Cookie information
This website uses cookies. If you continue using this website, we shall assume that you agree with the use of cookies. Legal notice

Ludwik L. Zamenhof


1887

» Internationale Sprache. - Warschau
» Język międzynarodowy. - Warszawa
» Langue internationale. - Varsovie
» Международный языкъ. - Varšava
» Международный языкъ. 2. eld. - Varšava

1888

» Aldono al la "Dua libro de l' lingvo internacia". - Warszawa
» Di veltŝprache. - Warszawa
» Вторая книга международнаго языка. - Varšava

1889

» An International Language. - New York
» Antaŭparolo al la vortaro de la lingvo "Esperanto". - Varsovio
» Dr. Esperanto's International Language. Introduction and complete grammar. Por angloj. - Warsaw
» International-deutsches Wörterbuch. Vortaro por germanoj. - Varsovio
» Internationelt Språk. Företal och fullständig lärobok. Por svedoj. - Warschau
» La lingvo internacia. - Riga
» Прибавленіе ко второй книгѣ международнаго языка. - Varšava
» Ключъ ко второй книгѣ международнаго языка. - Varšava
» Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. International-deutscher Theil. - Warschau

1890

» Mokintuve terptautiszkos kalbos. - Tilžeje
» Úplná učebnice mezinárodni řeči dra. Esperanta. - V Pardubicích

1891

» Die Weltsprache "Esperanto". Vollständiges Lehrbuch nebst zwei Wörterbüchern. - Nürnberg

1892

» Dua libro de l' lingvo internacia. - Warszawa
» "Эсперанто". Международный языкъ. - St. Peterburg

1893

» A lingua universal Esperanto. Methodo completo comprehendendo dois voccabularios. - Nurembergo
» Langue internationale "Esperanto". Introduction et manuel. - Épernay
» Lärobok med fullständig Esperantsk-svensk ordbok. - Upsala
» Svensk-esperantisk ordbok. - Upsala

1894

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. - Varsovio
» Grosses Deutsch-Esperantistisches Wörterbuch. - Odeso
» Hamleto. Reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Nurnbergo

1895

» Международный языкъ "Эсперанто". - Varšava
» O języku międzynarodowym "Esperanto". - Warszawa
» Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto". - S.-Peterburg

1896

» Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto". - Varsovie
» Полный словарь эсперантскаго (международнаго) языка. Часть русско-эсперантская. 2. ed. - Varšava

1897

» Choix d'une langue internationale. - St. Peterburg
» Esperantisk-svensk ordbok. 1. eld. - Upsala
» Esperantisk-svensk ordbok. 2. eld. - Upsala
» Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 3. éd. - Paris
» Wahl einer internationalen Sprache. - St. Peterburg

1898

» A few words on the international language "Esperanto". - Upsala
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 2. eld. - Varsovio
» Международный языкъ "Эсперанто". Полный учебникъ. - Varšava

1899

» Кратки свѣдѣния за международный языкъ "Есперанто". - Varna
» Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 4. éd. - Paris
» Svensk-esperantisk ordbok. 2. eld. - Upsala

1900

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Warszawa
» Mezinárodni řeč Esperanto. - Bystřice

1901

» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4. eld. - Varsovio
» Гиллелизмъ. Проектъ рѣшенія еврейскаго вопроса. - St. Peterburg
» Manual para aprender la lengua internacional Esperanto. - Lima

1902

» Het Esperanto. - Brugge

1903

» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. - Paris
» Key to the "Ekzercaro" (collection of exercises) of the international language "Esperanto". - Kighley

1904

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". 4. eld. - Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4. eld. - Varsovio
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 3. eld. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Wörterbuch Deutsch-Esperanto. - Berlin

1905

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. - Paris

1906

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Bordighera
» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 3. eld. - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 4. eld. - Paris
» Fundamenta vortaro Esperanto-pola. Słownik Esperancko-polski. - Warszawa
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 4. eld. - Paris
» Parolado ĉe la solena malferma kunsido. - Genève
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. - Paris
» Wörterbuch Deutsch-Esperanto. 2. eld. - Berlin

1907

» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 2. eld. - Paris
» Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 5. eld. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono greka. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. 2. eld. - Paris
» Fundamento de Esperanto. - Livorno
» Język międzynarodowy. Część II. Słownik esperancko-polski i polsko-esperancki. - Warszawa
» La predikanto. Libro el la Biblio. Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La revizoro. By Nikolai Wassiljewitsch Gogol, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La virineto de maro. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Pri reformoj en Esperanto. Artikoloj publikigitaj en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894. - Coulommiers
» Pri reformoj en Esperanto. Aldonaĵo. - Coulommiers
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. - Berlin
» Základy medzinárodnej reči Esperanto. - Turčiansky Sv. Martin

1908

» Cirkulera letero al ĉiuj Esperantistoj. - Paris
» Deveno kaj historio de Esperanto. Letero pri la deveno de Esperanto, paroladoj de Dr. L. L. Zamenhof en malfermaj kunsidoj de unua, dua, tria kaj kvara kongresoj, deklaracio pri esperantismo, pri evolucio de Esperanto, himno esperantista. - Praha
» Fundamento de Esperanto. Eldono rumana. - Bucureşti
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. By Molière, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. By Johann Wolfgang von Goethe, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La psalmaro el la Biblio. Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La rabistoj. Dramo en kvin aktoj. By Friedrich Schiller, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 2. Aufl. - Berlin
» Traduzione italiana dell' "Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto" de L. L. Zamenhof. 3. ed. - Paris

1909

» El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 6. eld. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono bohema. - Praha
» Fundamento de Esperanto. Eldono hungara. - Budapest
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 5. eld. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La sentencoj de Salomono. Libro el la Biblio. Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Origine dell' Esperanto. Lingua ausiliare internazionale publicata nel 1887 dall' autore L. Zamenhof. - Castellammare
» Parolo ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso. - Dresden
» Полный словарь международнаго языка "Эсперанто". Часть эсперантско-русская. - Moskva

1910

» Al la membroj de la Lingva Komitato.
» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 3. eld. - Paris
» Esperanto: eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Fundamenta gramatiko, ekzercaro. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Universala vortaro. - Paris
» La batalo de l' vivo. By Charles Dickens, translated by Ludwik Zamenhof. - London
» Letero pri la deveno de Esperanto. Eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko. - Hranice
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo". - Paris
» Marta. Rakonto. By Eliza Orzeszkowa, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Международный языкъ "Эсперанто". Новое стереотипное изд. - Varšava
» Полный словарь эсперантскаго (международнаго) языка. Часть русско-эсперантская. Изд. стереотипное. - Varšava
» Proverbaro Esperanta. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 3. Aufl. - Berlin

1911

» Auf sicherer Bahn. Freie Übersetzung des Zamenhofschen esperantistischen Trutzliedes "La vojo". - Wien
» Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto". 2. éd. - Varsovie
» Essenza e avvenire dell' idea d' una lingua internazionale. - Pavia
» Genezo (= La Biblio, 1. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aǔgusto en 1910-a. - Leipzig
» Libro de kantoj. Unua serio. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Leipzig

1912

» Eliro (= La Biblio, 2. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Esperanto. A new international language.
» Gentoj kaj lingvo internacia. Memuaro. - Leipzig
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aŭgusto en 1910-a. 2. eldl. - Leipzig
» Levidoj (= La Biblio, 3. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Libro de kantoj. Unua serio. 2. eld. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Gr. Tabarz
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo". 2. eld. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 4. Aufl. - Berlin
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. Eldono armena. - Paris

1913

» Deklaracio pri homaranismo. - Madrid
» Der Homaranismus. - Lausanne
» Fundamento de Esperanto. Eldono hispana. - Paris
» Lingvaj respondoj (nova serio). - Paris

1914

» Nombroj (= La Biblio, 4. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Readmono (= La Biblio, 5. libro). Translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Vortoj de Zamenhof. - Praha

1918

» Frazeologio-proverbaro Esperanta-portugala. El "Proverbaro" de Dro L. L. Zamenhof. - Rio de Janeiro

1919

» Di veltŝprache. Por izraelidoj. - Warszawa

1920

» An international language: the problem and its solution. - London
» Die Entstehung der Esperanto-Sprache. Aus einem Privatbrief. - Berlin
» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto".
» О международном языке. - Dmitrievsk

1921

» Dua ekzercaro de lingvo internacia Esperanto kun itala traduko. - S. Vito al Tagliamento
» Rakontoj el la Biblio. - London

1922

» Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda. - Paris
» Post la granda milito. Alvoko al la diplomatoj. - S. Vito al Tagliamento

1923

» Ekzercaro eltirita el "Fundamento de Esperanto". 3. eld. - Berlin
» Fabeloj. 1. Teil. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris

1924

» Du fabeloj. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Tabarz
» El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. 2. eld. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière. 2. eld. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El la Biblio. Elektitaj ĉapitroj de la "Psalmaro", "Sentencoj de Salomono" kaj "Predikanto". 3. eld. Translated by Ludwik Zamenhof. - Berlin
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 10. eld. - Paris
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. 2. eld. By Molière, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 6. eld. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La gimnazio. By Scholem Alejchem, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La ombro. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Tabarz
» La rabeno de Baĥaraĥ. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Marta. Rakonto. 2. eld. By Eliza Orzeszkowa, translated by Ludwik Zamenhof.  - Paris
» Четвърта конгресна реч. - София
» Реч на д-р Л. Л. Заменхоф при откриването на третия Есперантски конгрес в Кембридж, 12. август, 1907 г. - Sofija

1925

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 6. eld. - Paris
» Lingvaj respondoj (plena kolekto). - Paris
» Proverbaro Esperanta. Laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof aranĝis L. L. Zamenhof. 2. eld. - Paris

1926

» Esuperanto dokushū. エスペラント独修. - Tokyo
» Fabeloj. 1. Teil. 2. eld. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Fabeloj. 2. Teil. By Hans Christian Andersen, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La sankta biblio. Malnova kaj nova testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj. Translated by Ludwik Zamenhof. - London

1927

» Esenco de la lingvo internacia Esperanto. - Tokio
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 11. eld. - Paris
» Jazykové výklady k mluvnici Esperanta. - Praha
» Lingvaj respondoj (plena kolekto). Letero pri la deveno de Esperanto. 2. eld. - Paris

1928

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 7. eld. - Paris
» La rabistoj. Dramo en kvin aktoj. 2. eld. By Friedrich Schiller, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Marta. Rakonto. 3. eld. By Eliza Orzeszkowa, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris

1929

» Esperanto-paroladoj faritaj ĉe la malfermo de universalaj kongresoj de Esperanto 1905-1912. - Wien
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 12. eld. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda. 2. eld. - Paris
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 7. eld. By William Shakespeare, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. 3. eld. By Johann Wolfgang von Goethe, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La gimnazio. 2. eld. By Scholem Alejchem, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» La Rabeno de Baĥaraĥ. 2. eld. By Heinrich Heine, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Poezioj de L. L. Zamenhof skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul. - Issy-les-Moulineaux

1930

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. - Canton
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. 3rd ed. By Molière, translated by Ludwik Zamenhof. - Paris
» Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof. - Tokio

JavaScript deaktiviert oder Chat nicht verfügbar.
Signal Chat Live Chat