899
La langue française en l’an 2003  Paris, 1903
Méthode et vocabulaire de la Langue Bleue  Paris, 1900
Modrá řeč - Bolak - praktická mezinárodni řeč  Plzeň, 1902
Premières notions de la Langue Bleue - Bolak  Paris, 1904
Premier vocabulaire de la Langue Bleue – Bolak  Paris, 1902
Résumé théorique de la Langue Bleue - Bolak  Paris, 1899
Textes français traduits dans la Langue Bleue - Bolak  Paris, 1902
Vers la Langue Internationale  Paris, 1902 
Vers la Langue Internationale  Paris, 1903

Bonto van Bijlevelt, Willem Victor

Woordeboek en spraakkunst van de neutrale taal  Haarlem, 1903 

Borel, Jean

Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. 2. Auflage  Berlin, 1905
Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. 23. Auflage  Dresden, 1913
Komerca Korespondo. 2a eldono  Berlin, 1922
Taga conversacio en Esperanto  Utrecht, [1920?]
Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. 15. Auflage  Berlin, 1913

Borgius, Walther

Die Weltsprachen-Bewegung vor dem Forum sachverständiger Kritik  Berlin, 1907
Das Weltsprache-Problem  Leipzig, 1907 

Borisov, Nikolaj

Intima parolad' : poezio de Rusaj ego-futuristoj  [Moskva], [Odessa], 1914 

Borson, Louis

Notions élémentaires d'Esperanto  Chateau-Thierry, 1904

Bouchard, Charles

Anatomia vortaro kvarlingva  Paris, 1906

Bourlet, Carlo

L'Esperanto. Conférence aux officiers de l'école supérieure de marine  Paris, 1907
Une langue auxiliaire scientifique  Lille, 1910
Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. 150. mille.  Paris, 1907
Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. 200. mille.  Paris, 1908
Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. 200. mille.  Paris, 1908

Bourrin, Émile

Le touriste à Pornic  Pornic, [1920]

Boutwood, John Josiah

Saved by a servant, an Esperanto propaganda playlet (in three acts)  London, [1914]

Brandowski, Stanislaus

Grammatik der Weltsprache Volapük. Zum Selbstunterrichte und als Hilfsbuch für Lehrer  Wien, 1888
Volapük-Wörterbuch  Wien, 1888

Breiger, Gottlieb

Esperanto in 1913  [London], 1914

Bricard, Raoul

Matematika terminaro kaj krestomatio  Paris, 1905

Brita Esperanto-Kongreso

La VIa Brita Esperantista Kongreso, oficiala memoraĵo kaj programo  Eastbourne, 1913
7a Brita Kongreso de Esperanto  Sheffield, 1914
IXa Brita Esperanta Kongreso, oficiala kongreslibro  York, 1916
Xa Brita Esperanta Kongreso  Liverpool, 1919
Kongreslibreto, Dek-unua Brita Esperanta Kongreso  Birmingham, 1920

Brühl, Harry

Kurzer Lehrgang der internationalen Hilfssprache "Esperanto"  Berlin, 1906

Brueys, David Augustin de

Advokato Patelin. Triakta proza komedio  Paris, 1904
Advokato Patelin. Triakta proza komedio. 2a eldono  Paris, 1906

Bruĝa Grupo Esperantista

Standregeln = Regularo = Statuts = Rules  [Bruĝo], [1907]

Brugmann, Karl 

Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen  Straßburg, 1907

Bruin, Servaas de

Volapük dat is de wereldtaal. Spraakkunst door Johann Martin Schleyer  's-Gravenhage, 1884
Woordenboek der wereldtaal. I. Volapük-Hollandsch. II. Hollandsch-Volapük  's-Gravenhage, 1885

Brzostowski, Aleksander Bolesław

Adresaro de polaj esperantistoj por 1909  Varsovio, 1909

Budan, Emilio

Historio, unua apero kaj disvastiĝo de la ex-libris'oj  Leipzigo, 1908

Bünkap

Floremil  Arnem, 1898

Büsch, Johann Georg 

Ueber die Frage: Gewinnt ein Volk in Absicht auf seine Aufklärung dabei, wenn seine Sprache zur Universal-Sprache wird?  Berlin, 1787 

Bunyan, John

La progresado de la pilgrimanto de tiu ĉi mondo ĝis la venonta  London, 1907

Bulthuis, Hindrik Jan

Het Esperanto op School  's-Gravenhage, 1909

Byron, George Gordon Byron

Kain. - Nurnbergo, 1896. Band: 1, 2 
Ĉielo kaj Tero. Mistero  Nancy, 1906

 

C


Capé, Auguste 

Ekspozicio Esperantista ĉe Alĝero  Alĝero, 1904
Groupe Espérantiste d'Alger et de l'Afrique du Nord  Alger, 1904

Capello, Luigi

Brevissimo compendio di grammatica Volapük  Milano, 1892

Carnegie, Andrew

Por arbitracio  Paris, 1907

Carles, Alphonse 

Konsuloj kaj Esperanto-oficejoj. Informoj pri la kreo kaj elekto de la konsuloj, organizo kaj servoj de la konsuloj kaj Esperanto-oficejoj, laŭ la decidoj de la kunvenoj de la konsuloj kaj delegitoj de Esperanto-oficejoj dum la IIIa Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge 1907)  Genevo, 1907

Cart, Théophile 

A la recherche d’une langue internationale  Paris, 1902
A la recherche d’une langue internationale  Paris, 1909
Anfangsgründe der Esperanto-Sprache  Paris, 1903
Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. 2e édition  Paris, 1906
Commentaire et questionnaire  Paris, 1906
Corrigé des exercises de "L’Esperanto en dix leçons"  Paris, 1902
Corrigé des exercises de "L’Esperanto en dix leçons". 4e édition  Paris, 1905
Corrigé des exercices de "L'Esperanto en dix leçons". 7e édition  Paris, 1921
Esperanta radikaro  Paris, 1906
Esperanto : notions élémentaires et exercises de conversation  Paris, 1905
Esperanto : notions élémentaires et exercises de conversation. 2e édition  Paris, 1906
L’Esperanto en dix leçons  Paris, 1902
L’Esperanto en dix leçons. 3e édition  Paris, 1903
L’Esperanto en dix leçons. 7e édition  Paris, 1905
L’Esperanto en dix leçons. 9e édition  Paris, 1906
L’Esperanto en dix leçons. 21e édition  Paris, 1921
Het Esperanto in tien lessen  Brugge, 1902
Het Esperanto in tien lessen. 2. uitgave  Brugge, 1909
Эсперанто въ деcять уроковъ  Moskvo, 1909
Эсперанто въ деcять уроковъ. 5a eldono  Moskvo, 1920
Gyakorlati Eszperanto nyelvtan  Budapest, 1907
Gyakorlati Eszperanto nyelvtan. 2. kiadás  Budapest, 1910
Une heure d'Espéranto. Conférence dialoguée  Paris, 1905
Une heure d'Esperanto. Conférence dialoguée. 2e édition  Paris, 1907
Idola fori  1910
Instruado de Esperanto per bildaro  Paris, 1907
Kenslubók í Esperantó  Reykjavik, 1909
Ключъ на упражненията отъ Есперанто въ десеть урока  Plovdiv, 1903
Un' ora d' Esperanto  Udine, 1906
O ora de Esperanto  Bucureşti, 1909
Първи уроци по Есперанто  Plovdiv, 1904
Premières leçons d'Espéranto. 3e édition  Paris, 1904
Premières leçons d'Espéranto. 4e édition  Paris, 1907
Pri la Indo-Eŭropaj lingvoj kaj Esperanto  Paris, 1910
Primeiras lições de Esperanto  Paris, 1907
Primele lecţiuni de Esperanto  Bucureşti, 1908
Primeras lecciones de Esperanto  Paris, 1905
Primeras lecciones de Esperanto. 5. edicion  Paris, 1905
Rapport sur l'Espéranto. Adressé à le Ministre de l'Instruction Publique  Paris, 1907
Raporto pri Esperanto inter blinduloj  Paris, 1906
Ein Stündchen Esperanto. Zwiegespräch statt eines Vortrags  Berlin, 1906
Trafendita turo  Paris, 1905
Unua oficiala aldono al "Universala vortaro"  Paris, 1909
Een uurtje Esperanto  Utrecht, 1908
Vade-mecum de l'espérantiste  Paris, 1908
Vocabulaire français-Esperanto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français  Paris, 1903
Vocabulaire français-Espéranto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français. 2e édition  Paris, 1903
Vocabulaire français-Espéranto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français. 3e édition  Paris, 1905
Vocabulaire français-Espéranto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français. 5e édition  Paris, 1907
Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa  Berlin, 1904
Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. 2. Auflage  Berlin, 1905
Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. 3. Auflage  Berlin, 1906
Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. 4. Auflage  Berlin, 1906

Čekbanko Esperantista

Klientaro  London, 1909
Klientaro  London, 1910

Centra Dana Esperantista Ligo

Esperanto-kantoj  Kopenhago, 1919

Centra Esperanto-Librejo

4e Esperanto-Katalogus  's-Gravenhage, 1916

Černušenko, Dmitrij Nikolaevič

Стремленіе къ миру  Char'kov, 1890

Cervantes Saavedra, Miguel de

Tri ĉapitroj el la hispana verko: La sprita junkro Don Kiĥoto de Manĉujo  Valencia, 1905

Chamisso, Adalbert Hans von 

Löf e lif vofas  Dresden, 1897

Chapelier, Emile

Les anarchistes et la langue internationale "Espéranto"  Paris, 1907
Les libertaires et la langue internationale Esperanto  St. Gilles-Bruxelles, 1904

Chapellier, Paul

Notes sur la Langue Internationale  Paris, 1901 

Chateaubriand, François-René de

Aventuroj de l'lasta Abenceraĝo  Paris, 1907

Cheng, Ki-tong

Cinän e cinänans  Dresden, 1899

Christaller, Paul

Bedarf Esperanto der Verbesserung?  Altona, 1909
Deutsch-Esperanto Wörterbuch  Berlin, 1910
Deutsch-Esperanto Wörterbuch. 2. Auflage  Berlin, 1923
Esperanto: 50 ausgewählte Handelsbriefe  Stuttgart, 1927
Esperanto: die Grammatik von Dr. Samenhof mit Erläuterungen  Stuttgart, 1921
Esperanto: Wesen, Zukunft, Verbreitung und Nutzen der Welt-Hilfssprache  Berlin, [1910?]
Im Siegeszuge durch die Welt. 1. Auflage  Leipzig, 1912
Kial Esperanto kaj ne Ido  Stuttgart, [1909?]
Kial Ido en la rolo de Internacia Lingvo ne povas superi la lingvon Esperanto?  Riga, 1912
Propraj nomoj en Esperanto  Leipzig, 1911
Die Verbreitung der Esperantosprache  Leipzig, 1911
Die Verbreitung der Esperantosprache (Fortsetzung)  Leipzig, 1911

Clegg, Harald 

Esperanto. The Why and The What  London, 1906

Collardeau, E.

Het wetenschappelijk vraagstuk eener kunstmatige taal. Grondbeginselingen en ontwikkeling van het Esperanto  Tongeren, 1904

Comitato Esperantista per la Propaganda dell' Italianità all'Estero

Statuto  Brescia, 1924

Commission nommée a Budapest pour le Choix d'une Langue Internationale

Rapport  Tours, 1898

Conscience, Hendrik

Blinda Rozo  Bruĝo, 1906

Coppée, François

Unua ĉapitro de miaj memorskriboj  Paris, 1905

Coué, Emile

La regado de si mem per konscia aŭtosugesto  Berlin, 1924

Courteline, Georges

Sinjoro Badin. Sceno el la skriboficeja vivado. Unuakta komedieto  Tours, 1907

Couturat, Louis

Al la membroj de la Lingva Komitato  Paris, 1908
Bidrag til belysning af spørgsmaalet om et internationalt sprog  København, 1905
Le bluff espérantiste  Paris, 1914
Comment les espérantistes écrivent l'histoire  Paris, 1910
Compte rendu des travaux du Comité  Coulommiers, 1907
Compte rendu des travaux du Comité. 2a eldono  Coulommiers, 1910
Conclusions du rapport sur l'état present de la question de la Langue Internationale  Coulommiers, 1907
Conclusions du Rapport. Annexe  Paris, 1908
Ĉu unu lingvo internacia aŭ tri. Respondo al sro prof. Diels  Berlin, 1907
Die internationale Hilfssprache  Paris, 1902
Die internationale Hilfssprache. 2. Auflage  Paris, 1903
Die internationale Hilfssprache  Berlin, 1905
Die internationale Sprache
Doktoro Zamenhof e la Delegitaro. Dro Zamenhof reformisto. Kolekto di dokumenti needitita ed autentika  Paris, 1914
Eine Weltsprache oder drei?  Stuttgart, 1906
Esperanto et Ido. Plan de conférence  Vincennes, 1910
Etude sur la dérivation dans la langue internationale. 2e édition  Paris, 1910
Etude sur la dérivation en Esperanto  Paris, 1907
Extraits de l'histoire de la langue universelle  Paris, 1904
Grosses Wörterbuch Deutsch - Ido  Lüssingen, 1919
Histoire de la langue universelle  Paris, 1903
Histoire de la langue universelle  Paris, 1907
Internationales mathematisches Lexikon in Ido, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch  Jena, 1910
L'abbé Peltier et l'Ido. Aux espérantistes catholiques  Paris, 1910
La vérité sur l'Ido. Extrait de La Revue (Ancienne Revue des Revues), 1er avril 1912  Paris, 1912
Les nouvelles langues internationales. Suite a l'histoire de la langue universelle  Paris, 1907
L'Esperanto commercialisé. Ou les aveux de M. Bourlet  Paris, 1912
L'Ido devant la science  Paris, 1912
Logikala principi di la derivado. Respondo ad Antido  Paris, 1910
Per la Lingua Internazionale  Coulommiers, 1906
A plea for an international language  London, 1905
O jazyce mezinárodním  Praze, 1906
Pour la Langue Internationale  Coulommiers, 1901
Pour la Langue Internationale  Coulommiers, 1903
Pour la Langue Internationale  Coulommiers, 1904
Pour la Langue Internationale. [4e édition]  Coulommiers, 1906
Pour la Langue Internationale. [5e édition]  Coulommiers, 1907
Rapport sur les progrès de l'idée de la langue internationale  Genève 1904
Specimeni  Paris, 1908
Studyo pri la derivado en la linguo internaciona  Paris, 1910
Sur la langue internationale  1902
Världsspråk och vetenskap. Tankar om införandet af det internationella hjälpspråket i vetenskapen  Stockholm, 1910
Les vrais principes de la Langue Auxiliaire  Paris, 1908
Weltsprache und Wissenschaft. Gedanken über die Einführung der internationalen Hilfssprache in die Wissenschaft  Jena, 1909

Creux, Adolphe

Stenografo Duployé  Paris, 1908

Czyński, Czesław

Nauka "Volapük'a" w 12-stu lekcjach. 1. Grammatyka  Kraków, 1888
Nauka "Volapük'a" w 12-stu lekcjach. 3. Słowniczek polsko-Volapük-francuski  Kraków, 1887

 

D


Dalmau, Josep Maria

Gvidlibro de Girona  Ĝerona, 1921

Dardel, Jean

La tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains  Paris, [1905?]

Davidov, Ionko

Еволюцията на международния езикъ  Silistra, 1904

De Amicis, Edmondo

Kverko kaj floro. Sekvata de internaciaĵoj  Paris, 1906
La floro de l' pasinto. Unuakta drameto el vivo itala  Basel, 1906

Deguchi, Onisaburō 

Fundamento de animo  Parizo, 1926
Fundamento de animo  Kameoka, [1931?]
Kioku benpō Esu Wa sakkajiten = Poemetaro japana  Tōkyō, [1924?]
Kioku benpō Esu Wa sakkajiten = Perpoema vortaro Esperanto-japana.3a eldono  Kyōto, [1933]
Klarigo de Kamigakari  Paris, 1926
Postmorta vivo  Kioto, 1924

Deligny, Ernest 

La amikoj de Saint-Omer  Saint-Omer, [1932?]
Cours elementaire d' Esperanto. 5e édition  Dijon, 1912
Histoire de la Fédération Espérantiste Du Nord de la France  Saint-Omer, 1935
Mia esperantista vivo  Saint-Omer, 1943
Urba biblioteko Saint-Omer: Esperantista Fako  Saint-Omer, 1942
La vivo de liceano  Saint-Omer, 1925

Descartes, René

Parolado pri la Metodo

Devjatnin, Vasilij N.

Nevola mortiginto  Nurnbergo, 1896
Plena verkaro  1906

Dibble, Virgil C. Jr.

Onklinjo Lajz  Montpelier, Vermont, 1915

Dickens, Charles

Bardell kontraŭ Pickwick. Proceso eltirita el la romano "Pickwick Papers"  London, 1907

Diels, Hermann

Internationale Aufgaben der Universität. Rede zur Gedächtnisfeier des Stifters der Berliner Universität König Friedrich Wilhelm III in der Aula am 3. August 1906  Berlin, 1906
Leibniz und das Problem der Universalsprache  Berlin, 1899

Dieterlen, Cannes 

Memento de la grammaire Espérantiste  Paris, 1906

Dimitrov, Georgij 

La laborista klaso kontraŭ la faŝismo  Kievo, 1936

Domicke, Paul Ferdinand

Niludobot dö Jlaiär ä Lott  Berlin, 1890

Donoghue, Timothy

Geoglot : a World-Tongue for Travel and Commercial Use  Boston, Mass., 1916

Dreckschmidt, Wilhelm

Volapük, die neue Weltsprache  1902

Drezen, Ernest

Analiza historio de Esperanto-movado  Leipzig, 1931
Эсперанто - самоучитель международного вспомогательного языка  Москва, 1930
Эсперанто - самоучитель международного вспомогательного языка. Издание четвертое  Москва, 1932
Historio de la mondolingvo  Leipzig, 1931
Интернационализация научно-техничеcкой терминологии  Москва, 1936
На путях к международному языку  Москва, 1926
Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация  Москва, 1936
Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка. 1. Язык и искусственное в языке  Москва, 1929
Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка. 2. Расвитие идеи международного языка  Москва, 1929
Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка. 3. Распространение, использование и пути дальнейшего оформления международного языка  Москва, 1929
Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка (пoсoбие для кружкoв и кружкoвoдoв). 3-e изд  Москва, 1932
Очерки теории Эсперанто  Москва, 1931
Pri problemo de internaciigo de science-teknika terminaro  Moskvo, 1935
Проблема международного языка на текущем этапе его развития = Problemo de la internacia lingvo en nuna etapo de ĝia evoluo  Москва, 1932
Programo de Komunista Internacio. Akceptita de la 6-a kongreso la 1-an de septembro 1928 en Moskvo  Moskvo, 1930
La vojoj de formiĝo kaj disvastiĝo de la lingvo internacia  Leipzig, 1929
За всеобщим языком (три века исканий)  Москва, 1928
Zamenhof  Leipzig, 1929

Ducommun, Elie

La fundamentoj de l' pacifismo  Paris, 1906

Dudeney, Albert

The progress of Esperanto  [Bedford], [1904]

Dumas, Alexandre

Tri rakontoj  Saint-Omer, 1932

Dunant, Henry 

Rememoro pri Solferino  Paris, 1906
 

E


Eck, Catharina W.

Tidabuk stenogafa plo Volapük. Pelautöl segun sit Stolzeik  's-Gravenhage 1892

Eckhart, Serafin Bernhard Wilhelm 

Grammatik der Lingua Franca Nuova  Wien, 1888
Welt-Italienisch (Lingua Franca Nuova)  Wien, 1890
Welt-Italienisch Franca. 2. verbesserte Auflage der Grammatik der Lingua franca nuova  Wien, 1891

Einecke, Friedrich Wilhelm

Unterrichtsbriefe zur Erlernung der Schleyer'schen Weltsprache  Stassfurt, 1897

Einstein, Leopold

Der kleine Weltsprachekomptoirist. Ein Abriß der internationalen Handelskorrespondenz Volapük  Nürnberg, 1887
Die Verbreitung des Volapük über die ganze Erde  Nürnberg, 1884
La lingvo internacia als beste Lösung des internationalen Weltsprache-Problems  Nürnberg, 1888 
L'internacia du Dr. Esperanto  Paris, 1889
Volapük und Lingvo Internacia  Nürnberg, 1889

Eisteddfod

Tagordo  Liverpool, 1913

Ejdelman, Boris L.

Pri difinoj de internaciismo kaj sennaciismo ĉe k-do Lanti  Leipzig, 1930
Pri difinoj de internaciismo kaj sennaciismo ĉe k-do Lanti  Moskvo, 1930

Elk, Julius

Fatas tid u konlet lepetas, pükedas e lifanomas pekonletöl de Talmud  Guadalajara, 1889
Vpa-päm. Ninöl penotis anik nitedü vp. e vpans  Frankfurt a. M., 1889

Epictetus

"Enkhiridion". O manu-libro di Epikteto  Paris, 1909

Erat, Wilhelm

Oeffentlicher Vortrag über die 21 Vorzüge und Vorteile der Weltsprache Volapük  Konstanz a. B., 1890

Erster Österreichischer Weltspracheverein "Volapük"

Statuten des Ersten Österreichischen Weltsprachevereins "Volapük" in Meidling bei Wien  Meidling, 1883

Esperanta Fervojista Unuiĝo

Statuto  Torino, 1920

Esperanta Grupo Torino

Statuto  Torino, 1919

Esperantisten-Gruppe München

Satzungen der Esperantisten-Gruppe München  München, 1904

Esslemont, John E.

Baha'u'llah kaj la Nova Epoko  Weinheim, 1930

D'Estournelles, Paul Balluat de Constant de Rebecque

Limigo de l' armadoj (raporto al la 14. Interparlamentara Konferenco)  Paris, 1907

 

F


Fauvart-Bastoul, Louis

D'une langue auxiliaire internationale au point de vue du droit des gens  Paris, 1902
Triope  Dijon, 1904

Fechner, Gustav Theodor

Libreto pri transmorta vivo  Paris, 1907

Fels, Izrael

Raporto pri la Lvova Societo por Tuja Kurachelpo kaj pri ghia agado en la jaro 1910  [Lwow], [1911]

Fernández Moratín, Leandro

Kuracisto per batoj. Triakta proza komedio  Valencia, 1906

Feydeau, Georges

Kial ili estas famaj???  Paris, 1907

Feyerabend, Karl

Der Weltspracheschwindel  Heilbronn, 1888

Fischbach, Wilhelm

Die Weltsprache-Idee  Wien, 1886
Die Weltsprache-Idee. Mit besonderer Rücksichtnahme auf J. M. Schleyer's Volapük. 2. Auflage  Wien, 1887

Fisher, Henry W.

The Surprises at Sylvia Farm, an Esperanto Propaganda Play in Five Acts  West Newton, Mass., 1918

Florian, Jean-Pierre Claris de

Du biletoj. Unuakta proza komedieto  Paris, 1907

Flygare-Carlén, Emilie

La literaturisto kaj lia fianĉino  Upsala, 1895

Fonollá, Jacinto

Devo de skolto  Antofagasta, [um 1920]

Fournier, Alfred

Por niaj filoj kiam ili estos dek-ok jaraj  Paris, 1904

Frandsen, Edvardt

Grammatik des Universal-Latein  Wien, 1902

Franks, A.

Esperanto for the English  London, 1908

Fredro, Jan Aleksander

Consilium facultatis, komedio en unu akto  Varsovio, 1909

Fried, Alfred Hermann

Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto"  Berlin, 1903
Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". 2. Auflage  Berlin, 1905
Das Tagebuch eines zum Tode Verurteilten  Berlin, 1898   

Fröhlich, Karl J. F.

Grammatik der Weltsprache Reform-Latein  Wien, 1902

 

G


Ĝalaljan, K.

Ekzercaro de lingvo Esperanto  Tiflis, 1913

Gallois, Albert

Dektriope! Unuakta salona komedio  Dijon, [1905?]
Gvidlibro de l' turistoj. Por fremduloj en Italujo  Riolunato, 1904

Garšin, Vsevolod M.

Attalea princeps  Nurnbergo, 1896
Kvar tagoj  Nurnbergo, 1896
Ruĝa floro  Paris, 1905

Gebaur, Izor

Natamilags tel. In Nugän  Pécs, 1888
Világnyelv (Volapük)  Pécsett, 1888

Germana Esperanto Kongreso

Kantaro por la 9a Germana Esperanto-Kongreso  Leipzig, 1914

Germana Laborista Esperantista Asocio

Regularo  [Chemnitz], [1920]

Ghezzo, Arturo

Festparolado de la IV-a Kongreso de la Italaj Esperantistoj en Milano  S. Vito al Tagliamento, 1913
Festparolado okaze de la IVa Tutaǔstria Kongreso de Esperanto en Franzensbad  S. Vito al Tagliamento, 1914

Giambene, Luigi 

Tra la Esperanta literaturo. Kvindek elĉerpaĵoj el malsamaj Esperantaj verkaĵoj  Romo, 1907 

Godineau, V.

La kolorigisto-aerveturanto  Paris, 1904

Goethe, Johann Wolfgang von

La gefratoj. Komedio en unu akto  Varsovio, 1889

Gohier, Urbain

Al la virinoj  Paris, 1907

Goldsmith, Oliver

Ŝi kliniĝas por venki. Komedio en kvin aktoj  Londono, 1905

Grabowski, Antoni

Du rakontoj en la lingvo internacia Esperanto  Nürnberg, 1891
Kondukanto internacia de l' interparolado kun modeloj de leteroj  Nürnberg, 1890
Kondukanto de l' interparolado kaj korespondado  Paris, 1904
Kondukanto de l' interparolado kaj korespondado. 2a eldono  Paris, [1907?]
La liro de la esperantistoj  Nurnberg, 1893
Nova antologio  Varsovio, 1909
El Parnaso de Popoloj  Varsovio, 1913
Postrikolto: Suplemento al Parnaso  Madrid, 1921
Słownik języka Esperanto  Warszawa, 1910

Grenkamp-Kornfeld, S.

5.000.000  Jaslo, [1931]

Grimm, Jacob

Märs popa deutik  Leipzig, 1888
Volapük als litterarischer Dolmetsch  1890

Grosjean-Maupin, Émile

Dictionnaire complet Espéranto-français  Paris, 1910
Dictionnaire complet Espéranto-français. 2e édition  Paris, 1921
Dictionnaire complet français-Espéranto  Paris, 1913
Dictionnaire complet français-Espéranto. 2e édition  Paris, 1924
Dictionnaire complet français-Esperanto. Supplément  Paris, 1936
Dictionnaire usuel Esperanto-français  Paris, 1911
Dictionnaire usuel français-Esperanto  Paris, 1914

Groupe Espérantiste de Saint-Étienne

Statuts et réglement intérieur  Saint-Étienne, 1910

Gruey, Louis-Jules

La sunhorloĝo de Dijon  Dijon, 1902

Grupo Esperantista de Montevideo 

Doce lecciones del idioma internacional auxiliar Esperanto  Montevideo, 1907

Guardiola, José

Universal-Sprache. Grammatik einer neuen Sprache, Orba genannt  Paris, 1893

Guigues, Hippolyt

Dö bükav  Paris, 1889

Gustafsson, F. 

Om möjligheten af ett universalspråk  Upsala, 1902

 

H


Hankel, Marie

Sableroj  Leipzig, 1922
Unuaj Internaciaj Floraj Ludoj  Barcelono, 1909

Hansen, Wilhelm

Koneds e konils fa lautels dänik  København, 1888
Volapük. Dansk-volapük og Volapük-dansk ordbog  Kjöbenhavn, 1887

Hantich, Jindřich 

La popolsumigo en Aŭstrio en 1910  Praha, 1911

Harrison, Henry 

Complete course of Volapük. With grammar and exercises and a vocabulary of 2,500 words  London, 1888

Hasemann, M. 

Die Weltsprache und Weltschrift oder internationale Stenographie. Ein Vortrag gehalten in der allgemeinen Stenographenversammlung zu Leipzig am 21. August 1883  Strassburg, 1883

Hawthorne, Nathaniel

La serĉado por la ora ŝaflano  London, 1906

Headlam, James Wycliffe 

Report of the Committee Appointed by the Prime Minister to Enquire into the Position of Modern Languages in the Educational System of Great Britain  London, 1918

Hecker, Oscar

Systematical vocabulary English-Esperanto  Berlin, 1907
Systematischer Wortschatz Deutsch-Esperanto  Berlin, 1907
En systematisk ordnet Norsk (dansk)-esperanto Ordbog  Berlin, 1907
Systematycznie ulozony skarbiec wyrazen w jezyku polskim i esperanckim  Berlin, 1907
Vocabulaire systématique français-Esperanto  Berlin, 1907
Vocabulario sistemático español-Esperanto  Berlin, 1907
Vocabolario sistematico italiano-Esperanto  Berlin, 1907

Heine, Heinrich

Pentraĵoj el vojaĝo. 1. La voyaĝo en Harz  Nürnberg, 1897

Heintzeler, Eugen

Die wissenschaftlich notwendigen Grundlagen für eine brauchbare Weltsprache  Meran, 1895

Helf, Theodor

Die neue Weltsprache Esperanto  Wien, 1905

Herbst, Edgar

Gratis-Beilage zu den Kolonisten-Karten der internationalen Weltsprache-Mission  Wien, 1889

Herman, Nicolas

La praktiko de la apudesto de Dio  London, [1927]

Hermann, Ignaz

Magabs kil se popakanits koazäno-serbänik  Zagreb, 1886

Hervé, Gustave

Antipatriotismo  Paris, 1907

Heyligers, Arthur

Woordenboek der wereldtaal  Borgerhout, 1889

Hilbe, Ferdinand

Die Zahlensprache  Feldkirch, 1901

Hillebrand

Yagel e Bunastafpolel  Arnhem, 1890

Hodler, Hector

Esperantism  Genève, 1911
L'espérantisme  Genève, 1911
Der Esperantismus  Genf, 1911
Esperanto dum la milito  Genève, 1917
Esperanto dum la milito, dua jara raporto de Universala Esperanto-Asocio  Genève 1917
Kiel nin organizi? Studo kaj propono  Genève, 1912
Kion devas scii la esperantistaro  Dijon, 1912
La verko de Zamenhof. Parolado farita ĉe la Ĝenevaj esperantistaj grupoj, okaze de la Zamenhofa jubileo  Genève, 1909

Hoffmann, Friedrich

II. Internationaler Volapükisten-Kongreß zu München am 6.-9. August 1887. Öffentliche Versammlung im Löwenbräukeller  München, 1887

Homerus 

Iliado  Nurnbergo, 1895

Hopf, Theodor

Die internationale Hülfssprache "Esperanto"  Thun, 1903
Die internationale Hülfssprache "Esperanto"  Thun, 1903
Die internationale Hülfssprache "Esperanto". 2. Auflage  Thun, 1904

Horáĉek, Alois

Reĝa minejurbo Kutná Hora : monumento de mezepoka arto kaj diligenta laboro, konstruita el riĉeco de minejoj  [Kutná Hora], [1913]

Hošek, Ignaz

Grammatik der Neuslavischen Sprache. (Einer Vermittlungssprache für die Slaven der Österreichisch-Ungarischen Monarchie)  Kremsier, 1907

Huang, Zun Sheng

Guoji shijieyu jiayou gaikuang  1900

Huet, Horace

Pri la preparo de nova kaj plena eldono de universala vortaro. Raporto al la Lingva Komitato  Parizo, 1907
Pri la preparo de nova kaj plena eldono de universala vortaro. Raporto al la Lingva Komitato  Parizo, 1911

Humar, Jurij 

Der Universal-Dolmetsch  Graz, 1870
L'Interprête Universel  Graz, 1871

Hummler, Johann

Vollständiger wissenschaftlicher Vortrag über Weltsprache  Saulgau, [1890?]

 

I


Ibsen, Henrik

Pupetheim (Doll's House) fon Ibsens drama oversetzn to Alteutonik fon Elias Molee  Tacoma, 1920

Ido

Grammaire élémentaire de la langue internationale par Ido  Paris, 1907
Grammaire complète de la langue internationale  Paris, 1907

I.K.U.E.-Kongreso

Kantoj dum la Sankta Meso, "Nia Sesa" VIa Internacia Kongreso de Katolikoj  [Hago], [1920]

Inglada Ors, Vicente

La Conferencia Internacional para el Empleo del Esperanto en las Ciencias Puras y Aplicadas  Córdoba, 1925
Edziĝo malaranĝita aŭ terura nekompreniĝo  Valencia, 1907
Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto  Barcelona, [1904?]
Prozo kaj versoj  Valencia, 1908
Vocabulario Esperanto-Español  Barcelona, [1905?]
Vocabulario Español-Esperanto  Barcelona, [1909?]

Iparraguirre, Fernandez

Al lasam volapükelas in München. Nemü zenod volapükik Späna  Guadalajara, 1887

Isly, Fred 

Langue Isly (Linguum Islianum)  Paris, 1901

Itala Esperanto-Kooperativo

Statuto della Itala Esperanto-Kooperativo  Brescia, [1910?]

 

J


Jakštas, Adomas 

Mokintuve terptautiszkos kalbos  Tilžeje, 1890

Javal, Émile 

Fonetika skribado por enpresigoj en ne-esperantistaj gazetoj  Dijon, 1907
Inter blinduloj. Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj  Paris, 1907

Jespersen, Otto

Dictionnaire international-français par L. de Beaufront et L. Couturat: préface  Paris, 1908
Folkesprog og verdenssprog  [København], 1908
Histoire de notre langue  Auxerre, 1914
Historio di nia linguo  Lüsslingen, 1912
Historio di nia linguo = History of our language  London, 1920
International-deutsches Wörterbuch: Vorwort  Stuttgart, 1908
An international language  London, 1928
Eine internationale Sprache  Heidelberg, 1928
A new science: interlinguistics  Cambridge, [1931?]
Verdenssprog  Gyldendal, 1905

Jiménez Loira, Augusto 

Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj  Valencia, 1907

Sancto Johannes (Apostolo)

Prima Epistola Catholica  Ventimiglia, [1913]

Jouy, Jules

La benkoj de la promenejo  Paris, 1907

Jullien, Jean Auguste

La Instituto Milner  Dresden, 1913
La Instituto Milner. 2a eldono  Berlin, 1923

Jürgensen, Hermann

Esperanto in zwanzig Lektionen. Vollständiges Lehr-, Übungs- und Lesebuch zur Erlernung der internationalen Hilfssprache  Stuttgart, 1905
Esperanto in zwanzig Lektionen. Vollständiges Lehr-, Übungs- und Lesebuch zur Erlernung der internationalen Hilfssprache  Stuttgart, 1905
Wörterbuch Esperanto-Deutsch. 2. Auflage  Berlin, [1905?]

 

K


Kalmár, György

Precetti di grammatica per la lingua filosofica, o sia, universale, propria per ogni genere di vita  Roma, 1773

Kamo, Hideo

Paco kaj milito, japanaj rakontoj  Macuzaka , [1923]

Kant, Immanuel

Al eterna Paco  Hannover, [1925?]

Kastner, Eduard Fedor

Einige Gedanken über Sprache, Mundart und Weltsprache  Tachau, 1888

Kataluna Esperanto-Kongreso. 10. 1923, Manresa

Libro de la Xa Kongreso de Kataluna Esperantista Federacio  Manresa, 1923

Kataluna Esperanto-Kongreso. 11. 1924, Vich

Kongreslibro  Vich, 1924

Kataluna Esperanto-Kongreso. 12. 1925, Palma de Mallorca

Gvidlibro de Mallorca  Palma de Mallorca, 1925

Kataluna Esperanto-Kongreso. 13. 1926, Santa Coloma de Farnés

Kongreslibro  Santa Coloma de Farnés, 1926

Kataluna Esperanto-Kongreso. 14. 1927, Sóller

Kongreslibro  Sóller, 1927

Kataluna Esperanto-Kongreso. 17. 1935, Ripoll

Asistiu al XVII Congrés Català d' Esperanto : Ripoll, 9-10-11 juny 1935  Ripoll, 1935
Gvidlibro de Ripoll  Barcelona, 1935

Kataluna Esperanto-Kongreso. 18. 1936, Manresa

Kongres-libro = Llibre de congrés  Barcelona, 1936

Kausch, Oskar

Dukiel da votams e menodams valik vpa  Milano, 1897
Liste der Weltsprachler der Erde  Dresden, 1901

G. B. Kent & Sons 

G. B. Kent & Sons: Manufacturers of Brushware of Every Description  London, [1916]

Kerckhoffs, Auguste

Cours complet de Volapük. Contenant des thèmes et des version avec corrigés et un vocabulaire de 2.500 mots  Paris, 1886
De första grunderna till Volapük. Internationelt handelsspråk  Stockholm, 1887
Dictionnaire Volapük - français et français - Volapük. Précédé d'une grammaire complète de la langue  Paris, 1887
La langue commerciale universelle  Paris, 1885
Le Volapük ou la langue universelle de Schleyer  Paris, [1900?]
Vollständiger Lehrgang des Volapük nebst Schlüssel und Wörterbuch  Halle a. S., 1887
Yelabuk pedipedelas  Paris, 1887

Khun, Josef F.

Majstro Jan Hus. La vivo, agado, kondamno kaj morto de l' glorinda martiro  Vrsce-Kopidlno, 1905

Kimel, Saul

Al la Lingva Komitato  Bukarest, 1910

Kirchhoff, Alfred

Volapük: Hilfsbuch zum schnellen und leichten Erlernen der Anfangsgründe dieser Weltsprache  Halle a. S., 1887
Volapük: Hilfsbuch zum schnellen und leichten Erlernen der Anfangsgründe dieser Weltsprache. 4. Auflage  Halle a. S., 1888
Volapük or universal language : a short grammatical course. 2nd edition  London, 1888

Kniele, Rupert

Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volapük. Entstehung und Entwicklung von Volapük in den einzelnen Jahren, nebst Übersicht über den heutigen Stand der Weltsprache, Weltspracheklubs u.s.w  Überlingen, 1889
Deutsch-weltsprachliche Handelskorrespondenz. 200 kaufmännische Briefe in 10 verschiedenen Gattungen  Überlingen, 1885
Deutsch-weltsprachliche Handelskorrespondenz. 200 kaufmännische Briefe in 10 verschiedenen Gattungen. 2. Auflage  Überlingen, 1888
Spodel tedelik Volapüka  London 1889
Vortrag gehalten bei der 5. Generalversammlung des Württ. Weltsprachevereins am 1. Mai 1887 in Stuttgart  1887
Weltsprachliche Humoristika. Eine Sammlung kurzer Scherze, Witze etc.  Überlingen, 1884
Weltsprache-Kalender für das Jahr 1886  Konstanz, 1886
Weltsprache-Kalender für das Jahr 1886. Manuskript  1886

Kölcsey, Ferenc

Div belema Tátra. Mär  Pécs, 1891

Körner, Theodor

Toni. Dramo en tri aktoj  Leipzig, 1909

Koglgruber, Cajetan

Konils tum. Pekonletöl  Schlägel in Löpolöstän, 1889
Plekabukil plo Katolels  Linz, 1888
Zit gälsik plo Löstan-Nugän  Schlägel in Löpolöstän, 1890

Kolowrat, Georges

Rimoj en Esperanto

Konečný, Josef

Mluvnička slovanského Esperanto "Slavina". Jednotná spisovná dorozumívací slovanksá řeč pro obchod a Průmysl  Kral. Vinohrady, 1913

Kongreso de la Federacio Esperantista de la Regiono Pariza

Teatra festo; programo  Paris, 1909

Kongreso de Revoluciaj Esperantistoj. 1931, Amsterdam

Plena protokolo kaj rezolucioj el la tuta mondo  Berlino, 1931

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 4. 1924, Bruxelles

Kongresa dokumentaro  Parizo, 1924

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 5. 1925, Wien

Gekamaradoj!  Parizo, 1925

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 6. 1926, Leningrad

Protokolo de la VI-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda : Leningrado, 6-10 aŭgusto 1926  Paris, 1926

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 8. 1928, Göteborg

Kongres-albumo  Göteborg, 1928
Protokolaro de la VIII-a Kongreso en Göteborg  Göteborg, 1928

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 10. 1930, London

Programo  Londono, 1930
Protokolaro de la Xa Kongreso en Londono  Londono, 1930
Provizora programo de Xa SAT-Kongreso : 3-7 aŭgusto 1930  Londono, 1930

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 11. 1931, Amsterdam

Programo de la 11a Kongreso de "Sennacieca Asocio Tutmonda"  Amsterdamo, 1931
Protokolaro pri la XIa Kongreso en Amsterdamo, 2 - 7 aŭgusto 1931  Amsterdamo, 1931

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 12. 1932, Stuttgart

Programo por la 12-a SAT-Kongreso en Stuttgart  Stuttgart, 1932
Protokolaro pri la XII-a Kongreso de S.A.T. en Ŝtutgart, 6.-11. aŭgusto 1932  Ŝtutgart, 1932

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 13. 1933, Stockholm

Programo por la XIII:a SAT-Kongreso en Stokholmo  Stokholmo, 1933
Protokolaro pri la XIII-a SAT-Kongreso en Stokholmo  Stokholmo, 1933

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 14. 1934, Valencia

Programo  Valencio, 1934
Protokolaro pri la XIV-a Kongreso de SAT en Valencio  Valencio, 1934

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 16. 1936, Manchester

Programo  Manĉestro, 1936

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 17. 1937, Rotterdam

Programo  Roterdamo, 1937

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 18. 1938, Bruxelles

Programo  Bruselo, 1938

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 19. 1939, København

Gazeto de la 19a Kongeso de SAT  Kopenhago, 1939
Kongresa libro  Kopenhago, 1939
Programo de la Solena Malfermo = Program for Esperantokongressens Aabningsmøde  Kopenhago, 1939

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 20. 1947, Aarhus

Kongresa libro  Aarhus, 1947

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 21. 1948, Amsterdam

Kongreslibro  Amsterdam, 1948
La voĉo de l' kongreso  Amsterdam, 1948

Konletelasfetanog Bevenütig Spodakadas Maegik plo Volapükans "Concordia"

Statuds ela konletelasfetanog bevenütig spodakadas maegik plo volapükans "Concordia". Statuten des Internationalen Ansichtskartensammlerverbandes für Volapükisten "Concordia"  [1900?]

Konstantin, Russland, Großfürst

Renaskita Manfred  Nürnberg, 1891

Kontreras, Ipolito K.

Sistema gráfico Estelar del Esperanto  Santiago de Chile, [1910?]

Kornerup, Thorvald

Proponoj al "Lingva Komitato" pri revizio de l' Esperanto  Hjoering, 1906

Kornmann, Samuel

Zupełny kurs języka światowego "Volapük"  Lwow, 1888

Korolenko, Vladimir

Fantomoj  Odeso, 1895

Kreuz, Robert

Esperanto: 500 komercaj frazoj  Stuttgart, 1928
Esperanto in Handel und Verkehr  Leipzig, 1926
Komerca vortaro en Esperanto  S. Vito al Tagliamento, 1927
Pri la solvo de l' problemo de internacia lingvo por komerco kaj trafiko  Frankfurt am Main, 1923
Sistem-resumo de la Esperanto-stenografio Stolze-Schrey  Ĝenevo, 1932

Krikortz, Sven E.

Esperanto, ett neutralt språk  Stockholm, 1898

Kron, Richard 

La parizaneto. Resumeto de la vivo kaj manieroj de la francoj. Kun specialaj rimarkoj rilate al Parizo  London, [1904?]

Kuroita, Katsumi

Kokugo no yōgo o ronzite kokusaigo ni oyobu  [Tōkyō], [1932]

 

L


Labiche, Eugène

Cikado ĉe formikoj. Unuakta komedio  Paris, 1904

La Fontaine, Jean de

Elektitaj fabloj de J. de la Fontaine  Paris, 1904

La Grasserie, Raoul de 

La Langue Bleue  Paris, 1900
Langue Internationale Pacifiste ou Apoléma. Basée sur le radicaux techniques déjà internationaux  Paris, 1907

Lagerlöf, Selma

La reĝino de l' arbaro kaj Sur la fundo de l' granda Kungahella  Sala, Svedujo, [1908]

Laisant, Charles-Ange

L'Espéranto et l'avenir du monde  Paris, 1908
La parlamentisma iluzio  Paris, [1910]

Lallemant, F.

Diversaĵoj  Paris, 1902
Diversaĵoj. 3e édition  Paris, 1905

Lambert, Charles

Cours pratique d'Espéranto  Saint-Etienne, um 1905

Lanti, Eugène

Het arbeiders esperantisme  [Amsterdam], 1932
Arbeiter-Esperantismus  Frankfurt a. M., 1928
Arbetare-esperantismen  Stockholm, 1931
For la neŭtralismon!  Paris, 1922
For la neŭtralismon! 2a eldono  Paris, 1925
For la neŭtralismon! 3a eldono  Paris, 1928
Herezaĵo  Paris, 1934
La laborista esperantismo  Leipzig, 1928
La Langue Internationale  Paris, 1925
Leteroj de E. Lanti  Paris, 1940
Manifeste des antinationalistes  Paris, 1931
Manifesto de la sennaciistoj  Nov-Jorko, 1931
Manifesto of Non-nationalists  Paris, 1937
Naciismo. Studo pri deveno, evoluado kaj sekvoj  Leipzig, 1930
Où en est la question de la Langue Internationale  Paris, 1919
Sovetiaj geografiaj nomoj  [Paris], [1930?]
Vortoj de kamarado E. Lanti  Leipzig, 1931

Larsson, Hans

Supplement till P. Ahlbergs "Internationell-svenska ordbok"  Krylbo, 1924

Laurentius de Resurrectionis 

La praktiko de la apudesto de Dio  London, 1903

Lavisse, Ernest

Parolado pri patrujo  Nancy, 1906

Lederer, Siegfried 

Esperantista poŝkalendaro 1910  Berlin, 1909
Esperantista poŝkalendaro 1911  Berlin, 1910
Kledazäl balsejölid jiplina. Mär yapänik  Wien, 1889
Lefüdänatäv fa klonaleson Rudolf de Löstän-Nugän  Leipzig, 1889

Leibniz, Gottfried Wilhelm 

Monadologio  Paris, 1902
Monadologio. 2a eldono  Paris, 1904
Monadologio. 3a eldono  Paris, 1905

Lengyel, Pál

La kalendaro  Paris, 1907
Libro de l´humoraĵo : kolekto da spritaĵoj  1899

Lenze, Karl

Tidabuk lefulnik stenogafa volapükik  Leipzig, 1886

Lermontov, Michail Ju.

Aŝik-Kerib  Nurnbergo, 1895 
Demono  Vilno, 1894
Princidino Mary. 1  Nurnbergo, 1896 
Princidino Mary. 2  Nurnbergo, 1896

Letellier, Charles Louis Augustin

Cours complet de langue universelle, première partie  Caen, 1852
Cours complet de langue universelle, deuxième partie  Caen, 1853
Établissement immédiat de la langue universelle  Paris, 1861 

Libeks, Rudolfs

Starptautiska waloda no Dr. Esperanto  Riga, 1889

Liedbeck, Gustav

Svensk-Volapük ordbok  Stockholm, 1887
Volapük-svensk ordbok  Stockholm, 1887

Ligo de Nacioj

Esperanto as an international auxiliary language  1922
L'Esperanto comme langue auxiliaire internationale  1922
El Esperanto como lengua auxiliar internacional. Versión española  Madrid, 1923
Testo del rapporto del Segretariato Generale della Società delle Nazioni su l' Esperanto come lingua ausiliare internazionale  Verona, 1922

Ligo Internacia de Esperantistoj

Regularo de la Ligo Internacia de Esperantistoj, kiu havas la celon labori por la disvastigado kaj enkondukado unu lingvon neŭtralan  Nürnberg, 1890

Linnebank, Herman Hubertus

Vijf jaar Esperanto en Nederland, 1909-1914  's-Hertogenbosch, 1914

Lingva Komitato: Esperantista dokumentaro

Fundamentaj dokumentoj pri la Esperantista Lingva Komitato  Paris, 1909
Pri la participa sufikso antaŭ verba finigo  Paris, 1907
Pri la preparo de plenigita eldono de l' universala vortaro  Paris, 1907
Vortoj ĉerpitaj el "Hamleto"  Paris, 1906
Zamenhofaj vortoj  Paris, 1908

Liptay, Alberto

La possibilité d'un idiome international sans grammaire  Paris, 1897

Lisbona Esperantista Societo

Estatutos  Lisboa, 1914
Relatorio e Contas da gerencia de 1916 e parecer do Conselho Fiscal  Lisboa, 1917

Lloyd, Richard John 

The Esperanto language, practically considered and described. A paper read before the Liverpool Philomathic Society, on the 23rd november 1904  Liverpool, 1904

Long, Bernard

The passing of Babel or Esperanto and its place in modern life  London, 1912

Lorenz, Francisco Valdomiro

Plena lernolibro de la lingvo internacia de dro. Esperanto  V Pardubicich, 1890

Lott, Julius 

Die Kunst, die internationale Verkehrssprache "Volapük" schnell zu erlernen. Kurzgefaßte theoretisch-praktische Anleitung, Schleyer's Volapük in kürzester Zeit durch Selbstunterricht sich anzueignen  Wien, 1888
Eine Compromiß-Sprache als beste und einfachste Lösung des Weltsprache-Problems. Ein Vorschlag zur leichten und sicheren Verständigung aller Gebildeten der Erde. 2. Theil  Wien, 1889
Grammatik der Weltsprache ("Mondolingue")  Wien, 1890
Ist Volapük die beste und einfachste Lösung des Weltsprache-Problems?. 1. Theil  Wien, 1888
Schleyer's Volapük. Uebungsbuch zum schnellen Erlernen dieser internationalen Verkehrssprache  Wien, 1887
Suplent folie ad mie internazional lingue 1  Leipzig, 1891
Un lingua internazional: grammatika et vokabular pro angleses, germanes, romanes et pro kultivates de tut mond  Vienna, 1890
Un lingue international pro le cultivat nations de tot mund. Grammatic, dialogs, letters et vocabular  Vienna, 1899
Unterrichtsbriefe für das Selbst-Studium der Weltsprache Volapük  Wien, 1885

Louÿs, Pierre

La rozo supernatura  Paris, 1902

Lutomirski, Abraham D.

Pasistenographie oder Leitfaden zu einer kurzen Zeichenschrift, die für alle Lautsprachen geeignet und in einigen Stunden zu erlernen ist  Rotterdam, 1887

 

M


Macauley, Thomas Babington

Horacio  Bordighera, 1907

Madarassy, Pál 

Flolemil poedotas nugänik  Budapest, 1889

Mainzer, Ludwig

Ausführliches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto  Leipzig, 1907
Schlüssel zum "Ausführlichen Lehrbuche der internationalen Hilfssprache Esperanto"  Leipzig, 1907

Maistre, Xavier de 

Vojaĝo interne de mia ĉambro  Paris, 1904

Marchand, Joseph Alexandre

Le Dilpok en six leçons  Lure, 1905

Marignoni, Daniele

Esperanto  Crema, 1890

Marshall, S. R.

An Appeal to Patriotism and Common Sense  London, 1918
An Appeal to Patriotism and Common Sense (Japan Edition)  Yokohama, 1918

Matthäus

La evangelio Sankta Mateo laŭ Dro Martin Luther  Leipzig, 1906

Maupassant, Guy de

Gastejo  Tiflis, 1911

Maurik, Justus van

Volapük as vödal literatik  [1892?]

Meier, Ludwig Emil 

Germanaj kantoj popolaj kaj studentaj  Berlin, 1907
Vollständige Grammatik der Internationalen Sprache Esperanto  München, 1891
Vollständige methodische Grammatik, Formenlehre und Syntax der internationalen Sprache Esperanto  München, 1903

Menu de Ménil, Félicien 

L'héritage Klodarec. Comédie en un acte  Paris, 1906

Menu de Ménil, Sophie Marie-Aline

Morala edukado de la popola infano (gardejoj, someraj kolonioj). Parolado  Paris, 1907

Mérimée, Prosper

Mateo Falcone  Berlin, 1926

Meyer, Samuel

Une langue internationale. Pourquoi? Comment?  La Rochelle, 1904

Michaux, Alfred 

Nouvelle méthode pour apprendre seul l'Espéranto. Préparation au Certificat d'Etudes  Boulogne-sur-mer, [1905?]

Mickiewicz, Adam

Sinjorino Twardowska  Szekszárd, 1904
Sinjoro Tadeo  Warszawa, 1918

Mielck, W. B. 

Die Weltsprache. Ein Hilfsmittel für jedermann  Leipzig, 1905

Mighorst, Jacob

Per la vidaĵkarto  Druten, 1900

Miljukov, Pavel N.

La slavoj  Nürnberg, 1898

Millidge, Edward A.

The Esperanto-English dictionary  London, 1919

Mirbeau, Octave

Ili estis frenezaj  Paris, 1906

Mirskij, Krăstju Ivanov

Кратки свѣдѣния за международний язикъ "Есперанто"  Varna, 1899

Mitchell, Frederic W.

A Volapük reader  Boston, Mass., 1891

Moch, Gaston

Historio resuma de l' arbitracio konstanta  Monako, 1905
La question de la langue internationale et sa solution par l´Esperanto  Paris, 1897
"Pacifisto", Internacia Societo por la Paco. Protokolo  Paris, 1905
Pri la elparolado de Esperanto  Paris, 1907
Pri la transskribo de la propraj nomoj  Paris, 1910
Pri malarmo: ĥimeroj kaj realaĵoj  Paris, 1907

Möbusz, Albin 

Die Welthilfssprache Esperanto  Berlin, [1917]

Molee, Elias

Alteutonish, 1912. dis is nur 1 omlaufbrief fyr nakfrage
Niu teutonish. An international union language  Tacoma, 1906
De toito spike: die toito sprake, alteutonik gudirn  [Tacoma, WA], [1920]
Tutonish or Anglo German Union Tongue. A. Proposed International language, According to Arts, Science and Philosophy  Chicago, 1902
Tutonish. A Teutonic international language  Tacoma, [1905?]

Molière

L' avarulo  Paris, 1904
Don Juan aŭ la ŝtona festeno. Kvinakta komedio  Paris, 1905
Edziĝo kontraŭvola. Unuakta komedio  Paris, 1905

Morera y Galícia, Magín

El rellotge de sol  [Barcelona], [1919]

Morton, John Maddison

Boks kaj Koks. Komedio en unu akto  London, 1907

Moser, Hans

Die Weltsprache. Nach ihrer Geschichte dargestellt  Prag, 1890
Grundriß einer Geschichte der Weltsprache  Berlin, 1888
Volapük und deutsche Professoren. Polemische Arabesque  Berlin, 1888
Zur Universal-Sprache. Kritische Studie über Volapük und Pasilingua  Berlin, 1887

Müller, Hermann 

Öffentlicher Vortrag des Herrn Rektors Dr. Hermann Müller von Calw über die Weltsprache volapük. Gelegentlich der vierten Generalversammlung des ersten württembergischen Weltsprachevereins in Ehingen a. d. Donau (am 29. April 1886)  Konstanz a. B., 1886

Müller, Hugo 

In valäsälun klada balid. Yofapled in süf bal  Berlin, 1888

Muramoto, Tacuzoo 

A short vocabulary English-Esperanto and Esperanto-English  Okayama, 1906

Musset, Paul de 

Sinjoro Vento kaj sinjorino Pluvo  Paris, 1907

 

N


Naville, Auguste

Rapport sur la troisième discussion centrale  Genève, 1901

Naville, Ernest

La devo. Parolado adresita al la sinjorinoj de Genevo kaj de Laŭzano  Genevo, 1910
La devo. Parolado adresita al la sinyorinon de Genevo kaj de Lausanne. 2a eldono  Genevo, 1911

Nederlanda Esperanto-Kongreso. 8. 1936, Leeuwarden

Kongreslibro

Nederlanda Esperanto-Kongreso. 9. 1937, Den Helder

Kongreslibro

Nederlanda Esperanto-Kongreso. 10. 1938, Amsterdam

Kongreslibro

Nederlanda Esperanto-Kongreso. 11. 1939, Rotterdam

Kongreslibro

Nederlanda Esperanto-Kongreso. 12. 1940, Arnhem

Kongreslibro 

Nekrasov, Nikolaj V.

Problemoj de laborista Esperantismo  Leipzig, 1930
Sennaciismo kaj internaciismo  Moskvo, 1930

Nervo, Amado

Kvin poemoj el pleno  Meksiko, 1931

Nicolas, Adolphe

Spokil, langue internationale. Grammaire - exercices - les deux dictionnaires  Paris, 1904

Niesten, Johannes Petrus Leonardus

Wat is Esperanto en waarom is die taal zoo gemakkelijk te leeren?  Alkmaar, 1910

Nievo, Ippolito

La idilio ĉe la fonto de Venchieredo  Bologna 1910

Noetzli, Albert

Kort lärobok med läsövningar i det internationella hjälpspråket Ido  Stockholm, 1919

Norman, Georgo

Poŝlibro internacia por aferistoj, turistoj, k. ĉ.  Paris, 1905

Nouveau Club Esperanto de Genève

Statuts  Genève, [1915]

Nutters, Wijtze

Waarom Esperanto?  Deventer, [1919]
 

O


Obhlidal, Moritz

Bericht über den II. internationalen Congress der Volapükisten. Abgehalten in München am 7. bis 9. August 1887  Wien, 1887
Konlet vödas e pükotas deutik-volapükik as med mostepama in stud Volapüka. Sammlung deutsch-weltsprachlicher Wörter und Gespräche als Fortbildungsmittel im Studium der Weltsprache Volapük  Wien, 1887
Mluvnice svetomluvy Volapük  Ve Velkém Meziriči, 1887
Mluvnice svetomluvy Volapük. 2. druhé  Ve Velkém Meziriči, 1887
Önoktatási levelek a Volapük (világnyelv) megtanulására  Budapest, 1887
Sammlung deutsch-weltsprachlicher Wörter und Gespräche als Fortbildungsmittel im Studium der Weltsprache Volapük  Wien, 1887
Über das Wesen, die Nothwendigkeit und den Nutzen der Weltsprache Volapük  Meidling, 1883
Unterrichts-Briefe zur Erlernung der Weltsprache Volapük. 3. Auflage  Wien, 1885
Unterrichts-Briefe zur Erlernung der Weltsprache Volapük. 4. Auflage  Wien, 1887
Unterrichts-Briefe zur Erlernung der Weltsprache Volapük. 5. Auflage  Wien, 1888

Ochando, Bonifacio Sotos

Projet d'une langue universelle  Paris, 1855

O’Connor, James Charles 

Esperanto. The student’s complete text book  London, 1903
Esperanto. The student’s complete text book  London, 1907
Germana-Esperanto konversacia libro por la uzo en lernejoj kaj en vojaĝoj  Heidelberg, 1924
A primer of Esperanto  London, 1905
A primer of Esperanto  London, 1906

O'Connor, John C. 

Dr. O'Connor's Esperanto Made Easy  London, [1910]

Österreichischer Centralverein für Volapük

Statuten des Österreichischen Centralvereines für Volapük  Wien, 1888

Offret, Albert

La diffusion de l'Esperanto dans le monde. L'enquête du Groupe Espérantiste de Lyon  Paris, 1904
Nuna stato de Esperanto en la mondo. Raporto de la esplora komisio de la Liona Esperantista Grupo. Tirita el "Lingvo internacia", januaro 1904  Szekszárd, 1904

Orzeszkowa, Eliza

La interrompita kanto  Paris, 1905

Ostwald, Wilhelm

Die Weltsprache  Stuttgart, 1904
Die internationale Hilfssprache und das Esperanto. Vortrag gehalten am 7. November 1906  Berlin, 1906

Ott, Eugen

Notizen  Konstanz, 1888
Polnisch-weltsprachliche Grammatik. Krótka gramatyka świeckiego języka 'Volapük'-a pana plebana J. M. Schleyer'a  Konstanz, 1888

Owen-Flint, Esther 

Rules for playing Papilio Pilko  St. Petersburg, Florida, [1910]
 

P


Pacifisto

Protokolo / Pacifisto, internacia societo esperantista por la paco  Paris, 1905
Regularo de la societo "Pacifisto" (internacia societo esperantista de la paco)  [Neuilly-sur-Seine], 1905

Page, William Main

Pitman's commercial Esperanto  London, 1919

Paillot, René

Bonegaj atestoj. Unuakta proza komedio  Lille, 1907

Pakamaklub Volapüka

Pakamaklub Volapüka, associazione per la propaganda del Volapük in Napoli  Napoli, 1890

Papazyan, Vrtanes

Morituri vos salutant. Armena rakonto  Budapest, 1907

Parisot, Jean

Grand dictionnaire français-Esperanto. Contenant des aperçus de syntaxe Esperanto et la traduction des principales expressions usuelles françaises  Paris
Esperanta versfarado laŭ verkoj de Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj  Paris, 1904
Esperanta versfarado kaj rimaro laŭ verkoj de Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. 2a eldono  Paris, 1909

Parnes, Osias

Język światowy: projekt  Lwów, 1905
Weltsprache  Wien, 1901

Peano, Giuseppe 

100 exemplo de Interlingua cum vocabulario Interlingua-italiano  Torino, 1911
100 exemplo de Interlingua cum vocabulario Interlingua-latino-italiano-français-English-Deutsch  Cavoretto-Torino, 1913
Interlingua  Cavoretto-Torino, 1923
Interlingua: historia, regulas pro Interlingua, de vocabulario, orthografia, lingua sine grammatica  Cavoretto-Torino, 1925
Il latino quale lingua ausiliare internazionale. Nota del socio Giuseppe Peano  Torino, 1904
Vocabulario commune ad latino - italiano - français - English - Deutsch pro usu de interlinguistas  Cavoretto-Torino, 1915
Vocabulario commune ad linguas de Europa = Vocabulaire commun aux langues d'Europe  Torino, 1909
Vocabulario de Latino Internationale comparato cum anglo, franco, germano, hispano, italo, russo, graeco et sanscrito  Torino, 1904

Peerbolte, Jan Gerardus Carolus Pieter

Flen obik Mond  Arnem, 1896
Leesboekje voor school, huis en hart  Zaltbommel, 1899

Perrault, Charles 

Rakontoj pri feinoj  Paris, 1904
Rakontoj pri feinoj. 2e édition  Paris, 1905 
Rakontoj pri feinoj. 3e édition  Paris, 1906 

Petőfi, Sándor

Lefogs. Tikaspags poedik e filosofik  Budapest, 1892
Löfamagabs. Poedots  Budapest, 1890
Zübimabledems de sep de Etelke  Budapest, 1890

Peus, Heinrich

Völkerbund und Völkersprache  Dessau, 1919

Pflaumer, Wilhelm

Wörterbuch des Volapük  Halle, 1888

Pietzker, Friedrich

Ueber die Möglichkeit einer künstlichen Universalsprache  Hamburg, 1889

Piron, Eleuthère

Weltsprache Volapük. Vollständiges Conversations-Handbuch nebst zahlreichen stilistischen Uebungen für Anfänger, Fortgeschrittene und Lehrer  Wien, 1888

Plautus, Titus Maccius

Rudens  1906

Poe, Edgar Allan

La puto kaj la pendolo  Paris, 1907

Pojattina, N.

Eine Vorlesung über die Pasigraphie, ihre Berechtigung, ihr Werth und ihre Zukunft  Wien, 1870

Polgar, Izsó

Esperanto tanfolyam : husz leckében teljes nyelvtannal, olvasmányokkal és szótárakkal  Budapest, 1914

Poljanskij, Sergej F.

Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorloĝo  Szeksárd, 1903
Un curieux cadran solaire  Louvain, 1903

Pollen, John

Esperanto. What it is and how to learn it  Dunagadh, 1907
The wherefore of Esperanto  London, 1907 

Popov, Hristo

Plena Vortaro de la lingvo internacia Esperanto  1900

Porchat, Jacques

Sub la Neĝo  Berlin, 1908
Sub la Neĝo. 2a eldono  Berlin, 1923

Post, Alfred A.

Comprehensive Volapük grammar  Mattapan, Mass., 1890

Presa Esperantista Societo

Catalogue général  Paris, 1906

Proença, José Augusto

Diccionario Esperanto-Portuguez. Precedido por um resumo da grammatica  Porto, 1905
Diccionario Portuguez-Esperanto  Porto, um 1905

Propaganda Ligo "Parkurbo Esperanto"

Bericht des Propagandabundes Parkstadt Esperanto (e. V.)  München, [1912?]
Parkstadt Esperanto  München-Gräfelfing, [1912?]
Parkurbo Esperanto  München-Gräfelfing, [1912?]
Prospekto de Societ-Loterio de la Propaganda Ligo "Parkurbo Esperanto" = Prospekt der Vereins-Lotterie des Propaganda-Bundes Parkstadt Esperanto  [München], [1912?]

Proschko, Franz Isidor

Vomagledom. Lusag bömänik  Wien, 1888

Prus, Bolesław

La vizio  Warszawa, [1930?]
Pekoj de l' infaneco  Varsovio, 1913

Puchner, Johann

Gramatica di Nuove-Roman  Linz, 1897
Grammatik der Weltsprache Nuove-Roman  Linz, [1900?]

Puškin, Alexandr S.

La neĝa blovado  Warszawa, 1888 
Boris Godunov  Nurnbergo, 1894 
Mocart kaj Saljeri  Paris, 1907
La ŝtona gasto  Odeso, 1895
 

 

Q

 

R
 

Racine, Jean

Athali'. Kvinakta tragedio  Nancy, 1906
Esther'. Triakta tragedio  Nancy, 1906

Radvan-Rypinskij, E. V.

Ĉenero Esperantista  St. Peterburgo, 1906
Paŝa. Rakonto el rusa vivo  St. Peterburgo, 1907

Rakouský Spolek Esperantistů

Stanovy Rakouského Spolku Esperantistů  Brno, 1903

Ramuz, Charles Ferdinand

Aline. Rakonto  Ĝenevo, 1911

Renan, Ernest 

Vivo de Jesuo  Havro, 1907

Rens, Georges 

Lu panlingua "Romangle"  Bruxelles, 1930

Reuter, Fritz

Kio povas okazi, se oni donacas surprize  Londono, 1906

Rhodes, Joseph

The English-Esperanto dictionary  London, 1908
Vortaro de Esperantaj rimoj. Manlibreto por la farado de Esperantaj versaĵoj  Keighley, 1905

Rhodes Marriott, Alfred

La akso de la imperio, kie ĝi estas?  [London], [1914]

Richet, Charles 

Une langue auxiliaire internationale l'Espéranto  Paris, 1920
Paco kaj milito  Paris, 1907
Sokrato. Kvarakta tragedio  Paris, 1914

Rieger, Wilhelm L.

System der arithmetischen oder Ziffern-Grammatik. Ein Auszug aus derselben, welche es dem Gebildeten ermöglicht, mit alleiniger Hilfe des Wörterbuches in allen Sprachen zu correspondieren  Graz, 1899
Ziffern-Grammatik, welche mit Hilfe der Wörterbücher ein mechanisches Übersetzen aus einer Sprache in alle anderen ermöglicht  Graz, 1903

Robert, Emmanuel 

Cifera muziko per Esperanto  Paris, [1908]

Rodó, José Enrique

Pri Cervantes kaj lia famkonata verko "El Quijote"  Madrid, 1915

Romein, Dirk Frans

Het vraagstuk eener wereldtaal en het Esperanto  Utrecht, 1906

Ros Sudrià, Juan

La komerca sekretario. Dokumentaro komerca  Paris, 1905

Rosenberg, Jakob

Multiplika tabelaro  Tallinn, 1934

Rosenberger, Woldemar

Wörterbuch der Neutralsprache  Leipzig, 1902
Ueber den jetzigen Stand der Weltsprache-Frage und die Neutralsprache  St. Petersburg, 1903

Rossetti, Cezaro

Kredu min, sinjorino!  [Scheveningen], [1950]

Roterdama Esperantista Klubo de Tramistoj "La Verda Stelo" 

Festprogramo, aranĝita de la Deklamklubo "Gajeco per Esperanto"  Roterdamo, 1915
Programma (met 10 Esperanto-liederen) van de uitvoeringen te geven door de banierclub "La Verda Stelo"  Roterdamo, 1915
Programma en Liederen voor de Feestavonden, op Dinsdag 12 December en Vrijdag 15 December 1916  Roterdamo, 1916 
Programo kaj Kantaro de la Festvesperoj, aranĝitaj de la Deklamklubo "Gajeco per Esperanto"  Roterdamo, 1914

Rothau, D. de

Du rakontoj  Paris, 1906

Roy, Gustave

Kiel Neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo  Paris, 1908
Projet réalisable en six mois d'un état espérantiste indépendant. Moresnet-Neutre  Paris, 1908

Ruffert, Bernhard

Volapük-Liederbuch  Hamburg, 1888

Ph. de Ruiter & Zoon 

Ph. de Ruiter & Zoon, Sigarenfabrikanten  Culemborg, [1912]

Runström, John

Lättfattlig lärobok i Schleyerska verldsspråket Volapük  Stockholm, 1887

Rusiñol, Santiago

La patrino. Dramo en kvar aktoj  Barcelona, 1908

Rust, John Cyprian 

Ordo de Diservo. Laŭ la preĝlibro de la Angla Eklezio  London, 1907

Rutherford, Joseph F.

Milionoj kiuj nun vivas neniam mortos!  Brooklyn, New York, 1922

 

S


Sacharov, Aleksandr A.

Esperanto-rusa frazlibro : = Ėsperanto-russkij fraznik  Moskvo, 1915
Ključ-samoučitel k učebniku A. A. Sacharova: Osnovnoj kurs meždunarodnago jazyka Ėsperanto  Moskvo, 1915
Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj. Kolekto da artikoloj pri internacia lingvo Esperanto  Kazano, 1907
Ves jazyk Ėsperanto  Moskvo, 1916

Sacre, Edgar

L'Esperanto. Langue internationale auxiliaire  Bruxelles, 1905

Saint-Loup 

L'Esperanto en deux leçons  Dijon, 1902

Salleres i Rocamora, Ròmul

La lucha en favor de un idioma internacional  Barcelona, 1916

Salomo 

Pükeds  New York, 1889

Saphir, Moritz Gottlieb 

Lekoned ziporüta  Dresden, 1900
Rosäfs foetik  1896

Saquet, Donatien

Une langue internationale "L'Esperanto"  Nantes, 1905

Sasaki, Macue

Vortoj de Macue Sasaki  Tokio, 1934

Saussure, René de

Ascendo al Monto-Blanka. En 1787 de H. B. de Saussure  Bern, 1918
La construction logique des mots en Espéranto. Réponse a des critiques  Genève, 1910
Decidoj kaj deziroj. Naŭa Kongreso Internacia de Geografio  Ĝenevo, 1909
Dua propono al la Akademio Esperantista
Fundamenta krestomatio de la internacia lingvo "Esperantida". Kun gramatiko k. exercaro  Bern, 1924
Fundamenta krestomatio de la internacia lingvo Nov-Esperanto. Kun gramatiko, exercaro ey literaturajon. 1. parto  Bern, 1928
Fundamentaj reguloj de la vort-teorio en Esperanto. Raporto al la Akademio Esperantista  Bern, 1915
Fundamentan vortaro kay gramatiko de la Lingvo Esperantida. Dialekto de Esperanto, kreita da Antido por la bezonon de komerco, tekniko, cienco k. literaturo  Bern, 1922
Fundamento de la Internacia Lingvo Esperantida  Bern, 1919
Fundamento (trilingva) de la lingvo Esperantida  Neuchâtel, 1922
Grammaire élémentaire de la Langue Internationale avec recueil d'exercices  Genève, 1907
Grammaire élémentaire de la Langue Internationale avec recueil d'exercices. 3. tirage  Genève, 1907
Idiome mondial "Nov-Esperanto". Premier manuel  Bern, 1929
Kompleta fundamento de l' idiomo "Mondiala" [or] "Nov-Esperanto". Gramatiko ey vortaro (3-lingva) Genevo, 1931
Kompleta fundamento de l' idiomo "Mondiala" [or] "Nov-Esperanto". 2a edito  Genevo, 1933
Konkurso. Kia estas la logika senco de l' vorto "grando"?  1911
Die "Mängel" des Esperanto  1908
La monnaie internationale  Genève, 1914
Nova formo de la lingvo internacia "Esperanto". Fundamento de la lingvo "Esperantido"  Bern, 1919
Nova formo de la lingvo internacia "Esperanto". Fundamento de la lingvo "Esperantido". 2a eldono  Bern, 1919
Nova formo de la lingvo internacia "Esperanto". Fundamento de la lingvo "Esperantido. 3a eldono  Bern, 1919
Principes logiques de la formation des mots  Genève, 1911
Projekto de fonetika skribo por la Lingvo Internatsia  Bern, [1920?]
Projekto de praktika skribo por la Lingvo Internacia  Bern, [1920?]
Projekto pri internacia monsistemo  Ĝenevo, 1907
Replique au compte rendu officiel des travaux du Comité de la Delegation pour l'Adoption d'une Langue Internationale. Lettre ouvert a M. le prof. W. Ostwald, président du Comité  1911
Respondo al la oficiala raporto de la Delegitaro por Elekto de Helplingvo Internacia  Genevo, 1911
Resumo de la teorio de Antido kun lingvaj kritikoj kaj klarigoj de konataj esperantistioj kaj idistoj  Genève, 1910
La structure logique des mots. Dans les langues naturelles, considérée au Point de vue de son application aux langues artificielles  Berne, 1918
Les "tares" de l'Esperanto. 3ème édition  [Schweiz], [1918]
Teoria ekzameno de la lingvo Esperanto kun fonetika internacia alfabeto sen supersignon. Sistemo Antido No 2  Genève, 1910
Universala vortaro (trilingva) de la internacia lingvo Esperantida  Bern, 1923
La vort-strukturo en Esperanto. Raporto al la Esperanta Akademio  Bern, 1916
La vort-strukturo en Esperanto. Raporto al la Esperanta Akademio. 2a eldono  Bern, 1916
La vort-strukturo en Esperanto. Raporto al la Esperanta Akademio. 5a eldono  Bern, 1916
La vort-teorio en Esperanto  Genève, 1914
The world-idiom (idiomo mondiala) "Nov-Esperanto". First grammar for beginners  Bern, 1929

Schacherl, Anton

Zur neuesten Kulturforschung = Al kulivavestig nulikün  Plattetschlag, 1895

Scherzinger, Johann Arnold

A complete English Dictionary of the roots of the world-language Volapük, invented by Mgr. Schleyer Johann Martin  Konstanz, 1897

Scheyrer, Ferdinand

Die Concurrenten des Volapük: (Pasilingua, Bamberger Methode, Kosmos etc.)  Darmstadt, 1888

Schiller, Friedrich

Wilhelm Tell. Kvinakta dramo  Basel, 1906

Schinz, Albert

Esperanto. The proposed universal language  [1905?]

Schleyer, Johann Martin

Anfangsgründe der Weltsprache Volapük. I. Kleinste Grammatik. II. Kleines Wörterbuch. III. Hauptgrundsätze  Konstanz, 1896
Bibikós. Sèts blefikün ä siämikün biba  Konstanz, 1889
Bùk pükedavödas siämik  Konstanz len Bodenlàk, 1896
Búk pükedavödas siämik tälo-volapükikas. Tum'at balid  Konstanz len Bodenlàk, 1896
Die Namaqua'spràche  Litzelstetten, 1885
Die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde  Litzelstetten, 1879
Die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde  Litzelstetten, 1879
Exposé des principes de la langue universelle ou volapük de J. M. Schleyer  Lizelsteten, 1884
Gedankensplitter in Reimsprüchen  Konstanz in Baden, 1905
Glamat blefik bodugäniko-volapükik  Lizelsteten, 1884
Glamat blefik späniko-volapükik  Lizelsteten, 1884
Glamat blefik volapüka plo koazänels e serbänels  Konstanz, 1885
Glamat blefik volapüka plo nuloglikéls  Litzelstetten, 1885
Glamat blefik volapüka plo slovenèls  Konstanz, 1887
Glamat popiko-katekik Volapüka  Konstanz, 1889
Grammatik der Universalsprache für alle gebildete Erdbewoner  Überlingen, 1884
Grammatik der Universàlspràche für alle gebildete Erdbewòner nebst kurzem Wörterbuche  Überlingen, 1884
Grammatikàlisches Léxikon, worin man raschest alle grammatischen Volapükformen nachschlagen kann  Konstanz, 1893
Grosses Wörterbuch der Universalsprache Volapük  Konstanz, 1888
Grosses Wörterbuch der Universalsprache Volapük. Deutsch-weltsprachlicher Teil  Konstanz am Bodensee, 1897
Hauptgedanken meiner öffentlichen Vorträge über die von mir ersonnene Allsprache Volapük  Konstanz, 1885
J. M. Schleyeren mihi guzietakoaren edo volapükaren lenasten chehetasuna  Konstanz, 1887
Kleines Polyglotten-Wörterbuch in den fünf Háuptsprachen der Erde  Konstanz, 1898
Kleines Wörterbuch der Universàlsprache Volapük  Kónstanz in Baden, 1887
Konversazión in der Weltsprache (Volapük)  Konstanz, 1900
Kurze chinèsisch-wéltspràchliche Grammatik  Litzelstetten bei Konstanz, 1885
Kurze danisch-weltsprachliche Grammatik  Litzelstetten, 1885
Kúrze déutsch-wéltspráchliche Grammátik (des zwéiten Stiles)  Konstanz, 1896
Kurze hólländisch-wéltspràchliche Grammatik. 2. Abdruck  Litzelstetten, 1885
Kurze hólländisch-wéltspràchliche Grammatik. 3. Abdruck  Litzelstetten, 1892
Kurze türkij-véltspràhlihe grámátik  Lizelsteten, 1884
Kurze vergleichende Grammatik
Lingua universalis  Überlingen, 1883
Lühikene ilmakeele volapüka Grammatik  Dorpat, 1885
Meine Biografi  Litzelstetten, 1880
Mittlere Grammátik der Universàlspràche Volapük. 6. Auflage  Konstanz, 1886
Mittlere Grammátik der Universàlspràche Volapük. 7. Auflage  Konstanz 1887
Notizen über die sog. 'Normàlgrámmatik' der Pseudoakademie Volapüka  Konstanz, 1893
Nur Geist! Te tikäl!  Überlingen am Bòdensè, 1884
Piccola grammática della lingua mondiàle o volapùk di Giovánni Martino Schleyer  Konstanz, 1885
Populär-katechetische Grammátik der Weltsprache Volapük  Konstanz, 1889
Populär-katechetische Grammátik der Weltsprache Volapük. 2. Auflage  Konstanz, 1890
Pükübs fransänik e volapükik  Konstanz in Deùt, 1896
Pükübs nelijapüka e volapüka  Konstanz l. B., Deùt., 1896
Pükübs pükas rätoromanik, deutika e volapüka  Konstanz in Deùt., 1896
Pükübs tälapüka e volapüka  Konstanz l. B., Deùt., 1896
Rövid magyar volapük-nyelvtan  Konstanz, 1885
Schlüssel zur "Weltsprachegrammatik". 3. Auflage  Überlingen am Bodensee, 1884
Schlüssel zur "Weltsprachegrammatik"  Konstanz, 1887
16 Gründe und Mittel zum ewigen Völkerfrieden  Konstanz, 1892
Separatabdruck der Paradigmen und Schemata der Weltsprache-Grammatik  Überlingen, 1882
Statuten für den Zentral-Weltspracheverein für Deutschland  Konstanz, 1900
Ueber die Pfuscher-Sprache des Pseudo-Esperanto  Konstanz, 1900
Veltsprache-Lexikon  Litzelstetten, 1878
Vödasbuk smalikün fransäno-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum  Konstanz, 1892
Vödasbuk smalikün latino-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum  Konstanz, 1893
Vödasbuk smalikün nedäno-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum  Konstanz, 1893
Vödasbuk smalikün nelijo-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum  Konstanz, 1892
Vödasbuk smalikün späno-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum  Konstanz, 1893
Vödasbuk smalikün svedo-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum  Konstanz, 1893
Vödasbuk smalikün tälo-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum  Konstanz, 1893
Volapük, die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde  Sigmaringen, 1880
Volapük-Vorstände und Lerer  Litzelstetten, 1881
Weltsprache (Wortordn.)  Litzelstetten, 1879
Weltsprachegesellschaft Volapük - Kosmoglossa - Weltsprache. Motto: Unam uni generi humano linguam!  [1880?]
Weltsprachliches Wörterbuch der gebräuchlichsten Namen von Mineralien, Elementen, Chemikalien und geometrischen Figuren  Konstanz, 1893
Weltsprachliches Wörterbuch der gebräuchlichsten Pflanzennamen  Konstanz, 1891
Weltsprachliches Wörterbuch der gebräuchlichsten Tiernamen  Konstanz, 1892
Weltsprachliches Wörterbuch der 1000 Tugenden und sonstigen guten Eigenschaften  Konstanz, 1892
Wie kam der Erfinder der Weltsprache zur Idee seiner Erfindung  Litzelstetten, 1880
Wörterbuch der Universalsprache für alle gebildete Erdbewoner  Überlingen, 1882
Wörterbuch der Universalsprache Volapük  Konstanz, 1882 

Schneeberger, Friedrich

Regularo kaj sigelaro de kongresa stenografio  Laufen, 1906
Resumo de la Esperanta stenografio. Lau la sistemo Stolze-Schrey  Laufen, 1904

Schramm, Albert 

Esperantista poŝkalendaro 1912  Berlin, 1911
Kurzgefasstes Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto"  Wolfenbüttel, 1907
Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto"  Wolfenbüttel, 1921

Schridde, Otto

Praktisch-kritischer Volapük-Trichter  Brünn, 1887

Schrijnemakers, H. A. S.

Theoretisch-praktisch leerboek der wereldtaal. Vor het onderwijs en tot zelfoefening  Schiedam, 1892

Schuchardt, Hugo

Auf Anlass des Volapüks  Berlin, 1888
Bericht über die auf die Schaffung einer künstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete Bewegung  Wien, 1904
Rapport sur le mouvement tendant a la création d'une langue auxilaire internationale artificielle  Paris, 1904
Weltsprache und Weltsprachen  Strassburg, 1894

Schuck, Fritz

Albumo de konataj esperantistoj. Dediĉata al Dro Zamenhof  Braunschweig, 1906

Schwarz, Adolf

8 semajnojn en la lando de l' Granda Plano  Harkovo, 1932

Sebert, Hippolyte

L'Esperanto et les langues nationales  Paris, 1909
La langue internationale auxiliaire Espéranto  Paris, 1910
Modela klasifiko de Esperantaj bibliotekoj laŭ la sistemo de la decimala klasifiko uzata por la universala bibliografia repertorio  Paris, 1910
Note au sujet de la question du choix d'une langue internationale  Paris, [1920?]

Seippel, Paul

Adèle Kamm  Genevo, 1914

Sentis, Henri

Le triomphe de l'Esperanto est-il certain?  Grenoble, 1906

Seppenhofer, Gigi

Dizionario compendiato italiano-Volapük e Volapük-italiano. Volapüka vodasbuk blefo pemeköl täliko-volapükik e volapüko-talik  Gorizia, 1887
Dizionario compendiato Italiano-Volapuk e Volapuk-Italiano  Gorizia, 1888

Seret, W. A.

Grammar with vocabularies of Volapük (the language of the world). For all speakers of the English language. 2nd edition  Glasgow, 1887

Shakespeare, William

Hamleto. Reĝido de Danujo  Nurnbergo, 1894
Hamleto, reĝido de Danujo  Paris, 1906
Julio Cezaro. Tragedio en kvin aktoj  Londono, 1906
La ventego  London, 1903

Shan, Ru

La milito : por esti disdonita senpage  [Chengtu], [1915]

Sienkiewicz, Henryk 

Böf pölamas. Kim binom kod?  Leipzig, 1888
La juĝo de Oziris  Varsovio, 1908
Kio okazis foje en Sidono  Varsovio, 1909
Noveloj  Leipzig, 1925
Ŝi, la tria  Varsovio, 1913

Sieroszewski, Wacław

La fundo de l' mizero  Paris, 1904

Simon, Otto

Über den neuesten Versuch einer internationalen Verständigungssprache. Vortrag gehalten am deutschen Kasino zu Ung.-Hradisch am 7. Februar 1904  1904
Der gegenwärtige Stand der Esperantobewegung  Wien, 1907

Sipser, Alexander

Volapük für die Speisekarte  München, 1891

Širjaev, Ivan G.

En la vagono kaj aliaj rakontoj  Purmerend, 1937
Forta impreso  Saratov, 1914
Gru-gru  [1910?]
Inkubo  [1910?]
La nova vivo  [1910?]
Peko de Kain  Budapest, 1932
Sen titolo  [1910?]
Sep rakontoj  Paris, 1906
Tra la loko ensorĉita  Moskvo, 1913

Skeel-Giørling, Frederik

Det internationale hjælpesprog Esperanto  København, 1905
Det internationale hjælpesprog Esperanto. Fullstændig lærebog i Esperanto. Med en systematisk dansk-norsk-Esperanto ordsamling  København, 1906
Det internationale hjælpesprog Esperanto. 1. Esperanto-dansk-norsk ordbog  København, 1908
Det internationale hjælpesprog Esperanto. 2. Fullstændig lærebog i Esperanto. Med en systematisk dansk-norsk-Esperanto ordsamling  København, 1906
Et internationalt hjælpesprog  København, 1905

Słowacki, Juliusz

En Svisujo  Parizo, 1904
Mazepa, tragedio en kvin aktoj  Parizo, 1912

Sluys, Alexis

La libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro  Antverpeno, 1914

Smulders, Joannes N. J.

Niet in de lucht ... op stevigen grondslag  Amsterdam, 1920

Sociedad esperantista Paco kaj Amo

Pro Esperanto  Barcelona, [1910]

Societo Esperantista de Ĉilio

Estatutos de la "Societo Esperantista de Ĉilio"  Santiago de Chile, 1903

Societo "Esperanto" en Aleksandrio

Regularo  Aleksandrio, [1913]

Spielmann, Sigmund

Die Weltsprache Volapük in 3 Lectionen  Leipzig, 1888

Spitzer, Carl Ludwig

Parla, das ist die systematische Kurz-Sprache für internationalen Verkehr  Heidelberg, 1907

Srabjan, Hajk 

Invito al la internacia lingvo Esperanto  Marsovan, 1914

Staffler, Augustin Fr.

Die Idee einer rationellen Universal-Dolmetscher-Sprache  Innsbruck, 1869

Stankiević, V.

El la vivo de Esperantistoj  Nurnbergo, 1896

Stark, Emil

Elementarbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto  Berlin, 1907
Etwas über Wert und Wesen der internationalen Hilfssprache Esperanto  Magdeburg, [1900?]
Schlüssel zum Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache  Berlin, 1907
Wörterverzeichnis zur Fundamenta Krestomatio de la lingvo internacia Esperanto de D-ro L. Zamenhof  [Magdeburg], [1908]

Stead, William T. 

Kial mi scias, ke la mortintoj revenas  Bostono, [1917]

Steche, Albert

Industrie und Esperanto  [Dresden], 1915

Steier, Karl

Ausführliches Esperanto-deutsches Wörterbuch  Gr.-Tabarz, 1923

Steiner, Paul

Drei Weltsprach-Systeme: Pasilingua, Volapük, La lingvo internacia  Berlin, 1889
Elementargrammatik nebst Übungsstücken zur Gemein- oder Weltsprache (Pasilingua)  Berlin, 1885
Offenes Sendschreiben über Weltsprache, Volapük und Pasilingua. An den Ausschuß und die Mitglieder des amerikanischen philologischen Vereins, und die gesamte amerikanische Nation  Leipzig 1888

Stempfl, Josef 

Ausstellungen an der Volapük  Kempten, 1887
Communia oder Internationale Verkehrssprache  Kempten, 1894
Myrana und Welt-Sprache  Kempten, 1889

Stephan, Fritz

Taschenwörterbuch der Weltsprache "Esperanto". Teil 1  Leipzig, 1907
Taschenwörterbuch der Weltsprache "Esperanto". Teil 2  Leipzig, 1907

Stephanus, John William 

Pasigraphical-English dictionary according to the system of Ant. Bachmaier  Munich, 1864

Stettler, Eduard

Hector Hodler. Lia vivo kaj lia verko  Genève, 1928

Stöhr, Adolf

Algebra der Grammatik. Ein Beitrag zur Philosophie der Formenlehre und Syntax  Leipzig, 1898

Storch, Adolf Franz

Etymology. Ersatzmittel für eine Weltsprache  Budweis, 1877

Storm, Theodor 

Bienalak  Berlin, 1891

Stromboli, Alfredo

Esperanta gvidlibro de Genova  [Genova], [1914]

Süssmuth, John Joseph 

Kansainvälisen Esperanto-kielen käytöllinen oppikirja itseopiskelua varten  Helsingissä, 1902
La pia mensogo  Södertelge, 1901

Svenska Esperanto-Förbundet 

Jubileums-matrikel, 1906-1931  Stockholm, 1931

Svisa Esperanta Societo 

Regularo proponata de l' Komitato S.E.S. por la Ĝeneva Kunveno la 29an de aŭgusto  [1910?]

Swagers, Frans 

Esperanto: la ĉiutaga vivo  Anvers, [1908]

 

T
 

Talmey, Max

Critical remarks on Novial  New York, [1929?]
Filologiala temi egardenda en logikala linguo  New York, 1923
Ido. Exhaustive text book of the international language of the Delegation and fundamentals of an artificial international language  New York, 1919
Lektolibro di Ido. Konsilo ed exempli pri bona stilo e pri la tradukado  New York, 1922
Non raporti al Idoakademio  New York, 1922
The problem of an auxiliary international language and its solution  New York, 1923

Talundberg, Mannus

Die Stellung des Perio zu den andern (lebenden und künstlichen) Weltsprachen  Elberfeld, 1904

Tellini, Achille

Klarigo de la murbildoj por la instruado de fizika geografio kaj de geologio  Udine, 1907
Radikaro Esperanta-friula (ladina) $$b = Vokabulari des radris de lenge internacjonal Esperanto  Bologna, 1922

Tennyson, Alfred

Gvinevero  Bordighera, 1906

Theuerner, Friedrich

Lilädabuk plo volapükans tala lölik  München, 1890

Thiaucourt, Camille

Dernière Conférence sur la Langue Internationale Auxiliaire ou l'Espéranto  Paris, 1905

Thiroux, Hector 

Medicina kaj hidrologia raporto pri la termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-Eaux (Nordo)  Paris, 1904

Thomas a Kempis

Buks fol dö züp Kristusa  Luxembugän, 1898

Thomsen, Vilhelm

Videnskabens fællessprog  København, 1905

Tittl, Bedřich

Stručná mluvnice Esperanta  Plzeň, 1920

Tolstoj, Lev N.

Dio ĉiam veron vidas, sed ne tuj ĝin aperigas  Nurnbergo, 1895 
Unua Brandfaristo au kiel diableto meritis pecon da pano  Nurnbergo, 1896

Tomić, Stanislav

Esperanto u 33 lekcije  Zagreb, 1919

Torpey, H.J.

Londonaj interesaĵoj. Gvidlibro por la Esperantista vizitanto  London, 1907

Toussaint, A.

Volapük. Selbstunterricht in der neuen Weltsprache Schleyer's mit Uebungsstücken und Wörterbuch. 5. Auflage  Berlin, 1888

Trusz, Szymon

J. M. Schleyer'a mowa światowa "Volapük". Gramatyka  Złoczowie, 1888

 

U


Uitterdijk, Dreves 

Oefeningsboekje voor het snel aanleeren der wereld-hulptaal "Esperanto" door zelfstudie. Met bijbehoorenden sleutel ter leiding en vergelijking  Utrecht, 1907
Sleutel behoorende bij het oefeningsboekje voor het snel aanleeren der wereld-hulptaal "Esperanto" door zelfstudie  Utrecht, 1907
Volledig Leerboek der opkomende Wereldtaal "Esperanto" met dubbel Woordenboek en oefeningen  Bolsward, 1902

Umfrid, Otto

Formulo pri malarmo  Paris, 1908

Universala Esperanto-Asocio

Kontrolo pri partpagantaj membroj  Genève, [1914]

Unterweger, Rose 

Konsiloj pri higienoj  Berlin, 1910
Konsiloj pri higienoj. 2a eldono  Berlin, 1923

Unua Diskutanta Kunveno de Esperantistoj de Iberiaj Landoj

Ordo de la taskoj de la kunveno  Barcelona, 1920

Urquijo é Ibarra, Julio Gabriel de 

Konils volapükik. Pelovepolöl(s) fa volapükels difik e pekonletöls  Bilbao, 1889

 

V


Vallienne, Henri

Pour et contre l'Espéranto. Dialogue  Paris, 1906
Por kaj kontraŭ Esperanto. Dialogo  Paris, [1910?]

Vallienne, sinjorino

La gasto. Duakta komedio  Paris, 1906

Van Driessche, Emanuel

Por kvietaj personoj; unuakta komedieto  Antwerpen, 1911

Varankin, Vladimir

Metropoliteno  Amsterdam, 1933

Vargas, Ambrosio

Conferencia sobre el idioma internacional "Esperanto" dada en el Colegio del Estado en Orizaba. En la noche del 16 de enero de 1904  Mexico, 1904
Conferencia sobre el idioma internacional "Esperanto" dada en la Escuela Nacional Preparatoria  Mexico, 1907
Ligeros apuntes sobre Esperanto  Mexico, 1907
Segunda conferencia del doctor Ambrosio Vargas obre el idioma internacional "Esperanto" en la Escuela Nacional de Medicina de Mexico  Mexico, 1905

Velten, Wilhelm 

Ausführliches alphabetisches Sachregister zu Veltens Elementarlehrbuch der Esperanto-Sprache  Leipzig, 1912

Verax, Charles

Elementa fotografa optiko  Paris, 1906
Vocabulaire français - Espéranto technologique. Des termes les plus employés en photographie et dans ses rapports avec la chimie, la physique et la mécanique  Paris, 1907

Villareal, Federico D.

Esperanto. Lengua internacional por el Dr. L. Zamenhof  Lima, 1902
Rezisteco de la ferkolonoj. Influo de la preseraroj  Lima, 1904

Volapükklub Hannover

Statuds volapükakluba Hannover (Hánofär)  Hannover, 1890

Volapükklub in Leitmeritz

Statuds volapükakluba in Leitmeritz  Leitmeritz, 1891

Volapükaklub Valemik Nedänik "Balif Mekom Valüdi" 

Statuds volapükakluba valemik nedänik "Balif Mekom Valüdi". Statuten der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging "Balif Mekom Valüdi"  Amsterdam, 1892

Volapükklub Zenodik plo Stirän

Finasek zülaga vpakluba zenodik plo Stirän in Graz  Graz, 1890
Nüns  Graz, 1896

Voltaire

Kandid  Esperanta traduko de E. Lanti. - Leipzig, 1929

Vymazal, František

Mezinárodní řeč Esperanto pro samouky  Telč, 1908
Mezinárodni řeč Esperanto pro samouky  Telč, 1924
Praktisch-kritischer Volapük-Trichter  Brünn, 1887
Světova řeč Volapük  Brno, 1887
Vereinfachtes Volapük. Praktischer Leitfaden für den Selbstunterricht  Brünn, 1887

 

W


Wackrill, A. E.

Konkordanco de "Ekzercaro" de dro L. L. Zamenhof  Paris, 1907

Waddy, Lucy

Tra la jaro : Esperanta lernolibro por komencantoj ĉiulandaj  London, 1914

Waher, Willem

Esperanto-eesti sônastik. Vortaro Esperanto-esta  Nurnbergo, 1895

Wahl, Edgar von

Diccionario de las lenguas internacional y espanol  Varsovio, 1889
Discussiones inter E. de Wahl e. O. Jespersen  Chapelle-VD, 1935
Radicarium directiv del lingue international (Occidental) in 8 lingues  Tallinn, 1925

Wald, Max

Weltsprache Pankel, die leichteste und kürzeste Sprache für den internationalen Verkehr. Grammatik und Wörterbuch mit Angabe der Wortquelle  Groß-Beeren, 1906

Walther, Erwin

Dictionnaire der von Johann Martin Schleyer erfundenen internationalen Handels- und Verkehrssprache Volapük  Ansbach, 1888
Die internationale Handels- und Verkehrssprache Volapük für Salon und Comptoir. In acht Lektionen nebst Schlüssel. 4. Auflage  Ansbach, 1887
Die internationale Handels- und Verkehrssprache Volapük für Salon und Comptoir. In acht Lektionen nebst Schlüssel. 8. Auflage  Ansbach, 1887

Wander, Albert

Taso da Ovomaltino fortigas ankaŭ vin  [Bern], [1920]

Warden, John Mabon

The international auxiliary language Esperanto  Edinburgh, 1907

Wasniewski, Józef

En la brikejo. Originala rakonto  Nürnberg, 1898

Weltsprache-Centralverein für Steiermark

Statuten des Weltsprache-Centralvereines für Steiermark in Graz  Graz, 1891

Weltspracheverein Leipzig

Statuten des Weltspracheverein Leipzig  Leipzig, 1887

Weltsprache-Verein zu Urach

Statuten des Weltsprache-Vereins zu Urach  Urach, 1889

Westermann, Hermann

Einiges über die allstaatlich anerkannte Weltsprache  Riga, 1906

Wingate, William John

An experiment in Esperanto  Bishop Auckland, 1907

Witteryck, Antoon Jozef 

Companion of the English Esperantist
Esperanto. Volledige spraakleer met oefeningen en sleutel  Brugge, 1910
Kelkaj floroj Esperantaj. 1,1  Bruges, 1903
Kelkaj floroj Esperantaj. 1,5  Bruges, 1907
Kelkaj floroj Esperantaj. 2,2  Bruges, 1911

Wollheim, Heinrich

Ein Warnungsruf an Europa  Dessau, 1918 

Wolski, Wladimir

Halka, opero en kvar aktoj  Paris, 1912

Wolter, Henriette

Allgemeiner Weltsprache-Verein. Statuten der Sektion Nord-Deutschland  Osnabrück, 1885

Wood, Marshal William

Dictionary of Volapük  New York, 1889

 

X

 

Y


Yvetot, Georges

Nova gvidlibreto por soldato en ĉiuj landoj  Paris, 1906

 

Z

Zakrzewski, Adam

Historja i stan obecny jezyka miedzynarodowego Esperanto  Warszawa, 1906

Zambelli, Antonio 

Manuale di conversazione e raccolta di vocaboli e dialoghi italiani-Volapük  Milano, 1891

Zamenhof, Feliks

Homa doloro  Paris, 1905
Verkoj de FeZ. Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof  Budapest, 1935

Zamenhof, Lidia

Homo, dio, profeto  Weinheim a.d.B., 1931

Zamenhof, Ludwik Lazar

Zamenhof, Marko Fabianovič

Proverbaro Esperanta. Aldono al la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana"  Varšava
Vergleichende russisch-polnisch-franzözisch-deutsche Phraseologie - Varŝava
Heft: 1, 23

Zamponi, Ludwig

Zur Frage der Einführung einer internationalen Verkehrssprache. Zsgest. im Auftrage des Weltsprachen-Zentralvereines für Steiermark für den internat. Kongreß der Akademien der Wissenschaften in London 1904 von Ludwig Zamponi  Graz, 1904

Zeidlitz, Otto W.

Du mirrakontoj  Nürnberg, 1898 

Zetter, Carl

Eine Volapüktour  Straßfurt, 1898

Zierenberg, Bruno

Ueber die Bedeutung der Esperanto-Sprache für den Handelsstand  Berlin, [1905?]

Zilak Volapüköl in St. Peterburg

Statuds de Zilak Volapüköl in St. Peterburg  St. Peterburg, 1892

Zimmermann, Albert Wilhelm

Esperanto, ein Hindernis für die Ausbreitung des deutschen Welthandels  Hamburg, 1915

Zinovjev, Aleksej

La internacia lingvo Esperanto  Sankt-Peterburgo, 1890

Żuławski, Jerzy

Pax  Varsovio, 1912

Zwillinger, Max

Vollständiger Lehrcurs für die Weltsprache Volapük in 8 Lectionen. Zum Selbstunterricht!  Wien, 1887