Cookie information
This website uses cookies. If you continue using this website, we shall assume that you agree with the use of cookies. Legal notice

Universalaj Kongresoj de Esperanto


1a Universala Kongreso de Esperanto, Boulogne-sur-Mer, 1905

» Adresaro de la kongresanoj en Boulogne-sur-Mer 1905. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Adresaro de UK-anoj 1905. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Compte-rendu extrait de la Presse. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, aǔgusto 1905. Kun aldono de l' oficiala protokolaro. - Laǔfon, 1905
» Extraits d'articles de divers journaux français. - Paris, 1905
» Kongresa libro. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Nomaro de la kongresanoj. - 1905
» Oficiala protokolaro de la Unua Kongreso Universala de Esperanto en Boulogne-sur-Mer (aǔgusto 1905). - Paris, 1905
» Sur trois projets présentés au Congrès de Boulogne. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Unua Universala Kongreso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 aǔgusto 1905). - Paris, 1906
» 10 cartes postales détachables. - Paris, 1905

2a Universala Kongreso de Esperanto, Ĝenevo 1906

» Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27an de aǔgusto - 5an de septembro 1906). - Paris, 1907
» Extraits d'articles de divers journaux français. - Paris, 1906
» La katolikaj esperantistoj ĉe la II-a Kongreso de Esperanto en Ĝenevo. - 1906
» Le Congrès Espérantiste de Genève. Extrait de la "Revue pédagogique". - Paris, 1906
» Marŝo de esperantistoj. Dediĉita al la IIa Kongreso en Ĝenevo. Muziko de F. F. Dankman. Vortoj de E. V. Radvan-Ripinski. - Peterburgo, 1906
» Memoraĵo de la Dua Kongreso Universala de Esperanto. - Zuriĥo, 1906
» Nomaro de la kongresanoj. Kun ĝenevaj adresoj. - Genève, 1906
» Parolado de doktoro Zamenhof ĉe la solena malferma kunsido. - Genève, 1906
» Raporto de l' Organiza Komitato. Pri la kreo de Esperantistaj konsulejoj. - 1906
» Raporto pri la agado de l' Provizora Organiza Komitato inter la 1a kaj 2a Universalaj Kongresoj de Esperanto. - 1906
» Raporto pri la dua kongreso de esperantistoj. - Paris, 1906
» Raporto pri la fondo kaj organizo de la Esperantista Centra Oficejo kaj pri ĝia agado de la 1a oktobro 1905 ĝis la 31a de julio 1906. - 1906
» Tra Mez-Afriko. Parolado kun projekcioj donita al la Dua Universala Kongreso d' Esperanto, en Ĝenevo, je la sabato 1a de septembro 1906.  Par le commandant Lemaire, Ch. - Bruxelles, 1906
» Unua Protestanta Diservo okaze de l' Dua Universala Kongreso de Esperanto en Ĝenevo (Svisujo). - Biel, 1906

3a Universala Kongreso de Esperanto, Cambridge 1907

» Bilder vom dritten Esperanto-Kongreß in Cambridge im August 1907. - Dresden, 1907
» Edipeo reĝo, 1a sceno. Sofokleo. El la greka trad. E. Préaubert. - Angers, 1907
» Extraits d'articles de divers journaux anglais. Troisième Congrès Universel d'Espéranto. - Paris, 1907
» Festo de La Revuo. Cambridge, 17 de aǔgusto 1907. - Paris, 1907
» Katolikaj kunvenoj dum la Tria Kongreso. - Sainte-Radegonde, 1907
» Kongresa libro. - London, 1907
» La Tria. Notoj pri la Tria Kongreso Esperantista en Cambridge. - Paris, 1908
» La Tria Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1907
» Nomaro de la kongresanoj ĝis aǔgusto 9, 1907. - 1907
» Raporto de la Kongresa Konstanta Komitato. - Cambridge, 1907
» Raporto pri la agado de la Esperantista Centra Oficejo. De aǔgusto 1906 ĝis julio 1907. - Cambridge, 1907
» Tria Universala Kongreso de Esperanto (= Esperantista dokumentaro 6). - Paris, 1908

4a Universala Kongreso de Esperanto, Dresdeno 1908

» Adresaro de l' kongresanoj. 1a listo. - 1908
» Bericht. Herausgegeben vom Sächsischen Esperanto-Institut. - Dresden, 1908
» Esperantistaj portretoj. Memoraĵo de la Kvara Kongreso de Esperanto, Dresden, 22 de aǔgusto 1908. - Paris, 1908
» Ifigenio en Taŭrido prezentata en la Reĝa Operdomo sub direktado de sro Emanuelo Reicher. - Paris, 1908
» Katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto. - Sainte-Radegonde, 1908
» Kongresa gazeto por la IV. Internacia Esperantista Kongreso. - Dresden, 1908
» Kongresa kantareto. - Dresden, 1908
» Kongresa libro. - Dresden, 1908
» Konversacia kalendaro por superjaro 1908. Dediĉita al la Kongreso de Esperanto en Dresden (1908). - Berlin, 1907
» Kvara Universala Kongreso de Esperanto (= Esperantista dokumentaro 12). - Paris, 1909
» Kvara Universala Kongreso de Esperanto: aldono: kunvenoj de specialistoj. - Paris, 1909
» Parolo de Dro Zamenhof ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso. - Dresden, 1909
» Programo de la katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto. - Sainte-Radegonde, 1908
» Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj. P. Corret kaj ERA. - Paris, 1908
» Salonblatt. Moderne illustrierte Wochenschrift für Gesellschaft, Theater, Kunst und Sport. - Dresden, 1908
» Tre ĝojigitaj. Prediko okaze de la Kvara Internacia Esperantista Kongreso. De pastro Kühn. - 1908
» Tri unuaktaj komedioj. Ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, Aǔgusto 1908. - Berlin, 1908
» Unua listo de l' partoprenontoj al la Kvara Internacia Esperantista Kongreso en Germanujo 1908. - Altona, 1908
» Vizito al Berlin. post la Dresdena kongreso. 24a - 26a aǔgusto 1908. - Berlin, 1908

5a Universala Kongreso de Esperanto , Barcelono 1909

» Barcelono. Deskriptiva broŝuro dediĉita al la Va Internacia Kongreso de Esperanto. - Barcelono, 1909
» Barcelonon. - Barcelona, 1909
» Burgos (Hispanujo). Invito por la kvina Universala Congreso de Esperanto. - 1908
» Kvina Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1910
» La granda monato de Esperanto. I. La V-a kongreso, II. La Esperanta kunsido de la XVI-a int. kuracista kongreso en Budapest. - Budapest, 1910
» La rondo. Esperantista danco. - Barcelono, 1909
» Le Congrès Espérantiste de Barcelone. - Paris, 1909
» Libro de la Kvina Internacia Kongreso. - Barcelono, 1909
» Postkongresaj ekskursoj. - Barcelono, 1909
» Poŝkalendaro por la Va Internacia Esperantista Kongreso Barcelono, 5a-11a septembro 1909a. - 1909
» Prezentado de l' "Mistero de l' doloro". Dramo en tri aktoj. Verkita de Adrià Gual. Tradukita el kataluna lingvo de Fred. Pujulà y Vallès. - Barcelono, 1909
» Raporto pri la Kvina Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1909
» Speciala instrukcio por la uzo de la francaj fervojoj. - Barcelono, 1909

6a Universala Kongreso de Esperanto, Vaŝingtono, 1910

» Kiel plaĉas al vi. Komedio en kvin aktoj. De William Shakespeare, tradukita de Ivy Kellerman. - Washington, 1910
» Kongresa libro. - Washington, 1910
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aǔgusto en 1910-a. L. L. Zamenhof. - Leipzig, 1911
» La logika bazo de vortfarado en Esperanto. Propono al la Akademio Esperantista okaze de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington 1910. - Genève, 1910
» Oficiala dokumentaro de la 1a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Augsburg 1910, Washington 1910. - Genève, 1910
» Raporto pri la Sesa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1910
» Sesa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1910

7a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 1911

» Antverpeno kaj la Sepa Universala Kongreso de Esperanto. - Antwerpen, 1911
» Cirkulero. - Antverpeno, 1911
» Kongresa gazeto de la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto. - Antverpeno, 1911
» Kongresa libro. - Antwerpen, 1911
» Nomaro de la partoprenantoj en la Sepa Kongreso de Esperanto, Antverpeno, 20-27 aǔgusto 1911, el Skotlando. - 1911
» Oficiala dokumentaro de la 2a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. - Genève, 1911
» Oficiala dokumentaro de la 2a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. Provizora eldono. - Genève, 1911
» Raporto pri la Sepa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1911
» Raporto pri la Subkongreso de Esperanta Psikistaro. - Anvers, 1911
» Sepa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1912

8a Universala Kongreso de Esperanto, Krakovo 1912

» Albumo. - Kraków, 1912
» Albumo de Kraków. Urbo de jubilea kongreso. - Kraków, 1912
» Ilustrita gvidlibro tra Kraków kaj ĉirkauaĵo. - Kraków, 1912
» Ilustrita gvidlibro tra Zakopane, Tatroj kaj Pieniny. - Kraków, 1912
» Kongresa libro. - Kraków, 1912
» La jubilea kongreso de Esperanto 1912 (la VIIIa kongreso en Kraków). Rememoraĵoj kaj oficialaj dokumentoj. - Purmerend, 1937
» Oficiala dokumentaro de la 3a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Krakovo 1912. - Genève, 1912
» Oficialaj raportoj. - Paris, 1912
» Oka Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1913
» Перед VIII. Міжнародним Конґресом Есперантистів в Кракові. Les Denisjuk. - L'viv, 1912
» Propaganda piedvojaĝo de Parizo ĝis Krakovo al la VIII Universala Kongreso Esperantista. De Vasilij N. Devjatnin. - Munĥeno, 1912  - Munĥeno, 1912
» Raporto pri la Oka Kongreso. - Paris, 1912
» Universala leterafranko. Raporto al la IIIa kongreso de Universala Esperanto-Asocio. - Dijono, 1912

9a Universala Kongreso de Esperanto, Berno 1913

» Gvidlibro tra Berno. - Berno, 1913
» Kongresa libro. - Bern, 1913
» Naŭa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1914
» Oficiala dokumentaro de la 4a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Berno 1913. 1-a parto (programo, raportoj). - Genève, 1913
» Oficiala dokumentaro de la 4a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Berno 1913. 2-a parto (protokolaro, paroladoj).- Genève, 1913
» Oficiala kongresa gazeto. - Berno, 1913
» Oficiala Programo. - Bern, 1913
» Oficialaj raportoj. - Paris, 1913
» Raporto pri la Naŭa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1913
» Universala poŝtmarko. Raporto al la kvara kongreso de Universala Esperanto-Asocio. - Genève, 1913

10a Universala Kongreso de Esperanto, Parizo 1914

» Deka Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1915
» Ekskursoj proponataj al la kongresanoj post la kongreso. - Paris, 1914
» Esperanto kaj mondamikiĝo. Leteroj al la Mondamikoj. Pro la Deka Kongreso Esperantista. - London, 1914
» Gazeto de la Deka Kongreso. - Paris, 1914
» Listo de la kongresanoj. - Paris, 1914
» Manlibro de la kongresanoj. - Paris, 1914
» Oficiala dokumentaro de la 5a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. 1-a parto (programo, raportoj). - Parizo, 1914 
» Programo. - Paris, 1914

11a Universala Kongreso de Esperanto, Sanfrancisko 1915

» Dekunua Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1917
» Ilustrita gvidlibro tra San Francisco, Kalifornio. - San Francisco, Calif., 1915

12a Universala Kongreso de Esperanto, Hago 1920

» Dekdua Universala Kongreso de Esperanto. Hago, 8-15 aǔgusto 1920. - Paris, 1921
» Gvidlibro de Hago. Eldonita okaze de la 12a Universala Kongreso de Esperanto en Hago, de 8 - 14 aǔgusto 1920. - Hago, 1920
» Oficiala dokumentaro de la 6a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Hago, 8-15 aǔgusto 1920. - Bern, 1920

13a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 1921

» Dektria Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1922
» La XIIIa. Oficiala organo de la Loka Kongresa Komitato. - Praha, 1921
» Nokto en Karluv Tyn. Triakta komedio (ludita okaze de la XIIIa Universala Kongreso de Esperanto en Praha). De Jaroslav Vrchlicky. Tradukita de Miloš Lukáš. - Praha, 1921
» Oficiala dokumentaro de la 7a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Praha, 31 julio - 6 aǔgusto 1921. - Genève, 1921
» Raporto de la prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. - 1921
» Raporto de la prezidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio. - Parizo, 1921
» Raporto pri internacia organizo de esperantistoj. - 1921

14a Esperanto-Weltkongress, Helsinki 1922

» Dekkvara Universala Kongreso de Esperanto (Helsinki, 8-16 aǔgusto 1922). - Genève, 1926
» Eterna vivo. Parolado ĉe la Esperanta Kongreso en Helsinki, Finland, 9-an de aǔgusto 1922. [De C. T. Russell.] - Helsinki, 1922
» Kongresa libro. - Helsinki, 1922

15a Universala Kongreso de Esperanto, Nurnbergo 1923

» Adresaro de la aliĝintoj por la XVa Universala Kongreso de Esperanto, Nürnberg. - Nürnberg, 1923
» Bericht über den XV. intern. Esperanto Kongreß in Nürnberg, 2. bis 8. August 1923. - Wien, 1924
» Dekkvina Universala Kongreso de Esperanto. Nürnberg, 2-8 aǔgusto 1923. - Paris, 1925
» Gvidilo tra Nürnberg. Urbo de la Universala Kongreso 1923. - Nürnberg, 1923
» Kongresa libro. - Nürnberg, 1923
» Vogtlando. Gvidlibro okaze de Dekkvina 1923 en Nürnberg. - Auerbach i. V., 1922

16a Universala Kongreso de Esperanto, Vieno 1924

» Deksesa Universala Kongreso de Esperanto (Vieno, 6-14 aǔgusto 1924). - Genève, 1924
» Kongresa bulteno. - Wien, 1924
» Kongresa marŝo. Eldono por fortepiano kaj kantvoĉo. XVIa Universala Kongreso de Esperanto, Wien, Vieno, en aǔgusto 1924a. De Antono Stöckler. - Wien, 1924
» Kongres- kaj gvidlibro. - Wien, 1924
» La adresaro de la kongresanoj. - Wien, 1924
» Prelego en la TEKA-kunveno de 16. Universala Esperanto-Kongreso. - Wien, 1924

17a Universala Kongreso de Esperanto, Ĝenevo 1925

» Deksepa Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 2-7 aǔgusto 1925). - Genève, 1925
» Hebrea progreso en Palestino. Prezentita al la XVII-a Tutmonda Kongreso de Esperanto en Ĝenevo en aǔgusto 1925. - London, 1925
» Kongresa bulteno. - Ĝenevo, 1925
» Kongresa libro. - Genève 1925
» Skizoj el la deksepa Universala Kongreso de Esperanto. Genève, juillet-août 1925. - Genève, 1925

18a Universala Kongreso de Esperanto, Edinburgo 1926

» Al kontinentaj partoprenontoj de la dek-oka Univesala Kongreso Esperanto. - 1926
» Koncerto de la Glasgow Orpheus Choir. - Edinburgo, 1926
» Kongresa libro. - Edinburgo, 1926
» Vidaĵoj karakterizaj de Skotlanda pejzaĝo. - Rothesay, 1926

19a Universala Kongreso de Esperanto, Dancigo 1927

» Deknaŭa Universala Kongreso de Esperanto (Danzig, 28 julio - 4 aǔgusto 1927). - Genève, 1927
» Internacia Postkongreso Esperantista. Białystok, 7-8-VIII-1927. - Białystok, 1927
» Kongresa libreto. Internacia Postkongreso Esperantista. - Białystok, 1927
» Kongresa libro. - Danzig, 1927
» Oficiala informilo. - Danzig, 1927
» Raportaro de l' lingvaj institucioj. XIX Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 1927. - Parizo, 1927

20a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 1928

» Antverpeno. Al la 20a Universala Kongreso de Esperanto dediĉita de la urbo Antverpeno (Propaganda kaj Informa Servo). - Antverpeno, 1928
» Dudeka Universala Kongreso de Esperanto (Antwerpen, 3 - 11 aǔgusto 1928). - Genève, 1928
» Haveno de Antverpeno. Ekskurso speciale organizita de la urbestraro por la partoprenantoj de l' 20a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 3-11 aǔgusto 1928. - Antverpeno, 1928
» Kongreslibro. - Antverpeno, 1928
» La Flandra Movado. Klarigata al la partoprenantoj de la XXa Universala Esperanto Kongreso en Antwerpen (3a - 11a de aǔgusto 1928). - Antwerpen, 1928

21a Universala Kongreso de Esperanto, Budapeŝto 1929

» Dudekunua Universala Kongreso de Esperanto (Budapest, 2-9 aǔgusto 1929). - Genève, 1929
» Kongreslibro. - Budapest, 1929
» Protokolo pri la kunsidoj de la Ĝenerala Estraro de la Esperanto-Movado dum la 21a Universala Kongreso de Esperanto en Budapest 1929. - Budapest, 1929
» Rapport sur le XXIe Congrès d'Espéranto. Budapest, les 2-9 août 1929. - Budapest, 1929

22a Universala Kongreso de Esperanto, Oksfordo 1930

» Dudekdua Universala Kongreso de Esperanto (Oxford 2-9 aǔgusto 1930). - Genève, 1930
» Kongresa libro. - Oxford, 1930

23a Universala Kongreso de Esperanto, Krakovo 1931

» Dudektria Universala Kongreso de Esperanto (Kraków 1-8 aǔgusto 1931). - Genève, 1931
» Kongresa libreto. II. Internacia Postkongreso Esperantista. - Białystok, 1931
» Kongresa libro. - Kraków, 1931
» Memorlibro de la tria internacia pedagogia kurso de Esperanto kaj de la seminario por Cseh-metodaj instruistoj, gviditaj de sinjoro Andreo Cseh en Kraków (Pollando) de 20 - 31 julio 1931 (kurso) kaj de 29 julio - 1 aǔgusto 1931 (seminario).- Kraków, 1931
» Oficiala bulteno de XXIII. Universala Esperanto-Kongreso. - Kraków, 1931
» Tekstoj de kongres-kantoj. - Kraków, 1931

24a Universala Kongreso de Esperanto, Parizo 1932

» Bulteno. - Parizo, 17 decembro 1931
» Dudekkvara Universala Kongreso de Esperanto (Paris, 30 julio - 6 aǔgusto 1932). - Genève, 1932 
» Gvidlibro pri Parizo. Kun du planoj de la urbo kaj listo de la ĉefaj stratoj. - Genève, Paris, 1932
» Kongresa libro. - Paris, 1932
» La gazeto de la XXIVa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1932
» Oficiala raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1931. Submetata al la » 24-a Universala Kongreso de Esperanto, Parizo 1932. - Parizo, 1932

25a Universala Kongreso de Esperanto, Kolonjo 1933

» Dudekkvina Universala Kongreso de Esperanto (Köln, 29 julio - 5 aǔgusto 1933). - Genève, 1933
» Kongresa libro. - Köln, 1933
» Kongresa jubilea libro. - Köln, 1933
» Oficialaj sciigoj. Bulteno. - Köln, 1933
» Oficiala raportaro. - Köln, 1933
» Protokolo pri la kunsidoj de la Ĝenerala Estraro de la Esperanto-Movado dum la 25-a Universala » Kongreso de Esperanto, Kolonjo 1933. - Köln, 1933
» Raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1932 kaj pri la kunvenoj de UEA dum la kongreso en Köln. - Genève, 1933

26a Universala Kongreso de Esperanto, Stokholmo 1934

» Dudeksesa Universala Kongreso de Esperanto (Stockholm 4-11 aǔgusto 1934). - Genève, 1934
» Gvidlibro pri Stockholm. - Stockholm, 1933
» Kongresa libro. - Stockholm, 1934
» Oficiala raportaro. - Stockholm, 1934

27a Universala Kongreso de Esperanto, Romo 1935

» Himno "Am-simbolo". 27-a Universala Kongreso de Esperanto en Roma - 1935. De Felix Haller. - Genua, 1935
» Hymne zum 27. Universalkongresz in Rom. - Genua, 1935
» Kongresa libro. - Roma, 1935
» Oficiala raportaro. - Roma, 1935

28a Universala Kongreso de Esperanto, Vieno 1936

» XIIa Somera Universitato, int. konferenco de instruistoj, int. konferenco de virinoj dum XXVIIIa Universala Kongreso de Esperanto en Wien, aǔg. 1936. - Wien, 1937
» Kongresa libro. - Wien, 1936
» Programm für den 28. Esperanto-Weltkongress. 5. August - 17. August 1936 "Oesterreich", davon 8. - 15. August 1936 in Wien. - Wien, 1936
» 28a U-Kongreso de Esperanto en Wien (8.-18.VIII.1936) kaj karavanoj. - Bern, 1935

29a Universala Kongreso de Esperanto, Varsovio 1937

» Bulteno. - Varsovio, 1937
» Bulteno n-ro 2. - Varsovio, 1937
» Communiqué. - Warszawa, 1937
» Kongresa libro. - Varsovio, 1937
» La ora jubilea kongreso de Esperanto 1937. Paroladoj faritaj okaze de la 29a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio, 7a-15a de aǔgusto 1937. - Purmerend, 1937
» Mitteilungen. - Warszawa, 1937
» Oficiala komuniko. - Varsovio, 1937
» Ora libro de la Esperanto-movado. 1887 - 1937. - Warschau, 1937
» Report. - Warszawa, 1937

30a Universala Kongreso de Esperanto, Londono 1938

» Kongreslibro. - Londono, 1938

31a Universala Kongreso de Esperanto, Berno 1939

» Kongresprediko okaze de la 31a Kongreso de Esperanto. De pastro Schmid. - Bern, 1939
» Ni vokas vin. - Bern, 1938-39
» Oni konstruas landon. Eldono de la Tutmonda Cionista Organizacio Jerusalem, por la 31-a Universala Kongreso de Esperanto en Bern, julio 1939. - 1939

32a Universala Kongreso de Esperanto, Berno 1947

» Kongreslibro. - Bern, 1947
» Svislando vokas vin! Oficiala kongres-gazeto de la 32-a Universala Kongreso de Esperanto.

33a Universala Kongreso de Esperanto, Malmö 1948

» Listo de kongresanoj. - Malmö, 1948
» Malmö. 33-a Universala Kongreso de Esperanto, 31/7 - 7/8 1948. - Malmö, 1947
» Somera universitato Malmö 1948. - Rickmansworth, 1949

34a Universala Kongreso de Esperanto, Bournemouth 1949

» Antaǔkongresa libro. - Londono, 1949
» Kongresa libro. - Bournemouth, 1949
» Poŝta informo. - Bournemouth, 1949

35a Universala Kongreso de Esperanto, Parizo 1950

» Kongresa libro. - Paris, 1950
» Oficiala bulteno. - Parizo, 1950

36a Universala Kongreso de Esperanto, Munkeno 1951

» Kongresa libro. - Munkeno, 1951
» Taga bulteno. - München, 1951

JavaScript deaktiviert oder Chat nicht verfügbar.
Signal Chat Live Chat