Cookie information
This website uses cookies. If you continue using this website, we shall assume that you agree with the use of cookies. Legal notice

Ludwik L. Zamenhof


1887

» Internationale Sprache. - Warschau
» Język międzynarodowy. - Warszawa
» Langue internationale. - Varsovie
» Meždunarodnyj jazyk. - Varšava
» Meždunarodnyj jazyk. 2nd ed. - Varšava

1888

» Aldono al la "Dua libro de l' lingvo internacia". - Warszawa
» Di veltŝprache. - Warszawa
» Vtoraja kniga meždunarodnago jazyka. - Varšava

1889

» An International Language. - New York
» Antaŭparolo al la vortaro de la lingvo "Esperanto". - Varsovio
» Dr. Esperanto's International Language. Introduction and complete grammar. Por angloj. - Warsaw
» International-deutsches Wörterbuch. Vortaro por germanoj. - Varsovio
» Internationelt Språk. Företal och fullständig lärobok. Por svedoj. - Warschau
» La lingvo internacia. - Riga
» Pribavlenie ko vtoroj knigě meždunarodnago jazyka. - Varšava
» Vtoraja kniga meždunarodnago jazyka. - Varšava
» Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. International-deutscher Theil. - Warschau

1890

» Mokintuve terptautiszkos kalbos. - Tilžeje
» Uplná uĉebnice mezinárodni řeĉi dra. Esperanta. - V Pardubich

1891

» Die Weltsprache "Esperanto". Vollständiges Lehrbuch nebst zwei Wörterbüchern. - Nürnberg

1892

» Dua libro de l' lingvo internacia. - Warszawa
» "Ėsperanto". Meždunarodnyj jazyk. - St. Peterburg

1893

» A lingua universal Esperanto. Methodo completo comprehendendo dois voccabularios. - Nurembergo
» Langue internationale "Esperanto". Introduction et manuel. - Épernay
» Lärobok med fullständig Esperantsk-svensk ordbok. - Upsala
» Svensk-esperantisk ordbok. - Upsala

1894

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?aid=100074

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. - Varsovio
» Grosses Deutsch-Esperantistisches Wörterbuch. - Odeso
» Hamleto. Reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Nurnbergo

1895

» Meždunarodnyj jazyk "Ėsperanto". - Varšava
» O języku międzynarodowym "Esperanto". - Warszawa
» Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto". - S.-Peterburg

1896

» Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto". - Varsovie
» Polnyj slovar Esperantskago (meždunarodnago) jazyka. Ĉast russko-esperantskaja. 2nd ed. - Varšava

1897

» Choix d'une langue internationale. - St. Peterburg
» Esperantisk-svensk ordbok. 1st ed. - Upsala
» Esperantistk-svensk ordbok. 2nd ed. - Upsala
» Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 3rd ed. - Paris
» Wahl einer internationalen Sprache. - St. Peterburg

1898

» A few words on the international language "Esperanto". - Upsala
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 2nd ed. - Varsovio
» Meždunarodnyj jazyk "Ėsperanto". - Varšava

1899

» Kratki svěděnija za meždunarodnij jazik "Esperanto". - Varna
» Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 4th ed. - Paris
» Svensk-esperantisk ordbok. 2nd ed. - Upsala

1900

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Warszawa
» Mezinárodni řeč Esperanto. - Bystřice

1901

» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4th ed. - Varsovio
» Gillelizm. Proekt rěšenija evrejskago voprosa. - St. Peterburg
» Manual para aprender la lengua internacional Esperanto. - Lima

1902

» Het Esperanto. - Brugge

1903

» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. - Paris
» Key to the "Ekzercaro" (collection of exercises) of the international language "Esperanto". - Kighley

1904

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". 4th ed. - Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4th ed. - Varsovio
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 3rd ed. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Wörterbuch Deutsch-Esperanto. - Berlin

1905

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. - Paris

1906

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Bordighera
» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 3rd ed. - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 4th ed. - Paris
» Fundamenta vortaro Esperanto-pola. Słownik Esperancko-polski. - Warszawa
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 4th ed. - Paris
» Parolado ĉe la solena malferma kunsido. - Genève
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. - Paris
» Wörterbuch Deutsch-Esperanto. 2nd ed. - Berlin

1907

» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 2nd ed. - Paris
» Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 5th ed. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono greka. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. 2nd ed. - Paris
» Fundamento de Esperanto. - Livorno
» Jezyk miedzynarodowy. Przedmowa i podrecznik kompletny. Por Poloj. Slownik esperancko-polski i polsko-esperancki. - Warszawa
» La predikanto. Libro el la Biblio. Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La revizoro. By Nikolai Wassiljewitsch Gogol, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La virineto de maro. Von Hans Christian Andersen, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Pri reformoj en Esperanto. Artikoloj publikigitaj en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894. - Coulommiers
» Pri reformoj en Esperanto. Aldonaĵo. - Coulommiers
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. - Berlin
» Základy medzinárodnej reči Esperanto. - Turčiansky Sv. Martin

1908

» Cirkulera letero al ĉiuj Esperantistoj. - Paris
» Deveno kaj historio de Esperanto. Letero pri la deveno de Esperanto, paroladoj de Dr. L. L. Zamenhof en malfermaj kunsidoj de unua, dua, tria kaj kvara kongresoj, deklaracio pri esperantismo, pri evolucio de Esperanto, himno esperantista. - Praha
» Fundamento de Esperanto. Eldono rumana. - Bucureşti
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. By Molière, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. By Johann Wolfgang von Goethe, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La psalmaro el la Biblio. Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La rabistoj. Dramo en kvin aktoj. By Friedrich Schiller, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 2nd ed. - Berlin
» Traduzione italiana dell' "Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto" de L. L. Zamenhof. 3rd ed. - Paris

1909

» El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 6th ed. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono bohema. - Praha
» Fundamento de Esperanto. Eldono hungara. - Budapest
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 5th ed. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La sentencoj de Salomono. Libro el la Biblio. Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Origine dell' Esperanto. Lingua ausiliare internazionale publicata nel 1887 dall' autore L. Zamenhof. - Castellammare
» Parolo ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso. - Dresden
» Polnyj slovar meždunarodnago jazyka "Esperanto". Ĉast Esperantsko-russkaja. - Moskva

1910

» Al la membroj de la Lingva Komitato.
» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 3rd ed. - Paris
» Esperanto: eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Fundamenta gramatiko, ekzercaro. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Universala vortaro. - Paris
» La batalo de l' vivo. By Charles Dickens, translated by Ludwik Zamenhof. - London
» Letero pri la deveno de Esperanto. Eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko. - Hranice
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo". - Paris
» Marta. Rakonto. By Eliza Orzeszkowa, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Meždunarodnyj jazyk "Ėsperanto". - Varšava
» Polnyj slovar Esperantskago (meždunarodnago) jazyka. Ĉast russko-esperantskaja. - Varšava
» Proverbaro Esperanta. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 3rd ed. - Berlin

1911

» Auf sicherer Bahn. Freie Übersetzung des Zamenhofschen esperantistischen Trutzliedes "La vojo". - Wien
» Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto". 2nd ed. - Varsovie
» Essenza e avvenire dell' idea d' una lingua internazionale. - Pavia
» Genezo (= La Biblio, 1. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aǔgusto en 1910-a. - Leipzig
» Libro de kantoj. Unua serio. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Leipzig

1912

» Eliro (= La Biblio, 2. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Esperanto. A new international language.
» Gentoj kaj lingvo internacia. Memuaro. - Leipzig
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aŭgusto en 1910-a. 2nd ed. - Leipzig
» Levidoj (= La Biblio, 3. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Libro de kantoj. Unua serio. 2nd ed. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Gr. Tabarz
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo". 2nd ed. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 4th ed. - Berlin
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. Eldono armena. - Paris

1913

» Deklaracio pri homaranismo. - Madrid
» Der Homaranismus. - Lausanne
» Fundamento de Esperanto. Eldono hispana. - Paris
» Lingvaj respondoj (nova serio). - Paris

1914

» Nombroj (= La Biblio, 4. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Readmono (= La Biblio, 5. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Vortoj de Zamenhof. - Praha

1918

» Frazeologio-proverbaro Esperanta-portugala. El "Proverbaro" de Dro L. L. Zamenhof. - Rio de Janeiro

1919

» Di veltŝprache. Por izraelidoj. - Warszawa

1920

» An international language: the problem and its solution. - London
» Die Entstehung der Esperanto-Sprache. Aus einem Privatbrief. - Berlin
» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto".
» O meždunarodnom jazykě. - Dmitrievsk

1921

» Dua ekzercaro de lingvo internacia Esperanto kun itala traduko. - S. Vito al Tagliamento

1922

» Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda. - Paris
» Post la granda milito. Alvoko al la diplomatoj. - S. Vito al Tagliamento

1923

» Ekzercaro eltirita el "Fundamento de Esperanto". 3rd ed. - Berlin
» Fabeloj. 1st part. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris

1924

» Du fabeloj. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Tabarz
» El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. 2nd ed. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière. 2nd ed. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El la Biblio. Elektitaj ĉapitroj de la "Psalmaro", "Sentencoj de Salomono" kaj "Predikanto". 3rd ed. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 10th ed. - Paris
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. 2nd ed. By Molière, translated by von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 6th ed. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La gimnazio. By Scholem Alejchem, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La ombro. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Tabarz
» La rabeno de Baĥaraĥ. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Marta. Rakonto. 2nd ed. By Eliza Orzeszkowa, translated by Ludwik Zamenhof.  - Paris
» Четвърта конгресна реч. - София
» Реч на д-р Л. Л. Заменхоф при откриването на третия Есперантски конгрес в Кембридж, 12. август, 1907 г. - Sofija

1925

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 6th ed. - Paris
» Lingvaj respondoj (plena kolekto). - Paris
» Proverbaro Esperanta. Laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof aranĝis L. L. Zamenhof. 2nd ed. - Paris

1926

» Esuperanto dokushū. エスペラント独修. - Tokyo
» Fabeloj. 1st part. 2nd ed. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Fabeloj. 2nd part. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La sankta biblio. Malnova kaj nova testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj. Translated by Ludwik Zamenhof. - London

1927

» Esenco de la lingvo internacia Esperanto. - Tokio
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 11th ed. - Paris
» Jazykové vyklady k mluvnici Esperanta. - Praja
» Lingvaj respondoj (plena kolekto). Letero pri la deveno de Esperanto. 2nd ed. - Paris

1928

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 7th ed. - Paris
» La rabistoj. Dramo en kvin aktoj. 2nd ed. By Friedrich Schiller, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Marta. Rakonto. 3rd ed. By Eliza Orzeszkowa, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris

1929

» Esperanto-paroladoj faritaj ĉe la malfermo de universalaj kongresoj de Esperanto 1905-1912. - Wien
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 12th ed. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda. 2nd ed. - Paris
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 7th ed. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. 3rd ed. By Johann Wolfgang von Goethe, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La gimnazio. 2nd ed. By Scholem Alejchem, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La Rabeno de Baĥaraĥ. 2nd ed. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Poezioj de L. L. Zamenhof skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul. - Issy-les-Moulineaux

1930

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. - Canton
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. 3rd ed. By Molière, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof. - Tokio

JavaScript deaktiviert oder Chat nicht verfügbar.
Live Chat