Cookie information
This website uses cookies. If you continue using this website, we shall assume that you agree with the use of cookies. Legal notice

Books about planned languages


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

A


Aalst, Jules A. van

» The universal language or Volapük. - Amoy, 1888

Abd-al-Bahā

» Parizaj paroladoj de Abdul Baha. - Weinheim, 1932

Abesgus, M.

» Kraljeviĉ Marko. - Nurnbergo, 1897 

Abonyi, Árpád 

» Mallumaĵoj. Rakonto. - Paris, 1907

Adams, Alfred John 

» Esperanto inter la blindularo. - Hastings, 1913

Ahlberg, Per

» Esperanto. Frågan om ett internationelt hjälpspråk och dess lösning. - Stockholm, 1903
» Esperanto utan lärare. - Stockholm, 1906 

Alessio, Alberto

» L'Esperanto nei recenti congressi di Praga, Graz, Trento. - Roma, 1921

Allgemeiner Weltsprache-Verein 

» Statuten der Sektion Nord-Deutschland. - Osnabrück, 1885

Altenburger, Adolf 

» A nemzetközi nyelv kérdése és az Eszperanto. Mint e kérdés legjobb megoldása. - Szeged, 1906

Andersen, Hans Christian

» La virineto de maro. - Paris, 1907
» Magabuk nen mags. - Leipzig, 1887

Andreev, Leonid

» Ruĝa rido. - Paris, 1906

Anonym

» Antaŭparolo al la "Biblioteko de Societo internacia de esperantistoj". - Södertelge, 1901
» Anträge zur 2. Volapük-General-Versammlung. - München, 1888
» Bericht über die vom Leipziger Volapükklub veranstaltete erste vollständige Ausstellung der Weltsprache-Literatur und Correspondenz, 29. bis 31. October 1888. - Leipzig, 1888
» Carlo Bourlet. - Paris, 1914
» Ce que l'on dit du "Neutral". - Bruxelles, 1906
» Cindrulino. - Tours, 1907
» Comment, sans la connaître aucunement, se servir de La Langue Bleue. - Paris, 1904
» Condé: Esperantista festo kaj kongreso. - [Condé-sur-l'Escaut], 1909
» Congrès des langues vivantes. - Paris, 1901
» Conversation English - Français - Deutsch - Italiano - Español - Esperanto - Nippongo. - Tokyo, 1938
» Corrigé des notions élémentaires et exercices de conversation. - Paris, 1905
» Die erste Weltspracheversammlung zu Friedrichshafen am Bodensee. - Nürnberg, 1884
» Dua Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1907
» Einladung zu einer Reichsversammlung in Berlin am 21. Mai ff. - Berlin, 1890
» English and Volapük. Universal language. 4. Abdrúk. - Litzelstetten, 1886
» Esperanta frazlibro de l’ turisto. - Szegzard, 1903
» Esperanta frazlibro de l’ turisto. 2a eldono. - Szegzard, 1904
» Esperantaj prozaĵoj. - Paris, 1904
» Esperantaj prozaĵoj. 3e édition. - Paris, 1907
» Esperantista poŝkalendaro 1908. - Berlin, 1907
» Esperantista poŝkalendaro 1909. - Berlin, 1908
» Esperantista societaro: korektita ĝis la 30a de junio 1906. - Paris, 1906
» Esperantista societaro: la 30an de junio 1906. - Paris, 1906
» Esperantista societaro: korektita ĝis la 30a de junio 1907. - Paris, 1907
» Esperanto. - Szekszárd, 1903
» Esperanto and the exhibition. - London, [1905?]
» Esperanto. Ett korrespondens- och turistspråk. - Upsala, 1896
» Esperanto. Gramática completa y elementos del diccionario. - Valencia, 1906
» Esperanto: its aims, origin and essence. - London, 1906
» Esperanto. Langue auxiliaire internationale. Brochure de propagande. 4e édition. - Paris, 1904
» Esperanto Leitfaden. Praktische Einführung in die Esperantosprache. - Berlin, 1908
» Esperanto. Lengua internacional auxiliar inventada por el Dr. Zamenhof. - [1905?]
» Esperanto? Qu’est-ce? - Tours, 1903
» Estonta milito laŭ la instruoj de Johano de Bloch. - Paris, 1907
» Étude anglo-française sur la Langue Internationale. - Paris, 1904
» Exposé des principes de l’Association Phonétique Internationale. - Bourg-la-Reine, 1900
» Fullständig lärokurs i Volapük. 1886
» Fundamentaj dokumentoj pri la Esperantista Lingva Komitato. - Paris, 1909
» Fundamento de Esperanto: publicato cum commentario. - Cavoretto-Torino, 1914
» Gids voor de internationale jubileums-tentoonstelling ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de wereldtaal "Volapük". 1879-1899. - Arnhem, 1899
» Glamat nomik u noms stabik volapüka. - Paris, [1900?]
» Glenoms emik vpa. in lovepolam bevülienik setiras balik kilsekil. Sämtliche Volapük-Háuptrègeln in interlineàrer Übersétzung von 33 éinfachen Sätzen. - Konstanz, [1900?]
» Gramatik de propagand de Idiom Neutral. Edision nederlandik. - Brusel, [1905?]
» Gramatik de propagand de Idiom Neutral. Edition française. - Brusel, [1905?]
» Gramatik de propagand de Idiom Neutral. Edision german. - Brusel, [1905?]
» Grammatica de Latino Internationale. - Ventigmiglia, [1910?]
» Guía general de Córdoba. -  Córdoba, [ca. 1923]
» Hotel-kuponoj kaj benzin-kuponoj por la fremduloj en Italujo. - Roma, 1938
» Hungara poemaro I. - Budapest, 1907
» Instruado de Esperanto per bildaro. - Paris, 1905
» Internationale Weltsprache-Mission. Lesedam bevünetik volapüka. - Wien, 1889
» Italio. - S. Vito al Tagliamento, 1925
» Katalog über die Sonderausstellung der weltsprachlichen Literatur. - Leipzig, 1889
» Kato kun botoj. - Tours, 1907
» Katolika preĝaro, en kiu troviĝas ĉiuj dimanĉaj diservoj kaj la plimulto de la festoj de l' jaro. Latine kaj Esperante. 1-a Volumo. - Sainte-Radegonde, 1907
» La kialo de la vivo. - Paris, 1907
» Kielioppi sekä esimerkki- ja harjoitussarja. Suomenkielelle muodostaneet. - Jyväskylässä, 1904
» Korte spraakkunst van de algemeene taal "Volapük".
» Kudromaŝinoj de Naumann. - Dresden
» Kvarvoĉaj kantoj por esperantistoj. - Londono, 1906
» Labun poeda. - 1900
» Lägivot al statuds volaspodafetanoga balid "Volapük". - Neudamm, [1900?]
» La langue internationale auxiliaire. - Paris, 1904
» Latinoid. An adaptation of Latin for auxiliary international language. - Swansea, 1904
» Legolibreto. - Berlin, 1909
» La libervola help-servo en la inunditaj regionoj de Liĥtenstejno kaj Svislando. - [1929?]
» La libro Ruth. - Nürnberg, 1893
» La lingvo internacia. - Nürnberg, 1889
» Los Angeles, Kalifornio. - Los Angeles, 1912
» Louis Couturat. 1868 - 1914. - 1915
» Mantova. - S. Vito al Tagliamento, 1926
» Memlernanto de Japanlingvo. - [Japan], [ca. 1920]
» La méthode la plus sure pour apprendre une langue vivante ou morte. - Nancy, 1897
» Meždunarodnijat ezik i rabotniceskata klasa. - Sofija, 1911
» N. Lenin: elektitaj verkoj. - Leipzig, 1932
» Nalo kaj Damayanti. - Varsovio, 1912
» La novjara donaco de ministro. - Dijon, 1905
» Ons Volapük. Een boekje tot aanwerving leden van de Internationale Wereldtaalmissie. - Haarlem, 1890
» Paĝoj el la flandra literaturo. - Bruĝo, 1904
» Plägasetirs baltum al vödasbuki smalikün sa vöds zesüdikün kiltum.
» Practical business letters in Esperanto. - 1907
» Pri la lingvo en medicinaj kongresoj internaciaj. - Upsala, 1898
» Programme du certificat d'études et du certificat de capacité. - Vincennes, 1906
» Ranratbatalo. Herokomika verko. - Paris, 1907
» Regularo (Espero Katolika). - Cheillé, [1903?]
» Regulativ für Weltsprachelehrer. Behufs einheitlichen Vorganges bei dem Unterrichte in der Weltsprache Volapük. - Wien, 1887
» Schinken-Kochanweisung. - Coburg, [1905?]
» Senkompara regiono por turistoj. - 1907
» La ŝlosilo de la lingvo Esperanto. - Helsinki, 1907
» Tapük ta kadem bevünetik sonemik e ta ployeg väpüka nulik. Protest gegen die sogenannte internationale Volapük-Akademie und gegen deren neues Weltspracheproject. - Graz, 1896
» Telegraf- kaj kabla kodo d Universala Esperanto-Asocio. - [Ĝenevo], [1910?]
» Third Annual Catalog of Southland Seminary. - St. Petersburg, Florida, 1914-1915
» Toskana regiono. - S. Vito al Tagliamento, 1927
» Tra berna Oberlando. Mallonga ilustrita gvidlibro al memoro de la 2.a internacia kongreso de la Esperantistoj en Genevo, aŭgusto kaj septembro 1906. - Thun 1906
» Tutmonda adresaro de katolikaj esperantistoj kaj de honestaj malkaraj hoteloj 1914-1915. S. Vito al Tagliamento 1913
» La unua lumero de Esperanto en Voronejh. - Voronejh, [1900?]
» Volapük. Международная миссія всемірнаго языка. - 1891
» Volapük und seine Verbreitung in der Welt. - Wien, 1889
» Vortaro Esperanta-hungara. - [1920?]
» Was ist Esperanto? - Braunschweig, 1907
» Weltsprache Kalender des Jahres 1895. - Konstanz, 1894
» Weltsprache Kalender des Jahres 1896. - Konstanz, 1895
» Die Weltsprache Volapük und ihre Bedeutung!. - Wien, [1890?]
» Wichtig für Sammler! Das Sammelwesen und die Weltsprache. - 1893
» Wie das “Panroman” entsteht. - Leipzig, 1903
» Woordenboek Esperanto-hollandsch. - Rotterdam, [1909]

Anton, Reinhold

» Esperanta-germana frazlibro de la ĉiutaga vivo. - Berlin, 1907

Aristophanes

» Plutos'. Komedio. - 1906

Arnim, Wilhelm von

» Lehrbuch der internationalen Verkehrs-Sprache, genannt "Veltparl". - Leipzig, 1898

Artemjev, Paul A.

» Tausch-Code des "Internacia Ligo". - S.-Peterburg, [1913]

Asociación Esperantista Española

» Estatutos de la Asociación Esperantista Española y reglamento para los congresos de la mísma. - Madrid, 1933

Asociación Esperantista Militar Española

» Reglamento. - Madrid, 1910

 

B


B., A. J.

» La intersekvaj vivoj de la animo. - Paris, 1899

Bachmaier, Anton 

» Dictionnaire pasigraphique précedé de la grammaire. - Augsburg, 1868
» Pasigraphical dictionary and grammar. - Augsburg, 1871
» Pasigraphisches Wörterbuch zum Gebrauche für die deutsche Sprache. - Augsburg, 1868

Bach-Sisley, Jean

» Rakontoj al mia belulino. - Paris, 1907

Backman, Gustav Henrik

» Svensk-Esperantisk ordbok. - Stockholm, 1921

Bakalář, Jan Miroslav

» Slovníček řeči světové Volapük. - Ve Velkém Meziříčí, 1887

Barabas, Abel

» Esperanto világnyelv. - Kolozsvárt, 1898

Baudouin de Courtenay, Jean

» O języku pomocniczym międzynarodowym. - Kraków, 1908
» Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen. - Leipzig, 1908

Bauer, Georg 

» Spelin. Eine Allsprache auf allgemeinen Grundlagen der sprachwissenschaftlichen Kombinatorik. - Bruxelles, 1888
» Spelin-Wörterbuch (Vodobuk Spelinir). Wider die internationalen Wörter und die Möglichkeit eine Weltsprache aus sogenannten internationalen Wörtern zu klauben. - Zagreb, 1892
» Sprachwissenschaftliche Kombinatorik. Ein Vorschlag Volapük vokalreicher und dennoch etwas kürzer darzustellen. - Zagreb, 1886
» Volapük und meine sprachwissenschaftliche Kombinatorik. Allgemeines, Kritik und Vorschläge. - Zagreb, 1887

Bayol, Georges

» Esperanto et Croix-Rouge. - Paris, 1906
» Esperanto und Rotes Kreuz. - Berlin, 1908 

Beaufront, Louis de

» A lingua universal "Esperanto" : methodo completo. - Gouveia, 1896 
» Un bien beau leurre. - Paris, 1907
» Commentaire sur la grammaire de la Langue Internationale "Esperanto". - Épernay, 1900
» Commentaire sur la grammaire Esperanto. - Paris, 1903
» Commentaire sur la grammaire Esperanto. 5e édition. - Paris, 1906
» Corrigé de "Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto". - Paris, 1902
» Deutsch-internationales Wörterbuch. - Stuttgart, 1908
» Dictionnaire Esperanto-français. - Paris, 1903
» Dictionnaire Esperanto-français. - Paris, 1904
» Dictionnaire français-Ido. - Paris, 1915
» Dictionnaire français-international. - Paris, 1908
» Dictionnaire français-international. Supplément. - Paris, 1911
» Dictionnaire international-français. - Paris, 1908
» Dictionnaire international-français. Supplément. - Paris, 1911
» Doktoro Louis Couturat. 1868 - 1914. - Frankfurt am Main, [1920?]
» Ekzercoj de aplikado. Leksikologio, sintakso, vortfarado Esperantaj. - Paris, 1903
» Ekzercoj de aplikado. Leksikologio, sintakso, vortfarado Esperantaj. 2a eldono. - Paris, 1906
» English-international dictionary. - London, 1908
» Есперанто. Единственото вѣрно разрѣшение на въпроса за спомагателния международенъ езикъ. - Plovdiv, 1903
» L'Esperanto. Seule vraie solution de la langue internationale auxiliaire. - Épernay, 1901
» L'Esperanto. Seule vraie solution de la langue internationale auxiliaire. 4e édition. - Épernay, 1904
» Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. 7e édition. - Paris, 1906
» Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. 8e édition. - Paris, 1906
» Grammatica ed esercizi della lingua internazionale Esperanto. - Livorno, 1904
» Grammatica elementare ed esercizi (exercaro). - Torino, 1909
» Internacia korespondado Esperanta. - Paris, [1907?]
» International-Deutsches Wörterbuch. - Stuttgart, 1908
» International-English dictionary. - London, 1908
» La langue internationale peut-elle être le latin? - Paris
» Louis Couturat. 1868-1914. - Paris, 1914
» Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto". - Varsovie, 1895
» Potřeba-li jazyka mezinárodniho? Vyňatek z řeči. - Brno, [1900?]
» Preĝareto por katolikoj. - Épernay, 1893
» Preĝareto por katolikoj. - Paris, 1902
» Structure du dictionnaire Espéranto. Réponse a beaucoup d'objections. - Paris, 1905
» Supplément au Dictionnaire Esperanto-français. - Paris, 1902
» Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. - Paris, 1901
» Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. 3e édition. - Paris, 1905
» Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. 4e édition. - Paris, 1907
» Thèmes d’application. Lexicologie, syntaxe, formation des mots de l’Esperanto. - Paris, 1903 

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de

» Edziĝo de Figaro aŭ freneza tago. - Nürnberg, 1898 

Becker, Michael

» Cours élémentaire pratique d'Espéranto. D'après la méthode directe combinée. - Paris, 1909
» Praktisches Esperanto-Lehrbuch. Elementar-Lehrgang und Uebungsbuch. - Paris, 1910
» Schlüssel zum "Praktischen Esperanto-Lehrbuch". - Paris, 1910

Beermann, Ernst

» Die internationale Hilfssprache Novilatin. Ein Vorschlag. - Leipzig, 1907
» Novilatiin, un esaaje de proformaar il Latiin a un lingue usaabil al internasionaal relasioons de nostre tempor. Ein Versuch, das Latein zu einer für den internationalen Verkehr unserer Zeit brauchbaren Sprache weiterzubilden. - Leipzig, 1895
» Zur Weltsprache-Frage. - Erfurt, 1901

Beets, Nicolaas

» Pesevan elsik sembal. - Arnhem, 1891

Behrendt, Arnold

» Universala leterafranko. Raporto al la IIIa kongreso de Universala Esperanto-Asocio. - Dijono, 1912

Bělohlav, Josef

» Turnov. - Praha, 1910

Bernardin de Saint-Pierre, Henri

» Paŭlo kaj Virginio. - Paris, 1905

Berthelot, Paul

» Fonetiko litera. Skizo pri kelkaj konsonantoj. - Céret, 1906
» Fonetiko litera. Skizo pri kelkay konsonantoy. - Céret, 1904
» Komercaj leteroj. - Parizo, 1903
» Komercaj leteroj. 2e édition. - Parizo, 1905
» Komercaj leteroj. 3a eldono. - Paris, 1908

Berthet, Élie

» Fiedafonad. - Reggio-Emilia, 1888

Biaut, Augusto

» El Esperanto i su difusion en el mundo. - Santiago, 1909

Bilhaud, Paul

» Solo de fluto. - Paris, 1907

Blachstein, Artur

» Die Esperanto-Sprache im deutschen Munde. - Wolfenbüttel, 1907
» Das Grundgesetz des Esperanto. Für Freunde und Gegner. - Wolfenbüttel, 1907

Blaise, Margaret L.

» The advantages of Esperanto. - Liverpool, 1909

Blondel, André

» Sur la question de la langue internationale auxiliaire. Congrès de Grenoble 1904. - Paris, 1904

Bobula, János

» Pasigrafiai szótár a magyar nyelvhez. - Budapest, 1886

Bodenstedt, Friedrich 

» Kanids ela Mirza-Jafi. - Dresden, 1897

Böbs, Hermann

» Esperantista poŝkalendaro 1914. - Berlin, 1913

Bölsche, Wilhelm

» Unu ĉapitro el la ama vivo en la naturo. - Stuttgart, 1906

Boguŝeviĉ, K.

» Infera muzikanto. - Paris, 1902

Bohin, Benjamin

» Syllabaire moderne universel. Moral, industriel et commercial. - Laigle, 1898

Boirac, Emile

» Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. Antaŭparolo al "Plena vortaro Esperanto-Esperanta". - Paris, 1911
» Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. Antaŭparolo al "Plena vortaro Esperanto-Esperanta". 2a eldono. - Paris, 1925
» Qu'est-ce que l'Esperanto?. - Paris, 1909
» Perdita kaj retrovita. Originala rakonto. - Paris, 1904
» Perdita kaj retrovita. Originala rakonto. 2a eldono. - Paris, 1905
» Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-franca. 1. - Dijon, 1909
» Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-franca. 2. - Dijon, 1910
» Pri la homa radiado. - Paris, 1906
» Le problème de la Langue Internationale. - Paris, 1911
» Le problème de la Langue Internationale. 2e édition. - Paris, 1914
» Ŝlosileto kvarlingva. - Dijon, 1903
» Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. Laŭ "Universala vortaro" kaj unua oficiala aldono. - Paris, 1911

Bollack, Léon

» Abridged grammar of the Blue Language. - Paris, 1900
» Bolak. Venem list of Bolak deptoru. - Paris, 1901
» Grammaire abrégée de la Langue Bleue - Bolak; Lib. 2. - Paris, 1900
» Kurze Grammatik der Blauen Sprache. - Paris, 1900
» La Langue Bleue - Bolak. Langue internationale pratique. - Paris, 1899
» La langue française en l’an 2003. - Paris, 1903
» Méthode et vocabulaire de la Langue Bleue. - Paris, 1900
» Modrá řeč - Bolak - praktická mezinárodni řeč. - Plzeň, 1902
» Premières notions de la Langue Bleue - Bolak. - Paris, 1904
» Premier vocabulaire de la Langue Bleue – Bolak. - Paris, 1902
» Résumé théorique de la Langue Bleue - Bolak. - Paris, 1899
» Textes français traduits dans la Langue Bleue - Bolak. - Paris, 1902
» Vers la Langue Internationale. - Paris, 1902 
» Vers la Langue Internationale. - Paris, 1903

Bonto van Bijlevelt, Willem Victor

» Woordeboek en spraakkunst van de neutrale taal. - Haarlem, 1903 

Borel, Jean

» Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. 2. Auflage. - Berlin, 1905
» Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. 23. Auflage. - Dresden, 1913
» Komerca Korespondo. 2a eldono. - Berlin, 1922
» Taga conversacio en Esperanto. - Utrecht, [1920?]
» Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. 15. Auflage. - Berlin, 1913

Borgius, Walther

» Die Weltsprachen-Bewegung vor dem Forum sachverständiger Kritik. - Berlin, 1907
» Das Weltsprache-Problem. - Leipzig, 1907 

Bouchard, Charles

» Anatomia vortaro kvarlingva. - Paris, 1906

Bourlet, Carlo

» L'Esperanto. Conférence aux officiers de l'école supérieure de marine. - Paris, 1907
» Une langue auxiliaire scientifique. - Lille, 1910
» Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. 150. mille. - Paris, 1907
» Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. 200. mille. - Paris, 1908
» Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. 200. mille. - Paris, 1908

Bourrin, Émile

» Le touriste à Pornic. - Pornic, [1920]

Brandowski, Stanislaus

» Grammatik der Weltsprache Volapük. Zum Selbstunterrichte und als Hilfsbuch für Lehrer. - Wien, 1888
» Volapük-Wörterbuch. - Wien, 1888

Bricard, Raoul

» Matematika terminaro kaj krestomatio. - Paris, 1905

Brühl, Harry

» Kurzer Lehrgang der internationalen Hilfssprache "Esperanto". - Berlin, 1906

Brueys, David Augustin de

» Advokato Patelin. Triakta proza komedio. - Paris, 1904
» Advokato Patelin. Triakta proza komedio. 2a eldono. - Paris, 1906

Brugmann, Karl 

» Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen. - Straßburg, 1907

Bruin, Servaas de

» Volapük dat is de wereldtaal. Spraakkunst door Johann Martin Schleyer. - 's-Gravenhage, 1884
» Woordenboek der wereldtaal. I. Volapük-Hollandsch. II. Hollandsch-Volapük. - 's-Gravenhage, 1885

Brzostowski, Aleksander Bolesław

» Adresaro de polaj esperantistoj por 1909. - Varsovio, 1909

Budan, Emilio

» Historio, unua apero kaj disvastiĝo de la ex-libris'oj. - Leipzigo, 1908

Bünkap

» Floremil. - Arnem, 1898

Büsch, Johann Georg 

» Ueber die Frage: Gewinnt ein Volk in Absicht auf seine Aufklärung dabei, wenn seine Sprache zur Universal-Sprache wird? - Berlin, 1787 

Bunyan, John

» La progresado de la pilgrimanto de tiu ĉi mondo ĝis la venonta. - London, 1907

Bulthuis, Hindrik Jan

» Het Esperanto op School. - 's-Gravenhage, 1909

Byron, George Gordon Byron

Kain. - Nurnbergo, 1896. Band: »1, »2 
» Ĉielo kaj Tero. Mistero. - Nancy, 1906

 

C


Capé, Auguste 

» Ekspozicio Esperantista ĉe Alĝero. - Alĝero, 1904
» Groupe Espérantiste d'Alger et de l'Afrique du Nord. - Alger, 1904

Capello, Luigi

» Brevissimo compendio di grammatica Volapük. - Milano, 1892

Carnegie, Andrew

» Por arbitracio. - Paris, 1907

Carles, Alphonse 

» Konsuloj kaj Esperanto-oficejoj. Informoj pri la kreo kaj elekto de la konsuloj, organizo kaj servoj de la konsuloj kaj Esperanto-oficejoj, laŭ la decidoj de la kunvenoj de la konsuloj kaj delegitoj de Esperanto-oficejoj dum la IIIa Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge 1907). - Genevo, 1907

Cart, Théophile 

» A la recherche d’une langue internationale. - Paris, 1902
» A la recherche d’une langue internationale. - Paris, 1909
» Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. - Paris, 1903
» Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. 2e édition. - Paris, 1906
» Corrigé des exercises de "L’Esperanto en dix leçons". - Paris, 1902
» Corrigé des exercises de "L’Esperanto en dix leçons". 4e édition. - Paris, 1905
» Corrigé des exercices de "L'Esperanto en dix leçons". 7e édition. - Paris, 1921
» Esperanta radikaro. - Paris, 1906
» Esperanto : notions élémentaires et exercises de conversation. - Paris, 1905
» Esperanto : notions élémentaires et exercises de conversation. 2e édition. - Paris, 1906
» L’Esperanto en dix leçons. - Paris, 1902
» L’Esperanto en dix leçons. 3e édition. - Paris, 1903
» L’Esperanto en dix leçons. 7e édition. - Paris, 1905
» L’Esperanto en dix leçons. 9e édition. - Paris, 1906
» L’Esperanto en dix leçons. 21e édition. - Paris, 1921
» Het Esperanto in tien lessen. - Brugge, 1902
» Het Esperanto in tien lessen. 2. uitgave. - Brugge, 1909
» Эсперанто въ деcять уроковъ. - Moskvo, 1909
» Эсперанто въ деcять уроковъ. 5a eldono. - Moskvo, 1920
» Gyakorlati Eszperanto nyelvtan. - Budapest, 1907
» Gyakorlati Eszperanto nyelvtan. 2. kiadás. - Budapest, 1910
» Une heure d'Espéranto. Conférence dialoguée. - Paris, 1905
» Une heure d'Esperanto. Conférence dialoguée. 2e édition. - Paris, 1907
» Idola fori. - 1910
» Instruado de Esperanto per bildaro. - Paris, 1907
» Kenslubók í Esperantó. - Reykjavik, 1909
» Ключъ на упражненията отъ Есперанто въ десеть урока. - Plovdiv, 1903
» Un' ora d' Esperanto. - Udine, 1906
» O ora de Esperanto. - Bucureşti, 1909
» Първи уроци по Есперанто. - Plovdiv, 1904
» Premières leçons d'Espéranto. 3e édition. - Paris, 1904
» Premières leçons d'Espéranto. 4e édition. - Paris, 1907
» Pri la Indo-Eŭropaj lingvoj kaj Esperanto. - Paris, 1910
» Primeiras lições de Esperanto. - Paris, 1907
» Primele lecţiuni de Esperanto. - Bucureşti, 1908
» Primeras lecciones de Esperanto. - Paris, 1905
» Primeras lecciones de Esperanto. 5. edicion. - Paris, 1905
» Rapport sur l'Espéranto. Adressé à le Ministre de l'Instruction Publique. - Paris, 1907
» Raporto pri Esperanto inter blinduloj. - Paris, 1906
» Ein Stündchen Esperanto. Zwiegespräch statt eines Vortrags. - Berlin, 1906
» Trafendita turo. - Paris, 1905
» Unua oficiala aldono al "Universala vortaro". - Paris, 1909
» Een uurtje Esperanto. - Utrecht, 1908
» Vade-mecum de l'espérantiste. - Paris, 1908
» Vocabulaire français-Esperanto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français. - Paris, 1903
» Vocabulaire français-Espéranto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français. 2e édition. - Paris, 1903
» Vocabulaire français-Espéranto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français. 3e édition. - Paris, 1905
» Vocabulaire français-Espéranto. Publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Espéranto-français. 5e édition. - Paris, 1907
» Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. - Berlin, 1904
» Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. 2. Auflage. - Berlin, 1905
» Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. 3. Auflage. - Berlin, 1906
» Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. 4. Auflage. - Berlin, 1906

Černušenko, Dmitrij Nikolaevič

» Стремленіе къ миру. - Char'kov, 1890

Cervantes Saavedra, Miguel de

» Tri ĉapitroj el la hispana verko: La sprita junkro Don Kiĥoto de Manĉujo. - Valencia, 1905

Chamisso, Adalbert Hans von 

» Löf e lif vofas. - Dresden, 1897

Chapelier, Emile

» Les anarchistes et la langue internationale "Espéranto". - Paris, 1907
» Les libertaires et la langue internationale Esperanto. - St. Gilles-Bruxelles, 1904

Chapellier, Paul

» Notes sur la Langue Internationale. - Paris, 1901 

Chateaubriand, François-René de

» Aventuroj de l'lasta Abenceraĝo. - Paris, 1907

Cheng, Ki-tong

» Cinän e cinänans. - Dresden, 1899

Christaller, Paul

» Bedarf Esperanto der Verbesserung? - Altona, 1909
» Deutsch-Esperanto Wörterbuch. - Berlin, 1910
» Deutsch-Esperanto Wörterbuch. 2. Auflage. - Berlin, 1923
» Esperanto: 50 ausgewählte Handelsbriefe. - Stuttgart, 1927
» Esperanto: die Grammatik von Dr. Samenhof mit Erläuterungen. - Stuttgart, 1921
» Esperanto: Wesen, Zukunft, Verbreitung und Nutzen der Welt-Hilfssprache. - Berlin, [1910?]
» Im Siegeszuge durch die Welt. 1. Auflage. - Leipzig, 1912
» Kial Esperanto kaj ne Ido. - Stuttgart, [1909?]
» Kial Ido en la rolo de Internacia Lingvo ne povas superi la lingvon Esperanto? - Riga, 1912
» Propraj nomoj en Esperanto. - Leipzig, 1911
» Die Verbreitung der Esperantosprache. - Leipzig, 1911
» Die Verbreitung der Esperantosprache (Fortsetzung). - Leipzig, 1911

Clegg, Harald 

» Esperanto. The Why and The What. - London, 1906

Collardeau, E.

» Het wetenschappelijk vraagstuk eener kunstmatige taal. Grondbeginselingen en ontwikkeling van het Esperanto. - Tongeren, 1904

Comitato Esperantista per la Propaganda dell' Italianità all'Estero

» Statuto. - Brescia, 1924

Conscience, Hendrik

» Blinda Rozo. - Bruĝo, 1906

Coppée, François

» Unua ĉapitro de miaj memorskriboj. - Paris, 1905

Coué, Emile

» La regado de si mem per konscia aŭtosugesto. - Berlin, 1924

Courteline, Georges

» Sinjoro Badin. Sceno el la skriboficeja vivado. Unuakta komedieto. - Tours, 1907

Couturat, Louis

» Al la membroj de la Lingva Komitato. - Paris, 1908
» Bidrag til belysning af spørgsmaalet om et internationalt sprog. - København, 1905
» Le bluff espérantiste. - Paris, 1914
» Comment les espérantistes écrivent l'histoire. - Paris, 1910
» Compte rendu des travaux du Comité. - Coulommiers, 1907
» Compte rendu des travaux du Comité. 2a eldono. - Coulommiers, 1910
» Conclusions du rapport sur l'état present de la question de la Langue Internationale. - Coulommiers, 1907
» Conclusions du Rapport. Annexe. - Paris, 1908
» Ĉu unu lingvo internacia aŭ tri. Respondo al sro prof. Diels. - Berlin, 1907
» Die internationale Hilfssprache. - Paris, 1902
» Die internationale Hilfssprache. 2. Auflage. - Paris, 1903
» Die internationale Hilfssprache. - Berlin, 1905
» Die internationale Sprache.
» Doktoro Zamenhof e la Delegitaro. Dro Zamenhof reformisto. Kolekto di dokumenti needitita ed autentika. - Paris, 1914
» Eine Weltsprache oder drei? - Stuttgart, 1906
» Esperanto et Ido. Plan de conférence. - Vincennes, 1910
» Etude sur la dérivation dans la langue internationale. 2e édition. - Paris, 1910
» Etude sur la dérivation en Esperanto. - Paris, 1907
» Extraits de l'histoire de la langue universelle. - Paris, 1904
» Grosses Wörterbuch Deutsch - Ido. - Lüssingen, 1919
» Histoire de la langue universelle. - Paris, 1903
» Histoire de la langue universelle. - Paris, 1907
» Internationales mathematisches Lexikon in Ido, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. - Jena, 1910
» L'abbé Peltier et l'Ido. Aux espérantistes catholiques. - Paris, 1910
» La vérité sur l'Ido. Extrait de La Revue (Ancienne Revue des Revues), 1er avril 1912. - Paris, 1912
» Les nouvelles langues internationales. Suite a l'histoire de la langue universelle. - Paris, 1907
» L'Esperanto commercialisé. Ou les aveux de M. Bourlet. - Paris, 1912
» L'Ido devant la science. - Paris, 1912
» Logikala principi di la derivado. Respondo ad Antido. - Paris, 1910
» Per la Lingua Internazionale. - Coulommiers, 1906
» A plea for an international language. - London, 1905
» Pour la Langue Internationale. - Coulommiers, 1901
» Pour la Langue Internationale. - Coulommiers, 1903
» Pour la Langue Internationale. - Coulommiers, 1904
» Pour la Langue Internationale. [4e édition]. - Coulommiers, 1906
» Pour la Langue Internationale. [5e édition]. - Coulommiers, 1907
» Rapport sur les progrès de l'idée de la langue internationale. - Genève 1904
» Specimeni. - Paris, 1908
» Studyo pri la derivado en la linguo internaciona. - Paris, 1910
» Sur la langue internationale. - 1902
» Världsspråk och vetenskap. Tankar om införandet af det internationella hjälpspråket i vetenskapen. - Stockholm, 1910
» Les vrais principes de la Langue Auxiliaire. - Paris, 1908
» Weltsprache und Wissenschaft. Gedanken über die Einführung der internationalen Hilfssprache in die Wissenschaft. - Jena, 1909

Czyński, Czesław

» Nauka "Volapük'a" w 12-stu lekcjach. 1. Grammatyka. - Kraków, 1888
» Nauka "Volapük'a" w 12-stu lekcjach. 3. Słowniczek polsko-Volapük-francuski. - Kraków, 1887

 

D


Dalmau, Josep Maria

» Gvidlibro de Girona. - Ĝerona, 1921

Dardel, Jean

» La tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains. - Paris, [1905?]

Davidov, Ionko

» Еволюцията на международния езикъ. - Silistra, 1904

De Amicis, Edmondo

» Kverko kaj floro. Sekvata de internaciaĵoj. - Paris, 1906
» La floro de l' pasinto. Unuakta drameto el vivo itala. - Basel, 1906

Deguchi, Onisaburō 

» Fundamento de animo. - Parizo, 1926
» Fundamento de animo. - Kameoka, [1931?]
» Kioku benpō Esu Wa sakkajiten = Poemetaro japana. - Tōkyō, [1924?]
» Kioku benpō Esu Wa sakkajiten = Perpoema vortaro Esperanto-japana.3a eldono. - Kyōto, [1933]
» Klarigo de Kamigakari. - Paris, 1926
» Postmorta vivo. - Kioto, 1924

Deligny, Ernest 

» La amikoj de Saint-Omer. - Saint-Omer, [1932?]
» Cours elementaire d' Esperanto. 5e édition. - Dijon, 1912
» Histoire de la Fédération Espérantiste Du Nord de la France. - Saint-Omer, 1935
» Mia esperantista vivo. - Saint-Omer, 1943
» Urba biblioteko Saint-Omer: Esperantista Fako. - Saint-Omer, 1942
» La vivo de liceano. - Saint-Omer, 1925

Devjatnin, Vasilij N.

» Nevola mortiginto. - Nurnbergo, 1896
» Plena verkaro. - 1906

Dickens, Charles

» Bardell kontraŭ Pickwick. Proceso eltirita el la romano "Pickwick Papers". - London, 1907

Diels, Hermann

» Internationale Aufgaben der Universität. Rede zur Gedächtnisfeier des Stifters der Berliner Universität König Friedrich Wilhelm III in der Aula am 3. August 1906. - Berlin, 1906
» Leibniz und das Problem der Universalsprache. - Berlin, 1899

Dieterlen, Cannes 

» Memento de la grammaire Espérantiste. - Paris, 1906

Dimitrov, Georgij 

» La laborista klaso kontraŭ la faŝismo. - Kievo, 1936

Domicke, Paul Ferdinand

» Niludobot dö Jlaiär ä Lott. - Berlin, 1890

Dreckschmidt, Wilhelm

» Volapük, die neue Weltsprache. - 1902

Drezen, Ernest

» Analiza historio de Esperanto-movado. - Leipzig, 1931
» Эсперанто - самоучитель международного вспомогательного языка. - Москва, 1930
» Эсперанто - самоучитель международного вспомогательного языка. Издание четвертое. - Москва, 1932
» Historio de la mondolingvo. - Leipzig, 1931
» Интернационализация научно-техничеcкой терминологии. - Москва, 1936
» На путях к международному языку. - Москва, 1926
» Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация. - Москва, 1936
» Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка. 1. Язык и искусственное в языке. - Москва, 1929
» Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка. 2. Расвитие идеи международного языка. - Москва, 1929
» Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка. 3. Распространение, использование и пути дальнейшего оформления международного языка. - Москва, 1929
» Оснoвы языкoзнания, теoрии и истoрии международнoгo языка (пoсoбие для кружкoв и кружкoвoдoв). 3-e изд. - Москва, 1932
» Очерки теории Эсперанто. - Москва, 1931
» Pri problemo de internaciigo de science-teknika terminaro. - Moskvo, 1935
» Проблема международного языка на текущем этапе его развития = Problemo de la internacia lingvo en nuna etapo de ĝia evoluo. - Москва, 1932
» Programo de Komunista Internacio. Akceptita de la 6-a kongreso la 1-an de septembro 1928 en Moskvo. - Moskvo, 1930
» La vojoj de formiĝo kaj disvastiĝo de la lingvo internacia. - Leipzig, 1929
» За всеобщим языком (три века исканий). - Москва, 1928
» Zamenhof. - Leipzig, 1929

Ducommun, Elie

» La fundamentoj de l' pacifismo. - Paris, 1906

Dumas, Alexandre

» Tri rakontoj. - Saint-Omer, 1932

Dunant, Henry 

» Rememoro pri Solferino. - Paris, 1906

 

E


Eck, Catharina W.

» Tidabuk stenogafa plo Volapük. Pelautöl segun sit Stolzeik. - 's-Gravenhage 1892

Eckhart, Serafin Bernhard Wilhelm 

» Grammatik der Lingua Franca Nuova. - Wien, 1888
» Welt-Italienisch (Lingua Franca Nuova). - Wien, 1890
» Welt-Italienisch Franca. 2. verbesserte Auflage der Grammatik der Lingua franca nuova. - Wien, 1891

Einecke, Friedrich Wilhelm

» Unterrichtsbriefe zur Erlernung der Schleyer'schen Weltsprache. - Stassfurt, 1897

Einstein, Leopold

» Der kleine Weltsprachekomptoirist. Ein Abriß der internationalen Handelskorrespondenz Volapük. - Nürnberg, 1887
» Die Verbreitung des Volapük über die ganze Erde. - Nürnberg, 1884
» La lingvo internacia als beste Lösung des internationalen Weltsprache-Problems. - Nürnberg, 1888 
» L'internacia du Dr. Esperanto. - Paris, 1889
» Volapük und Lingvo Internacia. - Nürnberg, 1889

Ejdelman, Boris L.

» Pri difinoj de internaciismo kaj sennaciismo ĉe k-do Lanti. - Leipzig, 1930
» Pri difinoj de internaciismo kaj sennaciismo ĉe k-do Lanti. - Moskvo, 1930

Elk, Julius

» Fatas tid u konlet lepetas, pükedas e lifanomas pekonletöl de Talmud. - Guadalajara, 1889
» Vpa-päm. Ninöl penotis anik nitedü vp. e vpans. - Frankfurt a. M., 1889

Epictetus

» "Enkhiridion". O manu-libro di Epikteto. - Paris, 1909

Erat, Wilhelm

» Oeffentlicher Vortrag über die 21 Vorzüge und Vorteile der Weltsprache Volapük. - Konstanz a. B., 1890

Erster Österreichischer Weltspracheverein "Volapük"

» Statuten des Ersten Österreichischen Weltsprachevereins "Volapük" in Meidling bei Wien. - Meidling, 1883

Esperanta Fervojista Unuiĝo

» Statuto. - Torino, 1920

Esperanta Grupo Torino

» Statuto. - Torino, 1919

Esperantisten-Gruppe München

» Satzungen der Esperantisten-Gruppe München. - München, 1904

Esslemont, John E.

» Baha'u'llah kaj la Nova Epoko. - Weinheim, 1930

D'Estournelles, Paul Balluat de Constant de Rebecque

» Limigo de l' armadoj (raporto al la 14. Interparlamentara Konferenco). - Paris, 1907

 

F


Fauvart-Bastoul, Louis

» D'une langue auxiliaire internationale au point de vue du droit des gens. - Paris, 1902
» Triope. - Dijon, 1904

Fechner, Gustav Theodor

» Libreto pri transmorta vivo. - Paris, 1907

Fels, Izrael

» Raporto pri la Lvova Societo por Tuja Kurachelpo kaj pri ghia agado en la jaro 1910. - [Lwow], [1911]

Fernández Moratín, Leandro

» Kuracisto per batoj. Triakta proza komedio. - Valencia, 1906

Feydeau, Georges

» Kial ili estas famaj??? - Paris, 1907

Feyerabend, Karl

» Der Weltspracheschwindel. - Heilbronn, 1888

Fischbach, Wilhelm

» Die Weltsprache-Idee. - Wien, 1886
» Die Weltsprache-Idee. Mit besonderer Rücksichtnahme auf J. M. Schleyer's Volapük. 2. Auflage. - Wien, 1887

Florian, Jean-Pierre Claris de

» Du biletoj. Unuakta proza komedieto. - Paris, 1907

Flygare-Carlén, Emilie

» La literaturisto kaj lia fianĉino. - Upsala, 1895

Fournier, Alfred

» Por niaj filoj kiam ili estos dek-ok jaraj. - Paris, 1904

Frandsen, Edvardt

» Grammatik des Universal-Latein. - Wien, 1902

Franks, A.

» Esperanto for the English. - London, 1908

Fredro, Jan Aleksander

» Consilium facultatis, komedio en unu akto. - Varsovio, 1909

Fried, Alfred Hermann

» Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". - Berlin, 1903
» Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". 2. Auflage. - Berlin, 1905
» Das Tagebuch eines zum Tode Verurteilten. - Berlin, 1898   

Fröhlich, Karl J. F.

» Grammatik der Weltsprache Reform-Latein. - Wien, 1902

 

G


Gallois, Albert

» Dektriope! Unuakta salona komedio. - Dijon, [1905?]
» Gvidlibro de l' turistoj. Por fremduloj en Italujo. - Riolunato, 1904

Garšin, Vsevolod M.

» Attalea princeps. - Nurnbergo, 1896
» Kvar tagoj. - Nurnbergo, 1896
» Ruĝa floro. - Paris, 1905

Gebaur, Izor

» Natamilags tel. In Nugän. - Pécs, 1888
» Világnyelv (Volapük). - Pécsett, 1888

Ghezzo, Arturo

» Festparolado okaze de la IVa Tutaǔstria Kongreso de Esperanto en Franzensbad. - S. Vito al Tagliamento, 1914

Giambene, Luigi 

» Tra la Esperanta literaturo. Kvindek elĉerpaĵoj el malsamaj Esperantaj verkaĵoj. - Romo, 1907 

Godineau, V.

» La kolorigisto-aerveturanto. - Paris, 1904

Goethe, Johann Wolfgang von

» La gefratoj. Komedio en unu akto. - Varsovio, 1889

Gohier, Urbain

» Al la virinoj. - Paris, 1907

Goldsmith, Oliver

» Ŝi kliniĝas por venki. Komedio en kvin aktoj. - Londono, 1905

Grabowski, Antoni

» Du rakontoj en la lingvo internacia Esperanto. - Nürnberg, 1891
» Kondukanto internacia de l' interparolado kun modeloj de leteroj. - Nürnberg, 1890
» Kondukanto de l' interparolado kaj korespondado. - Paris, 1904
» Kondukanto de l' interparolado kaj korespondado. 2a eldono. - Paris, [1907?]
» La liro de la esperantistoj. - Nurnberg, 1893
» Nova antologio. - Varsovio, 1909
» El Parnaso de Popoloj. - Varsovio, 1913
» Postrikolto: Suplemento al Parnaso. - Madrid, 1921
» Słownik języka Esperanto. - Warszawa, 1910

Grenkamp-Kornfeld, S.

» 5.000.000. - Jaslo, [1931]

Grimm, Jacob

» Märs popa deutik. - Leipzig, 1888
» Volapük als litterarischer Dolmetsch. - 1890

Grosjean-Maupin, Émile

» Dictionnaire complet Espéranto-français. - Paris, 1910
» Dictionnaire complet Espéranto-français. 2e édition. - Paris, 1921
» Dictionnaire complet français-Espéranto. - Paris, 1913
» Dictionnaire complet français-Espéranto. 2e édition. - Paris, 1924
» Dictionnaire complet français-Esperanto. Supplément. - Paris, 1936
» Dictionnaire usuel Esperanto-français. - Paris, 1911
» Dictionnaire usuel français-Esperanto. - Paris, 1914

Groupe Espérantiste de Saint-Étienne

» Statuts et réglement intérieur. - Saint-Étienne, 1910

Gruey, Louis-Jules

» La sunhorloĝo de Dijon. - Dijon, 1902

Grupo Esperantista de Montevideo 

» Doce lecciones del idioma internacional auxiliar Esperanto. - Montevideo, 1907

Guardiola, José

» Universal-Sprache. Grammatik einer neuen Sprache, Orba genannt. - Paris, 1893

Guigues, Hippolyt

» Dö bükav. - Paris, 1889

Gustafsson, F. 

» Om möjligheten af ett universalspråk. - Upsala, 1902

 

H


Hansen, Wilhelm

» Koneds e konils fa lautels dänik. - København, 1888
» Volapük. Dansk-volapük og Volapük-dansk ordbog. - Kjöbenhavn, 1887

Hantich, Jindřich 

» La popolsumigo en Aŭstrio en 1910. - Praha, 1911

Harrison, Henry 

» Complete course of Volapük. With grammar and exercises and a vocabulary of 2,500 words. - London, 1888

Hasemann, M. 

» Die Weltsprache und Weltschrift oder internationale Stenographie. Ein Vortrag gehalten in der allgemeinen Stenographenversammlung zu Leipzig am 21. August 1883. - Strassburg, 1883

Hawthorne, Nathaniel

» La serĉado por la ora ŝaflano. - London, 1906

Hecker, Oscar

» Systematical vocabulary English-Esperanto. - Berlin, 1907
» Systematischer Wortschatz Deutsch-Esperanto. - Berlin, 1907
» En systematisk ordnet Norsk (dansk)-esperanto Ordbog. - Berlin, 1907
» Systematycznie ulozony skarbiec wyrazen w jezyku polskim i esperanckim. - Berlin, 1907
» Vocabulaire systématique français-Esperanto. - Berlin, 1907
» Vocabulario sistemático español-Esperanto. - Berlin, 1907
» Vocabolario sistematico italiano-Esperanto. - Berlin, 1907

Heine, Heinrich

» Pentraĵoj el vojaĝo. 1. La voyaĝo en Harz. - Nürnberg, 1897

Heintzeler, Eugen

» Die wissenschaftlich notwendigen Grundlagen für eine brauchbare Weltsprache. - Meran, 1895

Helf, Theodor

» Die neue Weltsprache Esperanto. - Wien, 1905

Herbst, Edgar

» Gratis-Beilage zu den Kolonisten-Karten der internationalen Weltsprache-Mission. - Wien, 1889

Herman, Nicolas

» La praktiko de la apudesto de Dio. - London, [1927]

Hermann, Ignaz

» Magabs kil se popakanits koazäno-serbänik. - Zagreb, 1886

Hervé, Gustave

» Antipatriotismo. - Paris, 1907

Heyligers, Arthur

» Woordenboek der wereldtaal. - Borgerhout, 1889

Hilbe, Ferdinand

» Die Zahlensprache. - Feldkirch, 1901

Hillebrand

» Yagel e Bunastafpolel. - Arnhem, 1890

Hodler, Hector

» Esperantism. - Genève, 1911
» L'espérantisme. - Genève, 1911
» Der Esperantismus. - Genf, 1911
» Esperanto dum la milito. - Genève 1917
» Kiel nin organizi? Studo kaj propono. - Genève, 1912
» Kion devas scii la esperantistaro. - Dijon, 1912
» La verko de Zamenhof. Parolado farita ĉe la Ĝenevaj esperantistaj grupoj, okaze de la Zamenhofa jubileo. - Genève, 1909

Hoffmann, Friedrich

» II. Internationaler Volapükisten-Kongreß zu München am 6.-9. August 1887. Öffentliche Versammlung im Löwenbräukeller. - München, 1887

Homerus 

» Iliado. - Nurnbergo, 1895

Hopf, Theodor

» Die internationale Hülfssprache "Esperanto". - Thun, 1903
» Die internationale Hülfssprache "Esperanto". - Thun, 1903
» Die internationale Hülfssprache "Esperanto". 2. Auflage. - Thun, 1904

Hošek, Ignaz

» Grammatik der Neuslavischen Sprache. (Einer Vermittlungssprache für die Slaven der Österreichisch-Ungarischen Monarchie). - Kremsier, 1907

Huang, Zun Sheng

» Guoji shijieyu jiayou gaikuang. - 1900

Huet, Horace

» Pri la preparo de nova kaj plena eldono de universala vortaro. Raporto al la Lingva Komitato. - Parizo, 1907
» Pri la preparo de nova kaj plena eldono de universala vortaro. Raporto al la Lingva Komitato. - Parizo, 1911

Humar, Jurij 

» Der Universal-Dolmetsch. - Graz, 1870
» L'Interprête Universel. - Graz, 1871

Hummler, Johann

» Vollständiger wissenschaftlicher Vortrag über Weltsprache. - Saulgau, [1890?]

 

I


Ibsen, Henrik

» Pupetheim (Doll's House) fon Ibsens drama oversetzn to Alteutonik fon Elias Molee. - Tacoma, 1920

Ido

» Grammaire élémentaire de la langue internationale par Ido. - Paris, 1907
» Grammaire complète de la langue internationale. - Paris, 1907

Inglada Ors, Vicente

» La Conferencia Internacional para el Empleo del Esperanto en las Ciencias Puras y Aplicadas. - Córdoba, 1925
» Edziĝo malaranĝita aŭ terura nekompreniĝo. - Valencia, 1907
» Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto. - Barcelona, [1904?]
» Prozo kaj versoj. - Valencia, 1908
» Vocabulario Esperanto-Español. - Barcelona, [1905?]
» Vocabulario Español-Esperanto. - Barcelona, [1909?]

Iparraguirre, Fernandez

» Al lasam volapükelas in München. Nemü zenod volapükik Späna. - Guadalajara, 1887

Isly, Fred 

» Langue Isly (Linguum Islianum). - Paris, 1901

Itala Esperanto-Kooperativo

» Statuto della Itala Esperanto-Kooperativo. - Brescia, [1910?]

 

J


Jakštas, Adomas 

» Mokintuve terptautiszkos kalbos. - Tilžeje, 1890

Javal, Emile 

» Inter blinduloj. Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj. - Paris, 1907

Jespersen, Otto

» Dictionnaire international-français par L. de Beaufront et L. Couturat: préface. - Paris, 1908
» Folkesprog og verdenssprog. - [København], 1908
» Histoire de notre langue. - Auxerre, 1914
» Historio di nia linguo. - Lüsslingen, 1912
» Historio di nia linguo = History of our language. - London, 1920
» International-deutsches Wörterbuch: Vorwort. - Stuttgart, 1908
» An international language. - London, 1928
» Eine internationale Sprache. - Heidelberg, 1928
» A new science: interlinguistics. - Cambridge, [1931?]
» Verdenssprog. - Gyldendal, 1905

Jiménez Loira, Augusto 

» Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj. - Valencia, 1907

Jullien, Jean Auguste

» La Instituto Milner. - Dresden, 1913
» La Instituto Milner. 2a eldono. - Berlin, 1923

Jouy, Jules

» La benkoj de la promenejo. - Paris, 1907

Jürgensen, Hermann

» Esperanto in zwanzig Lektionen. Vollständiges Lehr-, Übungs- und Lesebuch zur Erlernung der internationalen Hilfssprache. - Stuttgart, 1905
» Esperanto in zwanzig Lektionen. Vollständiges Lehr-, Übungs- und Lesebuch zur Erlernung der internationalen Hilfssprache. - Stuttgart, 1905
» Wörterbuch Esperanto-Deutsch. 2. Auflage. - Berlin, [1905?]

 

K


Kalmár, György

» Precetti di grammatica per la lingua filosofica, o sia, universale, propria per ogni genere di vita. - Roma, 1773

Kamo, Hideo

» Paco kaj milito, japanaj rakontoj. - Macuzaka , [1923]

Kant, Immanuel

» Al eterna Paco. - Hannover, [1925?]

Kastner, Eduard Fedor

» Einige Gedanken über Sprache, Mundart und Weltsprache. - Tachau, 1888

Kataluna Esperanto-Kongreso. 10. 1923, Manresa

» Libro de la Xa Kongreso de Kataluna Esperantista Federacio. - Manresa, 1923

Kataluna Esperanto-Kongreso. 11. 1924, Vich

» Kongreslibro. - Vich, 1924

Kataluna Esperanto-Kongreso. 12. 1925, Palma de Mallorca

» Gvidlibro de Mallorca. - Palma de Mallorca, 1925

Kataluna Esperanto-Kongreso. 13. 1926, Santa Coloma de Farnés

» Kongreslibro. - Santa Coloma de Farnés, 1926

Kataluna Esperanto-Kongreso. 14. 1927, Sóller

» Kongreslibro. - Sóller, 1927

Kataluna Esperanto-Kongreso. 17. 1935, Ripoll

» Asistiu al XVII Congrés Català d' Esperanto : Ripoll, 9-10-11 juny 1935. - Ripoll, 1935
» Gvidlibro de Ripoll. - Barcelona, 1935

Kataluna Esperanto-Kongreso. 18. 1936, Manresa

» Kongres-libro = Llibre de congrés. - Barcelona, 1936

Kausch, Oskar

» Dukiel da votams e menodams valik vpa. - Milano, 1897
» Liste der Weltsprachler der Erde. - Dresden, 1901

Kerckhoffs, Auguste

» Cours complet de Volapük. Contenant des thèmes et des version avec corrigés et un vocabulaire de 2.500 mots. - Paris, 1886
» De första grunderna till Volapük. Internationelt handelsspråk. - Stockholm, 1887
» Dictionnaire Volapük - français et français - Volapük. Précédé d'une grammaire complète de la langue. - Paris, 1887
» La langue commerciale universelle. - Paris, 1885
» Le Volapük ou la langue universelle de Schleyer. - Paris, [1900?]
» Vollständiger Lehrgang des Volapük nebst Schlüssel und Wörterbuch. - Halle a. S., 1887
» Yelabuk pedipedelas. - Paris, 1887

Khun, Josef F.

» Majstro Jan Hus. La vivo, agado, kondamno kaj morto de l' glorinda martiro. - Vrsce-Kopidlno, 1905

Kimel, Saul

» Al la Lingva Komitato. - Bukarest, 1910

Kirchhoff, Alfred

» Volapük: Hilfsbuch zum schnellen und leichten Erlernen der Anfangsgründe dieser Weltsprache. - Halle a. S., 1887
» Volapük: Hilfsbuch zum schnellen und leichten Erlernen der Anfangsgründe dieser Weltsprache. 4. Auflage. - Halle a. S., 1888
» Volapük or universal language : a short grammatical course. 2nd edition. - London, 1888

Kniele, Rupert

» Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volapük. Entstehung und Entwicklung von Volapük in den einzelnen Jahren, nebst Übersicht über den heutigen Stand der Weltsprache, Weltspracheklubs u.s.w. - Überlingen, 1889
» Deutsch-weltsprachliche Handelskorrespondenz. 200 kaufmännische Briefe in 10 verschiedenen Gattungen. - Überlingen, 1885
» Deutsch-weltsprachliche Handelskorrespondenz. 200 kaufmännische Briefe in 10 verschiedenen Gattungen. 2. Auflage. - Überlingen, 1888
» Spodel tedelik Volapüka. - London 1889
» Vortrag gehalten bei der 5. Generalversammlung des Württ. Weltsprachevereins am 1. Mai 1887 in Stuttgart. - 1887
» Weltsprachliche Humoristika. Eine Sammlung kurzer Scherze, Witze etc. - Überlingen, 1884
» Weltsprache-Kalender für das Jahr 1886. - Konstanz, 1886
» Weltsprache-Kalender für das Jahr 1886. Manuskript. - 1886

Kölcsey, Ferenc

» Div belema Tátra. Mär. - Pécs, 1891

Körner, Theodor

» Toni. Dramo en tri aktoj. - Leipzig, 1909

Koglgruber, Cajetan

» Konils tum. Pekonletöl. - Schlägel in Löpolöstän, 1889
» Plekabukil plo Katolels. - Linz, 1888
» Zit gälsik plo Löstan-Nugän. - Schlägel in Löpolöstän, 1890

Konečný, Josef

» Mluvnička slovanského Esperanto "Slavina". Jednotná spisovná dorozumívací slovanksá řeč pro obchod a Průmysl. - Kral. Vinohrady, 1913

Kongreso de Revoluciaj Esperantistoj. 1931, Amsterdam

» Plena protokolo kaj rezolucioj el la tuta mondo. - Berlino, 1931

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 4. 1924, Bruxelles

» Kongresa dokumentaro. - Parizo, 1924

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 5. 1925, Wien

» Gekamaradoj!. - Parizo, 1925

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 6. 1926, Leningrad

» Protokolo de la VI-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda : Leningrado, 6-10 aŭgusto 1926. - Paris, 1926

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 8. 1928, Göteborg

» Kongres-albumo. - Göteborg, 1928
» Protokolaro de la VIII-a Kongreso en Göteborg. - Göteborg, 1928

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 10. 1930, London

» Programo. - Londono, 1930
» Protokolaro de la Xa Kongreso en Londono. - Londono, 1930
» Provizora programo de Xa SAT-Kongreso : 3-7 aŭgusto 1930. - Londono, 1930

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 11. 1931, Amsterdam

» Programo de la 11a Kongreso de "Sennacieca Asocio Tutmonda". - Amsterdamo, 1931
» Protokolaro pri la XIa Kongreso en Amsterdamo, 2 - 7 aŭgusto 1931. - Amsterdamo, 1931

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 12. 1932, Stuttgart

» Programo por la 12-a SAT-Kongreso en Stuttgart. - Stuttgart, 1932
» Protokolaro pri la XII-a Kongreso de S.A.T. en Ŝtutgart, 6.-11. aŭgusto 1932. - Ŝtutgart, 1932

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 13. 1933, Stockholm

» Programo por la XIII:a SAT-Kongreso en Stokholmo. - Stokholmo, 1933
» Protokolaro pri la XIII-a SAT-Kongreso en Stokholmo. - Stokholmo, 1933

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 14. 1934, Valencia

» Programo. - Valencio, 1934
» Protokolaro pri la XIV-a Kongreso de SAT en Valencio. - Valencio, 1934

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 16. 1936, Manchester

» Programo. - Manĉestro, 1936

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 17. 1937, Rotterdam

» Programo. - Roterdamo, 1937

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 18. 1938, Bruxelles

» Programo. - Bruselo, 1938

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 19. 1939, København

» Gazeto de la 19a Kongeso de SAT. - Kopenhago, 1939
» Kongresa libro. - Kopenhago, 1939
» Programo de la Solena Malfermo = Program for Esperantokongressens Aabningsmøde. - Kopenhago, 1939

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 20. 1947, Aarhus

» Kongresa libro. - Aarhus, 1947

Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. 21. 1948, Amsterdam

» Kongreslibro. - Amsterdam, 1948
» La voĉo de l' kongreso. - Amsterdam, 1948

Konletelasfetanog Bevenütig Spodakadas Maegik plo Volapükans "Concordia"

» Statuds ela konletelasfetanog bevenütig spodakadas maegik plo volapükans "Concordia". Statuten des Internationalen Ansichtskartensammlerverbandes für Volapükisten "Concordia". - [1900?]

Konstantin, Russland, Großfürst

» Renaskita Manfred. - Nürnberg, 1891

Kontreras, Ipolito K.

» Sistema gráfico Estelar del Esperanto. - Santiago de Chile, [1910?]

Kornerup, Thorvald

» Proponoj al "Lingva Komitato" pri revizio de l' Esperanto. - Hjoering, 1906

Kornmann, Samuel

» Zupełny kurs języka światowego "Volapük". - Lwow, 1888

Korolenko, Vladimir

» Fantomoj. - Odeso, 1895

Kreuz, Robert

» Esperanto: 500 komercaj frazoj. - Stuttgart, 1928
» Esperanto in Handel und Verkehr. - Leipzig, 1926
» Komerca vortaro en Esperanto. - S. Vito al Tagliamento, 1927
» Pri la solvo de l' problemo de internacia lingvo por komerco kaj trafiko. - Frankfurt am Main, 1923
» Sistem-resumo de la Esperanto-stenografio Stolze-Schrey. - Ĝenevo, 1932

Krikortz, Sven E.

» Esperanto, ett neutralt språk. - Stockholm, 1898

Kron, Richard 

» La parizaneto. Resumeto de la vivo kaj manieroj de la francoj. Kun specialaj rimarkoj rilate al Parizo. - London, [1904?]

Kuroita, Katsumi

» Kokugo no yōgo o ronzite kokusaigo ni oyobu. - [Tōkyō], [1932]

 

L


Labiche, Eugène

» Cikado ĉe formikoj. Unuakta komedio. - Paris, 1904

La Fontaine, Jean de

» Elektitaj fabloj de J. de la Fontaine. - Paris, 1904

La Grasserie, Raoul de 

» La Langue Bleue. - Paris, 1900
» Langue Internationale Pacifiste ou Apoléma. Basée sur le radicaux techniques déjà internationaux. - Paris, 1907

Laisant, Charles-Ange

» L'Espéranto et l'avenir du monde. - Paris, 1908
» La parlamentisma iluzio. - Paris, [1910]

Lallemant, F.

» Diversaĵoj. - Paris, 1902
» Diversaĵoj. 3e édition. - Paris, 1905

Lambert, Charles

» Cours pratique d'Espéranto. - Saint-Etienne, um 1905

Lanti, Eugène

» Het arbeiders esperantisme. - [Amsterdam], 1932
» Arbeiter-Esperantismus. - Frankfurt a. M., 1928
» Arbetare-esperantismen. - Stockholm, 1931
» For la neŭtralismon!. - Paris, 1922
» For la neŭtralismon! 2a eldono. - Paris, 1925
» For la neŭtralismon! 3a eldono. - Paris, 1928
» Herezaĵo. - Paris, 1934
» La laborista esperantismo. - Leipzig, 1928
» La Langue Internationale. - Paris, 1925
» Leteroj de E. Lanti. - Paris, 1940
» Manifeste des antinationalistes. - Paris, 1931
» Manifesto de la sennaciistoj. - Nov-Jorko, 1931
» Manifesto of Non-nationalists. - Paris, 1937
» Naciismo. Studo pri deveno, evoluado kaj sekvoj. - Leipzig, 1930
» Où en est la question de la Langue Internationale. - Paris, 1919
» Sovetiaj geografiaj nomoj. - [Paris], [1930?]
» Vortoj de kamarado E. Lanti. - Leipzig, 1931

Larsson, Hans

» Supplement till P. Ahlbergs "Internationell-svenska ordbok". - Krylbo, 1924

Laurentius de Resurrectionis 

» La praktiko de la apudesto de Dio. - London, 1903

Lavisse, Ernest

» Parolado pri patrujo. - Nancy, 1906

Lederer, Siegfried 

» Esperantista poŝkalendaro 1910. - Berlin, 1909
» Esperantista poŝkalendaro 1911. - Berlin, 1910
» Kledazäl balsejölid jiplina. Mär yapänik. - Wien, 1889
» Lefüdänatäv fa klonaleson Rudolf de Löstän-Nugän. - Leipzig, 1889

Leibniz, Gottfried Wilhelm 

» Monadologio. - Paris, 1902
» Monadologio. 2a eldono. - Paris, 1904
» Monadologio. 3a eldono. - Paris, 1905

Lengyel, Pál

» La kalendaro. - Paris, 1907
» Libro de l´humoraĵo : kolekto da spritaĵoj. - 1899

Lenze, Karl

» Tidabuk lefulnik stenogafa volapükik. - Leipzig, 1886

Lermontov, Michail Ju.

» Aŝik-Kerib. - Nurnbergo, 1895 
» Demono. - Vilno, 1894
» Princidino Mary. 1. - Nurnbergo, 1896 
» Princidino Mary. 2. - Nurnbergo, 1896

Letellier, Charles Louis Augustin

» Cours complet de langue universelle, première partie. - Caen, 1852
» Cours complet de langue universelle, deuxième partie. - Caen, 1853
» Établissement immédiat de la langue universelle. - Paris, 1861 

Libeks, Rudolfs

» Starptautiska waloda no Dr. Esperanto. - Riga, 1889

Liedbeck, Gustav

» Svensk-Volapük ordbok. - Stockholm, 1887
» Volapük-svensk ordbok. - Stockholm, 1887

Ligo de Nacioj

» Esperanto as an international auxiliary language. - 1922
» L'Esperanto comme langue auxiliaire internationale. - 1922
» El Esperanto como lengua auxiliar internacional. Versión española. - Madrid, 1923
» Testo del rapporto del Segretariato Generale della Società delle Nazioni su l' Esperanto come lingua ausiliare internazionale. - Verona, 1922

Ligo Internacia de Esperantistoj

» Regularo de la Ligo Internacia de Esperantistoj, kiu havas la celon labori por la disvastigado kaj enkondukado unu lingvon neŭtralan. - Nürnberg, 1890

Liptay, Alberto

» La possibilité d'un idiome international sans grammaire. - Paris, 1897

Lloyd, Richard John 

» The Esperanto language, practically considered and described. A paper read before the Liverpool Philomathic Society, on the 23rd november 1904. - Liverpool, 1904

Lorenz, Francisco Valdomiro

» Plena lernolibro de la lingvo internacia de dro. Esperanto. - V Pardubicich, 1890

Lott, Julius 

» Die Kunst, die internationale Verkehrssprache "Volapük" schnell zu erlernen. Kurzgefaßte theoretisch-praktische Anleitung, Schleyer's Volapük in kürzester Zeit durch Selbstunterricht sich anzueignen. - Wien, 1888
» Eine Compromiß-Sprache als beste und einfachste Lösung des Weltsprache-Problems. Ein Vorschlag zur leichten und sicheren Verständigung aller Gebildeten der Erde. 2. Theil. - Wien, 1889
» Grammatik der Weltsprache ("Mondolingue"). - Wien, 1890
» Ist Volapük die beste und einfachste Lösung des Weltsprache-Problems?. 1. Theil. - Wien, 1888
» Schleyer's Volapük. Uebungsbuch zum schnellen Erlernen dieser internationalen Verkehrssprache. - Wien, 1887
» Suplent folie ad mie internazional lingue 1. - Leipzig, 1891
» Un lingua internazional: grammatika et vokabular pro angleses, germanes, romanes et pro kultivates de tut mond. - Vienna, 1890
» Un lingue international pro le cultivat nations de tot mund. Grammatic, dialogs, letters et vocabular. - Vienna, 1899
» Unterrichtsbriefe für das Selbst-Studium der Weltsprache Volapük. - Wien, 1885

Louÿs, Pierre

» La rozo supernatura. - Paris, 1902

Lutomirski, Abraham D.

» Pasistenographie oder Leitfaden zu einer kurzen Zeichenschrift, die für alle Lautsprachen geeignet und in einigen Stunden zu erlernen ist. - Rotterdam, 1887

 

M


Macauley, Thomas Babington

» Horacio. - Bordighera, 1907

Madarassy, Pál 

» Flolemil poedotas nugänik. - Budapest, 1889

Mainzer, Ludwig

» Ausführliches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. - Leipzig, 1907
» Schlüssel zum "Ausführlichen Lehrbuche der internationalen Hilfssprache Esperanto". - Leipzig, 1907

Maistre, Xavier de 

» Vojaĝo interne de mia ĉambro. - Paris, 1904

Marchand, Joseph Alexandre

» Le Dilpok en six leçons. - Lure, 1905

Marignoni, Daniele

» Esperanto. - Crema, 1890

Matthäus

» La evangelio Sankta Mateo laŭ Dro Martin Luther. - Leipzig, 1906

Maurik, Justus van

» Volapük as vödal literatik. - [1892?]

Meier, Ludwig Emil 

» Germanaj kantoj popolaj kaj studentaj. - Berlin, 1907
» Vollständige Grammatik der Internationalen Sprache Esperanto. - München, 1891
» Vollständige methodische Grammatik, Formenlehre und Syntax der internationalen Sprache Esperanto. - München, 1903

Menu de Ménil, Félicien 

» L'héritage Klodarec. Comédie en un acte. - Paris, 1906

Menu de Ménil, Sophie Marie-Aline

» Morala edukado de la popola infano (gardejoj, someraj kolonioj). Parolado. - Paris, 1907

Mérimée, Prosper

» Mateo Falcone. - Berlin, 1926

Meyer, Samuel

» Une langue internationale. Pourquoi? Comment? - La Rochelle, 1904

Michaux, Alfred 

» Nouvelle méthode pour apprendre seul l'Espéranto. Préparation au Certificat d'Etudes. - Boulogne-sur-mer, [1905?]

Mickiewicz, Adam

» Sinjorino Twardowska. - Szekszárd, 1904
» Sinjoro Tadeo. - Warszawa, 1918

Mielck, W. B. 

» Die Weltsprache. Ein Hilfsmittel für jedermann. - Leipzig, 1905

Mighorst, Jacob

» Per la vidaĵkarto. - Druten, 1900

Miljukov, Pavel N.

» La slavoj. - Nürnberg, 1898

Millidge, Edward A.

» The Esperanto-English dictionary. - London, 1919

Mirbeau, Octave

» Ili estis frenezaj. - Paris, 1906

Mirskij, Krăstju Ivanov

» Кратки свѣдѣния за международний язикъ "Есперанто". - Varna, 1899

Mitchell, Frederic W.

» A Volapük reader. - Boston, Mass., 1891

Moch, Gaston

» Historio resuma de l' arbitracio konstanta. - Monako, 1905
» La question de la langue internationale et sa solution par l´Esperanto. - Paris, 1897
» "Pacifisto", Internacia Societo por la Paco. Protokolo. - Paris, 1905
» Pri la elparolado de Esperanto. - Paris, 1907
» Pri la transskribo de la propraj nomoj. - Paris, 1910
» Pri malarmo: ĥimeroj kaj realaĵoj. - Paris, 1907

Molee, Elias

» Alteutonish, 1912. dis is nur 1 omlaufbrief fyr nakfrage.
» Niu teutonish. An international union language. - Tacoma, 1906
» Tutonish or Anglo German Union Tongue. A. Proposed International language, According to Arts, Science and Philosophy. - Chicago, 1902
» Tutonish. A Teutonic international language. - Tacoma, [1905?]

Molière

» L' avarulo. - Paris, 1904
» Don Juan aŭ la ŝtona festeno. Kvinakta komedio. - Paris, 1905
» Edziĝo kontraŭvola. Unuakta komedio. - Paris, 1905

Morton, John Maddison

» Boks kaj Koks. Komedio en unu akto. - London, 1907

Moser, Hans

» Die Weltsprache. Nach ihrer Geschichte dargestellt. - Prag, 1890
» Grundriß einer Geschichte der Weltsprache. - Berlin, 1888
» Volapük und deutsche Professoren. Polemische Arabesque. - Berlin, 1888
» Zur Universal-Sprache. Kritische Studie über Volapük und Pasilingua. - Berlin, 1887

Müller, Hermann 

» Öffentlicher Vortrag des Herrn Rektors Dr. Hermann Müller von Calw über die Weltsprache volapük. Gelegentlich der vierten Generalversammlung des ersten württembergischen Weltsprachevereins in Ehingen a. d. Donau (am 29. April 1886). - Konstanz a. B., 1886

Müller, Hugo 

» In valäsälun klada balid. Yofapled in süf bal. - Berlin, 1888

Muramoto, Tacuzoo 

» A short vocabulary English-Esperanto and Esperanto-English. - Okayama, 1906

Musset, Paul de 

» Sinjoro Vento kaj sinjorino Pluvo. - Paris, 1907

 

N


Naville, Auguste

» Rapport sur la troisième discussion centrale. - Genève, 1901

Naville, Ernest

» La devo. Parolado adresita al la sinjorinoj de Genevo kaj de Laŭzano. - Genevo, 1910
» La devo. Parolado adresita al la sinyorinon de Genevo kaj de Lausanne. 2a eldono. - Genevo, 1911

Nekrasov, Nikolaj V.

» Sennacieca kulturo kaj internacia politiko. - Leipzig, 1930
» Sennacieca kulturo kaj internacia politiko. - Moskvo, 1930

Nervo, Amado

» Kvin poemoj el pleno. - Meksiko, 1931

Nicolas, Adolphe

» Spokil, langue internationale. Grammaire - exercices - les deux dictionnaires. - Paris, 1904

Nievo, Ippolito

» La idilio ĉe la fonto de Venchieredo. - Bologna 1910

Norman, Georgo

» Poŝlibro internacia por aferistoj, turistoj, k. ĉ. - Paris, 1905

 

O


Obhlidal, Moritz

» Bericht über den II. internationalen Congress der Volapükisten. Abgehalten in München am 7. bis 9. August 1887. - Wien, 1887
» Konlet vödas e pükotas deutik-volapükik as med mostepama in stud Volapüka. Sammlung deutsch-weltsprachlicher Wörter und Gespräche als Fortbildungsmittel im Studium der Weltsprache Volapük. - Wien, 1887
» Mluvnice svetomluvy Volapük. - Ve Velkém Meziriči, 1887
» Mluvnice svetomluvy Volapük. 2. druhé. - Ve Velkém Meziriči, 1887
» Önoktatási levelek a Volapük (világnyelv) megtanulására. - Budapest, 1887
» Sammlung deutsch-weltsprachlicher Wörter und Gespräche als Fortbildungsmittel im Studium der Weltsprache Volapük.- Wien, 1887
» Über das Wesen, die Nothwendigkeit und den Nutzen der Weltsprache Volapük. - Meidling, 1883
» Unterrichts-Briefe zur Erlernung der Weltsprache Volapük. 3. Auflage. - Wien, 1885
» Unterrichts-Briefe zur Erlernung der Weltsprache Volapük. 4. Auflage. - Wien, 1887
» Unterrichts-Briefe zur Erlernung der Weltsprache Volapük. 5. Auflage. - Wien, 1888

Ochando, Bonifacio Sotos

» Projet d'une langue universelle. - Paris, 1855

O’Connor, James Charles 

» Esperanto. The student’s complete text book. - London, 1903
» Esperanto. The student’s complete text book. - London, 1907
» Germana-Esperanto konversacia libro por la uzo en lernejoj kaj en vojaĝoj. - Heidelberg, 1924
» A primer of Esperanto. - London, 1905
» A primer of Esperanto. - London, 1906

O'Connor, John C. 

» Dr. O'Connor's Esperanto Made Easy. - London, [1910]

Österreichischer Centralverein für Volapük

» Statuten des Österreichischen Centralvereines für Volapük. - Wien, 1888

Offret, Albert

» La diffusion de l'Esperanto dans le monde. L'enquête du Groupe Espérantiste de Lyon. - Paris, 1904
» Nuna stato de Esperanto en la mondo. Raporto de la esplora komisio de la Liona Esperantista Grupo. Tirita el "Lingvo internacia", januaro 1904. - Szekszárd, 1904

Orzeszkowa, Eliza

» La interrompita kanto. - Paris, 1905

Ostwald, Wilhelm

» Die Weltsprache. - Stuttgart, 1904
» Die internationale Hilfssprache und das Esperanto. Vortrag gehalten am 7. November 1906. - Berlin, 1906

Ott, Eugen

» Notizen. - Konstanz, 1888
» Polnisch-weltsprachliche Grammatik. Krótka gramatyka świeckiego języka 'Volapük'-a pana plebana J. M. Schleyer'a. - Konstanz, 1888

 

P


Pacifisto

» Protokolo / Pacifisto, internacia societo esperantista por la paco. - Paris, 1905
» Regularo de la societo "Pacifisto" (internacia societo esperantista de la paco). - [Neuilly-sur-Seine], 1905

Page, William Main

» Pitman's commercial Esperanto. - London, 1919

Paillot, René

» Bonegaj atestoj. Unuakta proza komedio. - Lille, 1907

Pakamaklub Volapüka

» Pakamaklub Volapüka, associazione per la propaganda del Volapük in Napoli. - Napoli, 1890

Papazyan, Vrtanes

» Morituri vos salutant. Armena rakonto. - Budapest, 1907

Parisot, Jean

» Grand dictionnaire français-Esperanto. Contenant des aperçus de syntaxe Esperanto et la traduction des principales expressions usuelles françaises. - Paris
» Esperanta versfarado laŭ verkoj de Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. - Paris, 1904
» Esperanta versfarado kaj rimaro laŭ verkoj de Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. 2a eldono. - Paris, 1909

Parnes, Osias

» Język światowy: projekt. - Lwów, 1905
» Weltsprache. - Wien, 1901

Peano, Giuseppe 

» 100 exemplo de Interlingua cum vocabulario Interlingua-italiano. Torino, 1911
» 100 exemplo de Interlingua cum vocabulario Interlingua-latino-italiano-français-English-Deutsch. Cavoretto-Torino, 1913
» Interlingua. - Cavoretto-Torino, 1923
» Interlingua: historia, regulas pro Interlingua, de vocabulario, orthografia, lingua sine grammatica. - Cavoretto-Torino, 1925
» Il latino quale lingua ausiliare internazionale. Nota del socio Giuseppe Peano. - Torino, 1904
» Vocabulario commune ad latino - italiano - français - English - Deutsch pro usu de interlinguistas. - Cavoretto-Torino, 1915
» Vocabulario commune ad linguas de Europa = Vocabulaire commun aux langues d'Europe. - Torino, 1909
» Vocabulario de Latino Internationale comparato cum anglo, franco, germano, hispano, italo, russo, graeco et sanscrito. - Torino, 1904

Peerbolte, Jan Gerardus Carolus Pieter

» Flen obik Mond. - Arnem, 1896
» Leesboekje voor school, huis en hart. - Zaltbommel, 1899

Perrault, Charles 

» Rakontoj pri feinoj. - Paris, 1904
» Rakontoj pri feinoj. 2e édition. - Paris, 1905 
» Rakontoj pri feinoj. 3e édition. - Paris, 1906 

Petőfi, Sándor

» Lefogs. Tikaspags poedik e filosofik. - Budapest, 1892
» Löfamagabs. Poedots. - Budapest, 1890
» Zübimabledems de sep de Etelke. - Budapest, 1890

Pflaumer, Wilhelm

» Wörterbuch des Volapük. - Halle, 1888

Pietzker, Friedrich

» Ueber die Möglichkeit einer künstlichen Universalsprache. - Hamburg, 1889

Piron, Eleuthère

» Weltsprache Volapük. Vollständiges Conversations-Handbuch nebst zahlreichen stilistischen Uebungen für Anfänger, Fortgeschrittene und Lehrer. - Wien, 1888

Plautus, Titus Maccius

» Rudens. - 1906

Poe, Edgar Allan

» La puto kaj la pendolo. - Paris, 1907

Pojattina, N.

» Eine Vorlesung über die Pasigraphie, ihre Berechtigung, ihr Werth und ihre Zukunft. - Wien, 1870

Poljanskij, Sergej F.

» Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorloĝo. - Szeksárd, 1903
» Un curieux cadran solaire. - Louvain, 1903

Pollen, John

» Esperanto. What it is and how to learn it. - Dunagadh, 1907
» The wherefore of Esperanto. - London, 1907 

Popov, Hristo

» Plena Vortaro de la lingvo internacia Esperanto. - 1900

Porchat, Jacques

» Sub la Neĝo. - Berlin, 1908
» Sub la Neĝo. 2a eldono. - Berlin, 1923

Post, Alfred A.

» Comprehensive Volapük grammar. - Mattapan, Mass., 1890

Proença, José Augusto

» Diccionario Esperanto-portuguez. Precedido por um resumo da grammatica. - Porto, 1905
» Diccionario portuguez - Esperanto. - Porto, um 1905

Propaganda Ligo "Parkurbo Esperanto"

» Bericht des Propagandabundes Parkstadt Esperanto (e. V.). - München, [1912?]
» Parkstadt Esperanto. - München-Gräfelfing, [1912?]
» Parkurbo Esperanto. - München-Gräfelfing, [1912?]
» Prospekto de Societ-Loterio de la Propaganda Ligo "Parkurbo Esperanto" = Prospekt der Vereins-Lotterie des Propaganda-Bundes Parkstadt Esperanto. - [München], [1912?]

Proschko, Franz Isidor

» Vomagledom. Lusag bömänik. - Wien, 1888

Prus, Bolesław

» La vizio. - Warszawa, [1930?]
» Pekoj de l' infaneco. - Varsovio, 1913

Puchner, Johann

» Gramatica di Nuove-Roman. - Linz, 1897
» Grammatik der Weltsprache Nuove-Roman. - Linz, [1900?]

Puškin, Alexandr S.

» La neĝa blovado. - Warszawa, 1888 
» Boris Godunov. - Nurnbergo, 1894 
» Mocart kaj Saljeri. - Paris, 1907
» La ŝtona gasto. - Odeso, 1895
 

 

Q

 

R
 

Racine, Jean

» Athali'. Kvinakta tragedio. - Nancy, 1906
» Esther'. Triakta tragedio. - Nancy, 1906

Radvan-Rypinskij, E. V.

» Ĉenero Esperantista. - St. Peterburgo, 1906
» Paŝa. Rakonto el rusa vivo. - St. Peterburgo, 1907

Rakouský Spolek Esperantistů

» Stanovy Rakouského Spolku Esperantistů. - Brno, 1903

Ramuz, Charles Ferdinand

» Aline. Rakonto. - Ĝenevo, 1911

Renan, Ernest 

» Vivo de Jesuo. - Havro, 1907

Rens, Georges 

» Lu panlingua "Romangle". - Bruxelles, 1930

Reuter, Fritz

» Kio povas okazi, se oni donacas surprize. - Londono, 1906

Rhodes, Joseph

» The English-Esperanto dictionary. - London, 1908
» Vortaro de Esperantaj rimoj. Manlibreto por la farado de Esperantaj versaĵoj. - Keighley, 1905

Richet, Charles 

» Une langue auxiliaire internationale l'Espéranto. - Paris, 1920
» Paco kaj milito. - Paris, 1907
» Sokrato. Kvarakta tragedio. - Paris, 1914

Rieger, Wilhelm L.

» System der arithmetischen oder Ziffern-Grammatik. Ein Auszug aus derselben, welche es dem Gebildeten ermöglicht, mit alleiniger Hilfe des Wörterbuches in allen Sprachen zu correspondieren. - Graz, 1899
» Ziffern-Grammatik, welche mit Hilfe der Wörterbücher ein mechanisches Übersetzen aus einer Sprache in alle anderen ermöglicht. - Graz, 1903

Rodó, José Enrique

» Pri Cervantes kaj lia famkonata verko "El Quijote". - Madrid, 1915

Romein, Dirk Frans

» Het vraagstuk eener wereldtaal en het Esperanto. - Utrecht, 1906

Ros Sudrià, Juan

» La komerca sekretario. Dokumentaro komerca. - Paris, 1905

Rosenberg, Jakob

» Multiplika tabelaro. - Tallinn, 1934

Rosenberger, Woldemar

» Wörterbuch der Neutralsprache. - Leipzig, 1902
» Ueber den jetzigen Stand der Weltsprache-Frage und die Neutralsprache. - St. Petersburg, 1903

Rossetti, Cezaro

» Kredu min, sinjorino! - [Scheveningen], [1950]

Rothau, D. de

» Du rakontoj. - Paris, 1906

Roy, Gustave

» Kiel Neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo. - Paris, 1908
» Projet réalisable en six mois d'un état espérantiste indépendant. Moresnet-Neutre. - Paris, 1908

Ruffert, Bernhard

» Volapük-Liederbuch. - Hamburg, 1888

Runström, John

» Lättfattlig lärobok i Schleyerska verldsspråket Volapük. - Stockholm, 1887

Rusiñol, Santiago

» La patrino. Dramo en kvar aktoj. - Barcelona, 1908

Rust, John Cyprian 

» Ordo de Diservo. Laŭ la preĝlibro de la Angla Eklezio. - London, 1907

Rutherford, Joseph F.

» Milionoj kiuj nun vivas neniam mortos!. - Brooklyn, New York, 1922

 

S


Sacharov, Aleksandr A.

» Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj. Kolekto da artikoloj pri internacia lingvo Esperanto. - Kazano, 1907
» Ves jazyk Ėsperanto. - Moskvo, 1916

Sacre, Edgar

» L'Esperanto. Langue internationale auxiliaire. - Bruxelles, 1905

Saint-Loup 

» L'Esperanto en deux leçons. - Dijon, 1902

Salomo 

» Pükeds. - New York, 1889

Saphir, Moritz Gottlieb 

» Lekoned ziporüta. - Dresden, 1900
» Rosäfs foetik. - 1896

Saquet, Donatien

» Une langue internationale "L'Esperanto". - Nantes, 1905

Sasaki, Macue

» Vortoj de Macue Sasaki. - Tokio, 1934

Saussure, René de

» Ascendo al Monto-Blanka. En 1787 de H. B. de Saussure. - Bern, 1918
» La construction logique des mots en Espéranto. Réponse a des critiques. - Genève, 1910
» Decidoj kaj deziroj. Naŭa Kongreso Internacia de Geografio. - Ĝenevo, 1909
» Dua propono al la Akademio Esperantista.
» Fundamenta krestomatio de la internacia lingvo "Esperantida". Kun gramatiko k. exercaro. - Bern, 1924
» Fundamenta krestomatio de la internacia lingvo Nov-Esperanto. Kun gramatiko, exercaro ey literaturajon. 1. parto. - Bern, 1928
» Fundamentaj reguloj de la vort-teorio en Esperanto. Raporto al la Akademio Esperantista. - Bern, 1915
» Fundamentan vortaro kay gramatiko de la Lingvo Esperantida. Dialekto de Esperanto, kreita da Antido por la bezonon de komerco, tekniko, cienco k. literaturo. - Bern, 1922
» Fundamento de la Internacia Lingvo Esperantida. - Bern, 1919
» Fundamento (trilingva) de la lingvo Esperantida. - Neuchâtel, 1922
» Grammaire élémentaire de la Langue Internationale avec recueil d'exercices. - Genève, 1907
» Grammaire élémentaire de la Langue Internationale avec recueil d'exercices. 3. tirage. - Genève, 1907
» Idiome mondial "Nov-Esperanto". Premier manuel. - Bern, 1929
» Kompleta fundamento de l' idiomo "Mondiala" [or] "Nov-Esperanto". Gramatiko ey vortaro (3-lingva). - Genevo, 1931
» Kompleta fundamento de l' idiomo "Mondiala" [or] "Nov-Esperanto". 2a edito. - Genevo, 1933
» Konkurso. Kia estas la logika senco de l' vorto "grando"? - 1911
» Die "Mängel" des Esperanto. - 1908
» La monnaie internationale. - Genève, 1914
» Nova formo de la lingvo internacia "Esperanto". Fundamento de la lingvo "Esperantido". - Bern, 1919
» Nova formo de la lingvo internacia "Esperanto". Fundamento de la lingvo "Esperantido". 2a eldono. - Bern, 1919
» Nova formo de la lingvo internacia "Esperanto". Fundamento de la lingvo "Esperantido. 3a eldono. - Bern, 1919
» Principes logiques de la formation des mots. - Genève, 1911
» Projekto de fonetika skribo por la Lingvo Internatsia. - Bern, [1920?]
» Projekto de praktika skribo por la Lingvo Internacia. - Bern, [1920?]
» Projekto pri internacia monsistemo. - Ĝenevo, 1907
» Replique au compte rendu officiel des travaux du Comité de la Delegation pour l'Adoption d'une Langue Internationale. Lettre ouvert a M. le prof. W. Ostwald, président du Comité. - 1911
» Respondo al la oficiala raporto de la Delegitaro por Elekto de Helplingvo Internacia. - Genevo, 1911
» Resumo de la teorio de Antido kun lingvaj kritikoj kaj klarigoj de konataj esperantistioj kaj idistoj. - Genève, 1910
» La structure logique des mots. Dans les langues naturelles, considérée au Point de vue de son application aux langues artificielles. - Berne, 1918
» Teoria ekzameno de la lingvo Esperanto kun fonetika internacia alfabeto sen supersignon. Sistemo Antido No 2. - Genève, 1910
» Universala vortaro (trilingva) de la internacia lingvo Esperantida. - Bern, 1923
» La vort-strukturo en Esperanto. Raporto al la Esperanta Akademio. - Bern, 1916
» La vort-strukturo en Esperanto. Raporto al la Esperanta Akademio. 2a eldono. - Bern, 1916
» La vort-strukturo en Esperanto. Raporto al la Esperanta Akademio. 5a eldono. - Bern, 1916
» La vort-teorio en Esperanto. - Genève, 1914
» The world-idiom (idiomo mondiala) "Nov-Esperanto". First grammar for beginners. - Bern, 1929

Schacherl, Anton

» Zur neuesten Kulturforschung = Al kulivavestig nulikün. - Plattetschlag, 1895

Scherzinger, Johann Arnold

» A complete English Dictionary of the roots of the world-language Volapük, invented by Mgr. Schleyer Johann Martin. - Konstanz, 1897

Scheyrer, Ferdinand

» Die Concurrenten des Volapük: (Pasilingua, Bamberger Methode, Kosmos etc.). - Darmstadt, 1888

Schiller, Friedrich

» Wilhelm Tell. Kvinakta dramo. - Basel, 1906

Schinz, Albert

» Esperanto. The proposed universal language. - [1905?]

Schleyer, Johann Martin

» Anfangsgründe der Weltsprache Volapük. I. Kleinste Grammatik. II. Kleines Wörterbuch. III. Hauptgrundsätze. - Konstanz, 1896
» Bibikós. Sèts blefikün ä siämikün biba. - Konstanz, 1889
» Bùk pükedavödas siämik. - Konstanz len Bodenlàk, 1896
» Búk pükedavödas siämik tälo-volapükikas. Tum'at balid. - Konstanz len Bodenlàk, 1896
» Die Namaqua'spràche. - Litzelstetten, 1885
» Die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde. - Litzelstetten, 1879
» Die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde. - Litzelstetten, 1879
» Exposé des principes de la langue universelle ou volapük de J. M. Schleyer. - Lizelsteten, 1884
» Gedankensplitter in Reimsprüchen. - Konstanz in Baden, 1905
» Glamat blefik bodugäniko-volapükik. - Lizelsteten, 1884
» Glamat blefik späniko-volapükik. - Lizelsteten, 1884
» Glamat blefik volapüka plo koazänels e serbänels. - Konstanz, 1885
» Glamat blefik volapüka plo nuloglikéls. - Litzelstetten, 1885
» Glamat blefik volapüka plo slovenèls. - Konstanz, 1887
» Glamat popiko-katekik Volapüka. - Konstanz, 1889
» Grammatik der Universalsprache für alle gebildete Erdbewoner. - Überlingen, 1884
» Grammatik der Universàlspràche für alle gebildete Erdbewòner nebst kurzem Wörterbuche. - Überlingen, 1884
» Grammatikàlisches Léxikon, worin man raschest alle grammatischen Volapükformen nachschlagen kann. - Konstanz, 1893
» Grosses Wörterbuch der Universalsprache Volapük. - Konstanz, 1888
» Grosses Wörterbuch der Universalsprache Volapük. Deutsch-weltsprachlicher Teil. - Konstanz am Bodensee, 1897
» Hauptgedanken meiner öffentlichen Vorträge über die von mir ersonnene Allsprache Volapük. - Konstanz, 1885
» J. M. Schleyeren mihi guzietakoaren edo volapükaren lenasten chehetasuna. - Konstanz, 1887
» Kleines Polyglotten-Wörterbuch in den fünf Háuptsprachen der Erde. - Konstanz, 1898
» Kleines Wörterbuch der Universàlsprache Volapük. - Kónstanz in Baden, 1887
» Konversazión in der Weltsprache (Volapük). - Konstanz, 1900
» Kurze chinèsisch-wéltspràchliche Grammatik. - Litzelstetten bei Konstanz, 1885
» Kurze danisch-weltsprachliche Grammatik. - Litzelstetten, 1885
» Kúrze déutsch-wéltspráchliche Grammátik (des zwéiten Stiles). - Konstanz, 1896
» Kurze hólländisch-wéltspràchliche Grammatik. 2. Abdruck. - Litzelstetten, 1885
» Kurze hólländisch-wéltspràchliche Grammatik. 3. Abdruck. - Litzelstetten, 1892
» Kurze türkij-véltspràhlihe grámátik. - Lizelsteten, 1884
» Kurze vergleichende Grammatik.
» Lingua universalis. - Überlingen, 1883
» Lühikene ilmakeele volapüka Grammatik. - Dorpat, 1885
» Meine Biografi. - Litzelstetten, 1880
» Mittlere Grammátik der Universàlspràche Volapük. 6. Auflage. - Konstanz, 1886
» Mittlere Grammátik der Universàlspràche Volapük. 7. Auflage. - Konstanz 1887
» Notizen über die sog. 'Normàlgrámmatik' der Pseudoakademie Volapüka. - Konstanz, 1893
» Nur Geist! Te tikäl! - Überlingen am Bòdensè, 1884
» Piccola grammática della lingua mondiàle o volapùk di Giovánni Martino Schleyer. - Konstanz, 1885
» Populär-katechetische Grammátik der Weltsprache Volapük. - Konstanz, 1889
» Populär-katechetische Grammátik der Weltsprache Volapük. 2. Auflage. - Konstanz, 1890
» Pükübs fransänik e volapükik. - Konstanz in Deùt, 1896
» Pükübs nelijapüka e volapüka. - Konstanz l. B., Deùt., 1896
» Pükübs pükas rätoromanik, deutika e volapüka. - Konstanz in Deùt., 1896
» Pükübs tälapüka e volapüka. - Konstanz l. B., Deùt., 1896
» Rövid magyar volapük-nyelvtan. - Konstanz, 1885
» Schlüssel zur "Weltsprachegrammatik". 3. Auflage. - Überlingen am Bodensee, 1884
» Schlüssel zur "Weltsprachegrammatik". - Konstanz, 1887
» 16 Gründe und Mittel zum ewigen Völkerfrieden. - Konstanz, 1892
» Separatabdruck der Paradigmen und Schemata der Weltsprache-Grammatik. - Überlingen, 1882
» Statuten für den Zentral-Weltspracheverein für Deutschland. - Konstanz, 1900
» Ueber die Pfuscher-Sprache des Pseudo-Esperanto. - Konstanz, 1900
» Veltsprache-Lexikon. - Litzelstetten, 1878
» Vödasbuk smalikün fransäno-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum. - Konstanz, 1892
» Vödasbuk smalikün latino-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum. - Konstanz, 1893
» Vödasbuk smalikün nedäno-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum. - Konstanz, 1893
» Vödasbuk smalikün nelijo-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum. - Konstanz, 1892
» Vödasbuk smalikün späno-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum. - Konstanz, 1893
» Vödasbuk smalikün svedo-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum. - Konstanz, 1893
» Vödasbuk smalikün tälo-volapükik sa vöds zesüdikün kiltum. - Konstanz, 1893
» Volapük, die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde. - Sigmaringen, 1880
» Volapük-Vorstände und Lerer. - Litzelstetten, 1881
» Weltsprache (Wortordn.). - Litzelstetten, 1879
» Weltsprachegesellschaft Volapük - Kosmoglossa - Weltsprache. Motto: Unam uni generi humano linguam! - [1880?]
» Weltsprachliches Wörterbuch der gebräuchlichsten Namen von Mineralien, Elementen, Chemikalien und geometrischen Figuren. - Konstanz, 1893
» Weltsprachliches Wörterbuch der gebräuchlichsten Pflanzennamen. - Konstanz, 1891
» Weltsprachliches Wörterbuch der gebräuchlichsten Tiernamen. - Konstanz, 1892
» Weltsprachliches Wörterbuch der 1000 Tugenden und sonstigen guten Eigenschaften. - Konstanz, 1892
» Wie kam der Erfinder der Weltsprache zur Idee seiner Erfindung. - Litzelstetten, 1880
» Wörterbuch der Universalsprache für alle gebildete Erdbewoner. - Überlingen, 1882
» Wörterbuch der Universalsprache Volapük. - Konstanz, 1882 

Schneeberger, Friedrich

» Regularo kaj sigelaro de kongresa stenografio. - Laufen, 1906
» Resumo de la Esperanta stenografio. Lau la sistemo Stolze-Schrey. - Laufen, 1904

Schramm, Albert 

» Esperantista poŝkalendaro 1912. - Berlin, 1911
» Kurzgefasstes Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". - Wolfenbüttel, 1907

Schridde, Otto

» Praktisch-kritischer Volapük-Trichter. - Brünn, 1887

Schrijnemakers, H. A. S.

» Theoretisch-praktisch leerboek der wereldtaal. Vor het onderwijs en tot zelfoefening. - Schiedam, 1892

Schuchardt, Hugo

» Auf Anlass des Volapüks. - Berlin, 1888
» Bericht über die auf die Schaffung einer künstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete Bewegung. - Wien, 1904
» Rapport sur le mouvement tendant a la création d'une langue auxilaire internationale artificielle. - Paris, 1904
» Weltsprache und Weltsprachen. - Strassburg, 1894

Schuck, Fritz

» Albumo de konataj esperantistoj. Dediĉata al Dro Zamenhof. - Braunschweig, 1906

Schwarz, Adolf

» 8 semajnojn en la lando de l' Granda Plano. - Harkovo, 1932

Sebert, Hippolyte

» L'Esperanto et les langues nationales. - Paris, 1909
» La langue internationale auxiliaire Espéranto. - Paris, 1910
» Modela klasifiko de Esperantaj bibliotekoj laŭ la sistemo de la decimala klasifiko uzata por la universala bibliografia repertorio. - Paris, 1910
» Note au sujet de la question du choix d'une langue internationale. - Paris, [1920?]

Seippel, Paul

» Adèle Kamm. - Genevo, 1914

Sentis, Henri

» Le triomphe de l'Esperanto est-il certain? - Grenoble, 1906

Seppenhofer, Gigi

» Dizionario compendiato italiano-Volapük e Volapük-italiano. Volapüka vodasbuk blefo pemeköl täliko-volapükik e volapüko-talik. - Gorizia, 1887
» Dizionario compendiato Italiano-Volapuk e Volapuk-Italiano. - Gorizia, 1888

Seret, W. A.

» Grammar with vocabularies of Volapük (the language of the world). For all speakers of the English language. 2nd edition. - Glasgow, 1887

Shakespeare, William

» Hamleto. Reĝido de Danujo. - Nurnbergo, 1894
» Hamleto, reĝido de Danujo. - Paris, 1906
» Julio Cezaro. Tragedio en kvin aktoj. - Londono, 1906
» La ventego. - London, 1903

Sienkiewicz, Henryk 

» Böf pölamas. Kim binom kod? - Leipzig, 1888
» La juĝo de Oziris. - Varsovio, 1908
» Kio okazis foje en Sidono. - Varsovio, 1909
» Noveloj. - Leipzig, 1925
» Ŝi, la tria. - Varsovio, 1913

Sieroszewski, Wacław

» La fundo de l' mizero. - Paris, 1904

Simon, Otto

» Über den neuesten Versuch einer internationalen Verständigungssprache. Vortrag gehalten am deutschen Kasino zu Ung.-Hradisch am 7. Februar 1904. - 1904
» Der gegenwärtige Stand der Esperantobewegung. - Wien, 1907

Sipser, Alexander

» Volapük für die Speisekarte. - München, 1891

Širjaev, Ivan G.

» En la vagono kaj aliaj rakontoj. - Purmerend, 1937
» Forta impreso. - Saratov, 1914
» Gru-gru. - [1910?]
» Inkubo. - [1910?]
» La nova vivo. - [1910?]
» Peko de Kain. - Budapest, 1932
» Sen titolo. - [1910?]
» Sep rakontoj. - Paris, 1906
» Tra la loko ensorĉita. - Moskvo, 1913

Skeel-Giørling, Frederik

» Det internationale hjælpesprog Esperanto. - København, 1905
» Det internationale hjælpesprog Esperanto. Fullstændig lærebog i Esperanto. Med en systematisk dansk-norsk-Esperanto ordsamling. - København, 1906
» Det internationale hjælpesprog Esperanto. 1. Esperanto-dansk-norsk ordbog. - København, 1908
» Det internationale hjælpesprog Esperanto. 2. Fullstændig lærebog i Esperanto. Med en systematisk dansk-norsk-Esperanto ordsamling. - København, 1906
» Et internationalt hjælpesprog. - København, 1905

Słowacki, Juliusz

» En Svisujo. - Parizo, 1904
» Mazepa, tragedio en kvin aktoj. - Parizo, 1912

Sluys, Alexis

» La libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro. - Antverpeno, 1914

Societo Esperantista de Ĉilio

» Estatutos de la "Societo Esperantista de Ĉilio". - Santiago de Chile, 1903

Spielmann, Sigmund

» Die Weltsprache Volapük in 3 Lectionen. - Leipzig, 1888

Spitzer, Carl Ludwig

» Parla, das ist die systematische Kurz-Sprache für internationalen Verkehr. - Heidelberg, 1907

Staffler, Augustin Fr.

» Die Idee einer rationellen Universal-Dolmetscher-Sprache. Innsbruck, 1869

Stankiević, V.

» El la vivo de Esperantistoj. - Nurnbergo, 1896

Stark, Emil

» Elementarbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. - Berlin, 1907
» Etwas über Wert und Wesen der internationalen Hilfssprache Esperanto. - Magdeburg, [1900?]
» Schlüssel zum Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. - Berlin, 1907
» Wörterverzeichnis zur Fundamenta Krestomatio de la lingvo internacia Esperanto de D-ro L. Zamenhof. - [Magdeburg], [1908]

Steier, Karl

» Ausführliches Esperanto-deutsches Wörterbuch. - Gr.-Tabarz, 1923

Steiner, Paul

» Drei Weltsprach-Systeme: Pasilingua, Volapük, La lingvo internacia. - Berlin, 1889
» Elementargrammatik nebst Übungsstücken zur Gemein- oder Weltsprache (Pasilingua). - Berlin, 1885
» Offenes Sendschreiben über Weltsprache, Volapük und Pasilingua. An den Ausschuß und die Mitglieder des amerikanischen philologischen Vereins, und die gesamte amerikanische Nation. - Leipzig 1888

Stempfl, Josef 

» Ausstellungen an der Volapük. - Kempten, 1887
» Communia oder Internationale Verkehrssprache. - Kempten, 1894
» Myrana und Welt-Sprache. - Kempten, 1889

Stephan, Fritz

» Taschenwörterbuch der Weltsprache "Esperanto". Teil 1. - Leipzig, 1907
» Taschenwörterbuch der Weltsprache "Esperanto". Teil 2. - Leipzig, 1907

Stephanus, John William 

» Pasigraphical-English dictionary according to the system of Ant. Bachmaier. - Munich, 1864

Stettler, Eduard

» Hector Hodler. Lia vivo kaj lia verko. - Genève, 1928

Stöhr, Adolf

» Algebra der Grammatik. Ein Beitrag zur Philosophie der Formenlehre und Syntax. - Leipzig, 1898

Storch, Adolf Franz

» Etymology. Ersatzmittel für eine Weltsprache. - Budweis, 1877

Storm, Theodor 

» Bienalak. - Berlin, 1891

Süssmuth, John Joseph 

» La pia mensogo. - Södertelge, 1901

Svenska Esperanto-Förbundet 

» Jubileums-matrikel, 1906 - 1931. - Stockholm, 1931

Svisa Esperanta Societo 

» Regularo proponata de l' Komitato S.E.S. por la Ĝeneva Kunveno la 29an de aŭgusto. - [1910?]

Swagers, Frans 

» Esperanto: la ĉiutaga vivo. - Anvers, [1908]

 

T
 

Talmey, Max

» Critical remarks on Novial. - New York, [1929?]
» Filologiala temi egardenda en logikala linguo. - New York, 1923
» Ido. Exhaustive text book of the international language of the Delegation and fundamentals of an artificial international language. - New York, 1919
» Lektolibro di Ido. Konsilo ed exempli pri bona stilo e pri la tradukado. - New York, 1922
» Non raporti al Idoakademio. - New York, 1922
» The problem of an auxiliary international language and its solution. - New York, 1923

Talundberg, Mannus

» Die Stellung des Perio zu den andern (lebenden und künstlichen) Weltsprachen. - Elberfeld, 1904

Tellini, Achille

» Klarigo de la murbildoj por la instruado de fizika geografio kaj de geologio. - Udine, 1907
» Radikaro Esperanta-friula (ladina) $$b = Vokabulari des radris de lenge internacjonal Esperanto. - Bologna, 1922

Tennyson, Alfred

» Gvinevero. - Bordighera, 1906

Theuerner, Friedrich

» Lilädabuk plo volapükans tala lölik. - München, 1890

Thiaucourt, Camille

» Dernière Conférence sur la Langue Internationale Auxiliaire ou l'Espéranto. - Paris, 1905

Thomas a Kempis

» Buks fol dö züp Kristusa. - Luxembugän, 1898

Thomsen, Vilhelm

» Videnskabens fællessprog. - København, 1905

Tolstoj, Lev N.

» Dio ĉiam veron vidas, sed ne tuj ĝin aperigas. - Nurnbergo, 1895 
» Unua Brandfaristo au kiel diableto meritis pecon da pano. - Nurnbergo, 1896

Tomić, Stanislav

» Esperanto u 33 lekcije. - Zagreb, 1919

Torpey, H.J.

» Londonaj interesaĵoj. Gvidlibro por la Esperantista vizitanto. - London, 1907

Toussaint, A.

» Volapük. Selbstunterricht in der neuen Weltsprache Schleyer's mit Uebungsstücken und Wörterbuch. 5. Auflage. - Berlin, 1888

Trusz, Szymon

» J. M. Schleyer'a mowa światowa "Volapük". Gramatyka. - Złoczowie, 1888

 

U


Uitterdijk, Dreves 

» Oefeningsboekje voor het snel aanleeren der wereld-hulptaal "Esperanto" door zelfstudie. Met bijbehoorenden sleutel ter leiding en vergelijking. - Utrecht, 1907
» Sleutel behoorende bij het oefeningsboekje voor het snel aanleeren der wereld-hulptaal "Esperanto" door zelfstudie. - Utrecht, 1907
» Volledig Leerboek der opkomende Wereldtaal "Esperanto" met dubbel Woordenboek en oefeningen. - Bolsward, 1902

Umfrid, Otto

» Formulo pri malarmo. - Paris, 1908

Unterweger, Rose 

» Konsiloj pri higienoj. - Berlin, 1910
» Konsiloj pri higienoj. 2a eldono. - Berlin, 1923

Urquijo é Ibarra, Julio Gabriel de 

» Konils volapükik. Pelovepolöl(s) fa volapükels difik e pekonletöls. - Bilbao, 1889

 

V


Vallienne, Henri

» Pour et contre l'Espéranto. Dialogue. - Paris, 1906
» Por kaj kontraŭ Esperanto. Dialogo. - Paris, [1910?]

Vallienne, sinjorino

» La gasto. Duakta komedio. - Paris, 1906

Van Driessche, Emanuel

» Por kvietaj personoj; unuakta komedieto. - Antwerpen, 1911

Varankin, Vladimir

» Metropoliteno. - Amsterdam, 1933

Vargas, Ambrosio

» Conferencia sobre el idioma internacional "Esperanto" dada en el Colegio del Estado en Orizaba. En la noche del 16 de enero de 1904. - Mexico, 1904
» Conferencia sobre el idioma internacional "Esperanto" dada en la Escuela Nacional Preparatoria. - Mexico, 1907
» Ligeros apuntes sobre Esperanto. - Mexico, 1907
» Segunda conferencia del doctor Ambrosio Vargas obre el idioma internacional "Esperanto" en la Escuela Nacional de Medicina de Mexico. - Mexico, 1905

Verax, Charles

» Elementa fotografa optiko. - Paris, 1906
» Vocabulaire français - Espéranto technologique. Des termes les plus employés en photographie et dans ses rapports avec la chimie, la physique et la mécanique. - Paris, 1907

Villareal, Federico D.

» Esperanto. Lengua internacional por el Dr. L. Zamenhof. - Lima, 1902
» Rezisteco de la ferkolonoj. Influo de la preseraroj. - Lima, 1904

Volapükklub Hannover

» Statuds volapükakluba Hannover (Hánofär). - Hannover, 1890

Volapükklub in Leitmeritz

» Statuds volapükakluba in Leitmeritz. - Leitmeritz, 1891

Volapükaklub Valemik Nedänik "Balif Mekom Valüdi" 

» Statuds volapükakluba valemik nedänik "Balif Mekom Valüdi". Statuten der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging "Balif Mekom Valüdi". - Amsterdam, 1892

Volapükklub Zenodik plo Stirän

» Finasek zülaga vpakluba zenodik plo Stirän in Graz. - Graz, 1890
» Nüns. - Graz, 1896

Voltaire

» Kandid. - Esperanta traduko de E. Lanti. - Leipzig, 1929

Vymazal, František

» Mezinárodní řeč Esperanto pro samouky. - Telč, 1908
» Mezinárodni řeč Esperanto pro samouky. - Telč, 1924
» Praktisch-kritischer Volapük-Trichter. - Brünn, 1887
» Světova řeč Volapük. - Brno, 1887
» Vereinfachtes Volapük. Praktischer Leitfaden für den Selbstunterricht. - Brünn, 1887

 

W


Wackrill, A. E.

» Konkordanco de "Ekzercaro" de dro L. L. Zamenhof. - Paris, 1907

Waher, Willem

» Esperanto-eesti sônastik. Vortaro Esperanto-esta. - Nurnbergo, 1895

Wahl, Edgar von

» Diccionario de las lenguas internacional y espanol. - Varsovio, 1889
» Discussiones inter E. de Wahl e. O. Jespersen. - Chapelle-VD, 1935
» Radicarium directiv del lingue international (Occidental) in 8 lingues. - Tallinn, 1925

Wald, Max

» Weltsprache Pankel, die leichteste und kürzeste Sprache für den internationalen Verkehr. Grammatik und Wörterbuch mit Angabe der Wortquelle. - Groß-Beeren, 1906

Walther, Erwin

» Dictionnaire der von Johann Martin Schleyer erfundenen internationalen Handels- und Verkehrssprache Volapük. - Ansbach, 1888
» Die internationale Handels- und Verkehrssprache Volapük für Salon und Comptoir. In acht Lektionen nebst Schlüssel. 4. Auflage - Ansbach, 1887
» Die internationale Handels- und Verkehrssprache Volapük für Salon und Comptoir. In acht Lektionen nebst Schlüssel. 8. Auflage - Ansbach, 1887

Warden, John Mabon

» The international auxiliary language Esperanto. - Edinburgh, 1907

Wasniewski, Józef

» En la brikejo. Originala rakonto. - Nürnberg, 1898

Weltsprache-Centralverein für Steiermark

» Statuten des Weltsprache-Centralvereines für Steiermark in Graz. - Graz, 1891

Weltspracheverein Leipzig

» Statuten des Weltspracheverein Leipzig. - Leipzig, 1887

Weltsprache-Verein zu Urach

» Statuten des Weltsprache-Vereins zu Urach. - Urach, 1889

Westermann, Hermann

» Einiges über die allstaatlich anerkannte Weltsprache. - Riga, 1906

Witteryck, Antoon Jozef 

» Companion of the English Esperantist.
» Esperanto. Volledige spraakleer met oefeningen en sleutel. - Brugge, 1910
» Kelkaj floroj Esperantaj. 1,1. - Bruges, 1903
» Kelkaj floroj Esperantaj. 1,5. - Bruges, 1907
» Kelkaj floroj Esperantaj. 2,2. - Bruges, 1911

Wolski, Wladimir

» Halka, opero en kvar aktoj. - Paris, 1912

Wolter, Henriette

» Allgemeiner Weltsprache-Verein. Statuten der Sektion Nord-Deutschland. - Osnabrück, 1885

Wood, Marshal William

» Dictionary of Volapük. - New York, 1889

 

X

 

Y


Yvetot, Georges

» Nova gvidlibreto por soldato en ĉiuj landoj. - Paris, 1906

 

Z

Zakrzewski, Adam

» Historja i stan obecny jezyka miedzynarodowego Esperanto. - Warszawa, 1906

Zambelli, Antonio 

» Manuale di conversazione e raccolta di vocaboli e dialoghi italiani-Volapük. - Milano, 1891

Zamenhof, Feliks

» Homa doloro. - Paris, 1905
» Verkoj de FeZ. Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof. - Budapest, 1935

Zamenhof, Lidia

» Homo, dio, profeto. - Weinheim a.d.B., 1931

Zamenhof, Ludwik Lazar
 

Zamenhof, Marko Fabianovič

» Proverbaro Esperanta. Aldono al la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana". - Varšava
Vergleichende russisch-polnisch-franzözisch-deutsche Phraseologie - Varŝava
Heft: 1, » 2» 3

Zamponi, Ludwig

» Zur Frage der Einführung einer internationalen Verkehrssprache. Zsgest. im Auftrage des Weltsprachen-Zentralvereines für Steiermark für den internat. Kongreß der Akademien der Wissenschaften in London 1904 von Ludwig Zamponi. - Graz, 1904

Zeidlitz, Otto W.

» Du mirrakontoj. - Nürnberg, 1898 

Zetter, Carl

» Eine Volapüktour. - Straßfurt, 1898

Zierenberg, Bruno

» Ueber die Bedeutung der Esperanto-Sprache für den Handelsstand. - Berlin, [1905?]

Zilak Volapüköl in St. Peterburg

» Statuds de Zilak Volapüköl in St. Peterburg. - St. Peterburg, 1892

Zinovjev, Aleksej

» La internacia lingvo Esperanto. - Sankt-Peterburgo, 1890

Żuławski, Jerzy

» Pax. - Varsovio, 1912

Zwillinger, Max

» Vollständiger Lehrcurs für die Weltsprache Volapük in 8 Lectionen. Zum Selbstunterricht! - Wien, 1887

JavaScript deaktiviert oder Chat nicht verfügbar.
Signal Chat Live Chat